Çocuklara Kitap ve Hayvan Sevgisi Aşılıyorlar

Erzurum'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, kırsaldaki okullara, sosyal medya aracılığıyla topladıkları kitaplarla kütüphaneler kuruyor, hayvan sevgisi aşılamak için de kedi ve köpek kulübeleri yerleştiriyor.

Atatürk Üniversitesindeki farklı bölümlerden İyilik Zirvesi ve Bilişim Hareketi Kulübü üyesi öğrenciler, "Toplumsal Duyarlılık Projesi" kapsamında kırsaldaki çocuklara kitap ve hayvan sevgisi aşılamak için bir araya geldi. 

Hınıs, Çat ve Pasinler ilçelerinde tespit ettikleri okulların kullanılamaz haldeki odalarını boyayıp kütüphaneye dönüştüren İyilik Zirvesi üyeleri, sosyal medya aracılığıyla topladıkları yaklaşık 5 bin kitabı da bu kütüphanelere hediye etti.

Proje kapsamında Bilişim Hareketi Kulübü üyeleriyle de iş birliği yapan öğrenciler, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kamil Kabakuş öncülüğünde okullardaki yakın alanlara kedi ve köpek kulübeleri yerleştirdi.

ÇOCUKLARA SÜS BALIĞI HEDİYE EDİYORLAR

Kara kışta yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için toplanan mamaları okul öğretmenlerine teslim eden üyeler, çocukları fanus içinde hediye ettikleri süs balıkları ile de sevindirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Kabakuş, yaptığı açıklamada, öğrencilerle sosyal sorumluluk çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Çocuklara kitap ve hayvan sevisini aşılamak istediklerini ifade eden Kabakuş, şöyle konuştu:

"Hedefimiz çocukları sevindirmek, onlara kitap ile hayvan sevgisi kazandırmaktır. Kütüphane duvarındaki boyadan şekillere kadar el birliğiyle çalıştık. Kış günlerinde hayvanları korumak için mama temini yaptık. Okuldaki öğretmenlerin de desteğiyle nöbet sistemi belirlendi ve mamaların öğrencilerimiz aracılığıyla planlı şekilde dağıtılmasını sağladık."

KÜTÜPHANEYE TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİKLERİ ARKADAŞLARININ İSMİNİ VERDİLER

İyilik Zirvesi Kulübü Başkanı Dilan Yavuz ise yaklaşık 100 kişiyle kırsaldaki köy okullarına kütüphane yapmak için çalıştıklarını anlattı.

Gittikleri okulların boya, badana ve her türlü tespit ettikleri ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını aktaran Yavuz, topladıkları 5 bin kitabı, oluşturdukları 3 kütüphaneye bırakarak çocuklara hediye ettiklerini belirtti.

Kulüp üyelerinden Azize Yakacı da son yaptıkları kütüphaneye vefat eden sınıf arkadaşlarının ismini verdiklerini ifade ederek, "Sınıf arkadaşımız Servet Abracı, vefatından önce yapacağımız kütüphanelerden birisine isminin verilmesini çok isterdi. Maalesef bir süre önce trafik kazasında kaybettik. Biz de karar aldık ve Pasinler ilçesindeki Porsuk İlkokulu'nda yaptırılan kütüphaneye ismini verdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.