Çocuk Kaç Yaşında Sünnet Olmalı?

Sünnet nedir? Sünnet için en uygun dönem ne zamandır? Çocuk kaç yaşında sünnet olmalıdır? Op. Dr. A. Murat Koca açıkladı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, “Sünnet her yaşta olabilmekle beraber en ideali 1 ila 6 ay arasıdır. Çünkü bu dönemde yara iyileşme en hızlıdır. Çocuk 2 yaşına gelene kadar lokal anesteziyle sünnet yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, sünnet operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SÜNNET NEDİR?

Sünnet operasyonunu “erkek cinsellik organı olan penisin ucunu örten derinin alınmasıyla penis başının açığa çıkarılması” olarak tanımlayan Koca, sünnetin dini veya kültürel nedenlerle Müslümanlık, Yahudilik gibi dinler ve kültürde özellikle küçük yaşlarda erkek çocuklarda uygulandığını, Türk kültüründe ise sünnetin dini ve geleneksel bir görev olarak görüldüğünü belirtti.

Sünnetin tarihçesine de değinen Koca, “Sünnet pek çok toplumda görülmektedir. Geçmişi M.Ö. 2400’e kadar dayanmaktadır. Sünnet işlemi Musevilikte bir zorunluluk olmakla beraber İslamiyet’te ise hem sünnet hem sağlık için yapılması önerilen ve bazı Hristiyan topluluklarda gelenekleştirilmiş bir müdahaledir.” ifadelerini kullandı.

Sünnetin fimosis denilen, penis ucu derisinin darlığı nedeniyle de yapıldığını aktaran Koca, “Sünnetlilerde bazı iltihap durumlarının daha az görüldüğü, darlığın ortadan kaldırıldığı ve erken boşalma sorununa yardımcı olabileceği üzerine pek çok çalışma vardır.” değerlendirmesinde bulundu.

“6 YAŞ SONRASINDA ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİNE GÖRE ANESTEZİ SEÇİLEBİLİR”

Sünnet için en ideal dönemin 1 ila 6 ay arasındaki dönem olduğunu bildiren Koca, şunları kaydetti:

“Sünnet her yaşta olabilmekle beraber en ideali yaş 1 ila 6 ay arasıdır. Çünkü bu dönemde yara iyileşme en hızlıdır. Çocuk 2 yaşına gelene kadar lokal anesteziyle sünnet yapılabilir. 2 ila 6 yaş arasındaki çocuklar psikolojik olarak en fazla etkilenebildiklerinden dolayı lokal anestezi değil, genel anestezi altında sünnet önerilir. 6 yaş sonrasında ise çocuğun psikolojisine göre anestezi seçilebilir.”

“SÜNNET ÖNCESİNDE PSİKOLOJİK HAZIRLIK GEREKİYOR”

Sünnet öncesinde çocuğun psikolojik olarak hazırlanmasının da çok önemli vurgulayan Koca, “Zorlayarak ve korkutarak değil, güzellikle ve örnekler vererek, çocuk büyük bir insanmış gibi kabul edilerek sünnet anlatılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi yaranın iyileşme sürecinin 15 ila 20 gün arası olduğunu aktaran Koca, “Bu dönemde ilk 1 hafta en önemli iyileşme dönemidir ve hassasiyetler daha fazla olabilir. Eğer dikişli sünnetse emilebilen dikiş atıldığından dikiş alınmasına ihtiyaç yoktur. Sünnet sonrası düzenli pansuman yapılmalı ve ağrı için gerektiğinde ilaç alınmalıdır. Hızlı iyileşme için bakım ve iyi beslenme çok önemlidir. Hijyene dikkat edilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

İslam ve İhsan

SÜNNET OLMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Sünnet Olmanın Hükmü Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.