Çocuk İletişiminde İlkeler

Çocuk iletişiminde nelere dikkat edilmelidir? Çocuk iletişiminde püf noktalar...

Ana-baba ve çocuk arasındaki iletişim yalnızca bilgi alışverişi mânâsına gelmez. Bu ilişkide, aynı zamanda karşılıklı duygu ve düşüncelerin aktarımı da söz konusudur.

ÇOCUK İLETİŞİMİNDE PÜF NOKTALAR

Çocukla iletişimde izlenecek altın ilkeler;

 

 • Her şeyden önce ana-baba aşırı iddialı-idealist olmamalıdır. Ailelerin büyük kısmı kendi çocuklarının farklı olduğuna inanarak farklı çocuk muamelesinde bulunurlar.
 • Çocuk okula ruhen hazırlanmış olmalıdır.
 • Her evin yazılı olmasa da kuralları olduğu gibi okulların da kuralları olduğu, işleyişini, kurallara uymak gerekliliğini çocuğa tatlı dile defalarca anlatılmalıdır.
 • Öğretmenin ve okul arkadaşlarının iyi özellikleri gösterilecek öğretmen ve öğrencilerin sevdirilmesine çalışılmalıdır.
 • Çocuğun ruhsal gıdası sevgidir.
 • Tabii olarak yapılacak işler için ödül verilmemelidir. Bir alışkanlık kazandırmak gayesiyle sınırları çizilmiş ödüller vaad edilebilir.
 • Cezâ suçun karşılığıdır. Suç olayından hemen sonra geciktirmeden verilmelidir.
 • Yazı yazmakla sol elini kullanan çocuğa elini değiştirme teklifinde, çabasında bulunmak sakıncalıdır.
 • "Her çocuğun evde kendine ait bir köşesi ya da hiç olmazsa ondan başka bir kimsenin karıştırma hakkı olmadığı bir masası ve anahtarla kilitli bir çekmecesi olmalıdır.
 • Koyulan kuralın yaptırımı için çocuğun takip edilmesi gerekmektedir.
 • Çocuk ödevlerini yapmak güçlük çekebilir, eli yorulabilir, bıkkınlık hâli oluşturabilir. Ana burada mahâretini göstermeli, çocuğun ödevini yapmasını sağlamalı, hem de bıkkınlık hâlini zevke, eğlenceye dönüştürmelidir.
 • Okuldan gelen çocuğumuzun defterine mutlaka bakmalı, neler yaptığını görmeli, bunun üzerinde konuşmalıdır.
 • Okul araç-gereçlerini muhafaza edip-etmediği yakından takip edilmelidir.
 • Çocuğun okuldaki durumunu iyi tespit etmek gerekmektedir.
 • Çocuklara sürekli yapma-etme, dökme, yırtma, kaybetme, kirletme gibi olumsuz emirler vermek yerine iyi öğüt, iyi telkin yararlı olur. Çocuklar çerçevesi çizilmiş ortamda özgür bırakılmalıdır.
 • Deneme-yanılma ile öğrenmelerine imkân hazırlanmalıdır.

 

Kaynak: Emine Taşgetiren, Çocukla İletişim, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İLETİŞİM KURARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

İletişim Kurarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

ÇOCUK İLETİŞİMİNDE 12 ÖNEMLİ KURAL

Çocuk İletişiminde 12 Önemli Kural

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.