Doç. Dr. Muhammed Veysel Akkaya İle Telegram Üzerinden Şifa-i Şerif Okumaları

Doç. Dr. Muhammed Veysel Akkaya "Gençlere Şifâ Muhammed Mustafâ (s.a.v)" başlığı ile her Pazartesi günü saat 20:00’de Şifa-i Şerif okumaları gerçekleştiriyor. Hanımlara ve erkeklere özel katılım linkleri yazımızda...

Doç. Dr. Muhammed Veysel Akkaya, genç gönüllerde yeniden Peygamber sevgisini uyandırmak gayesi ile hazırladığı "Gençlere Şifâ Muhammed Mustafâ (s.a.v)" dersleri her Pazartesi günü saat 20:00'de başlıyor.

Şifa-i şerif nedir? Neden okunur? Derslere nasıl katılabilirim? İşte cevapları...

GENÇLERE ŞİFÂ MUHAMMED MUSTAFÂ (S.A.V)

  • Şifa-i Şerif Nedir? Neden Okunur?

Şifâ-i Şerîf, dokuz asır önce büyük âlim Kâdî İyâz tarafından Rasûlüllah Efendimiz’i bütün yönleriyle tanıtmak ve sevgisini gönüllere yerleştirmek için yazılmıştır. Peygamber Efendimiz’i en güzel anlatan kitaplardan biri olarak yazıldığı günden beri asırlardır büyük ilgi görmüştür.
Şifâ, yazıldığı tarihten itibaren İslâm dünyasında büyük ilgi görmüş, bu sebeple, üzerinde pek çok çalışma yapılmış, medreselerde öğrencilere, câmilerde halka okutulmuştur.

Osmanlı'da Şifâ-i Şerîf’e hem devlet hem halk tarafından büyük ilgi gösterilmiş, Şifâhan adıyla Şifâ-i Şerîf müderrisleri tâyin edilip onlara maaş bağlanmış, biri vefat edince yerine yenisi atanarak bu gelenek devam ettirilmiştir.

Ayrıca devletin ve vakıfların desteğiyle Türkiye’nin pek çok câmiinde Şifâ-i Şerîf kıraat edilip Şifâ hatimleri yapılmıştır.

Sultan Abdülhamid Han sürgünde bulunduğu günlerde, Çanakkale savaşlarında zafer kazanılması için Şifâ-i Şerifi okumuş ve bundan dolayı etrafta tarif edilemeyecek kadar latîf kokular hissettiğini söylemiştir. Yaşadığı güzelliği düşmanın Çanakkale’yi geçemeyeceğine işâret saymıştır.

DERSLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Dersler her hafta Pazartesi saat 20:00’de yayınlanmaktadır. Ayrıca ders ile ilgili görsel paylaşımlarda yapılmaktadır.

  • Erkek katılımcılar için davet linki

Telegram
Gençlere Şifâ Muhammed Mustafâ s.a.v (Erkekler) Doç. Dr. Muhammed Veysel Akkaya
https://t.me/gencliksiyerinebierkekler

  • Hanım katılımcımcılar için davet linki

Telegram
Gençlere Şifâ Muhammed Mustafâ s.a.v (Hanımlar) Doç. Dr. Muhammed Veysel Akkaya
https://t.me/gencliksiyerinebihanimlar

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.