Büyük Günahlar

Büyük günahlar ve haramlar aşılmaması gereken Allah’ın çizdiği sınırlardır. Peki İslam’da büyük günahlar nelerdir?

İslam’da büyük günahlar konularına göre şöyle sıralanabilir.

Kalple ilgili olanlar: Şirk, günahta ısrar, Allah’ın rahmetinden ümit kesmek, azabından emin olmak.

Dil ile ilgili olanlar: Zina iftirası, yalancı şahitlik, sihir, yalan yere yemin etmek.

Mide ile ilgili olanlar: Sarhoş edici içkiler içmek, yetim malı ve faiz yemek.

Cinsel organlarla ilgili olanlar: Zina, livata.

El ile ilgili olanlar: Hırsızlık, adam öldürmek.

Ayak ile ilgili olanlar: Savaş sırasında kaçmak.

Bütün bedenle ilgili olanlar: Ana-babaya itaatsizlik.

Fakat asıl ölçü şudur:

“Günahın küçüklüğüne değil, kime isyan edildiğine bak, buna nisbetle cümle günahlar kebairdir.” (Bkz. Kurtubî Tefsiri. V. 159.)

BÜYÜK GÜNAHLAR NELERDİR?

Şirk, Allah’a eş ve ortak koşma, ortak isnat etmek demektir. En büyük zulüm olan şirk, kulu ebedî olarak Cehenneme dûçâr eder. Şirk koşmak, inkâr etmek veya münâfıklık yapmakla kul, Rabbine ve tevhîd ehline hiçbir zarar veremez. Fakat kendisini ebedî azâba müstahak ettiği için, nefsine en ağır şekilde zulmetmiş olur. Peki şirk nedir, çeşitleri nelerdir? Allah’a şirk koşmanın affı var mıdır? Şirk ile ilgili ayet ve hadisler.

Haberin devamı için görsele tıklayınız!

Zina, öteden beri insan aklının, ahlâk ve hukuk nizamlarının ve diğer semâvî dinlerin tamamen yanlış ve çirkin gördüğü bir davranış olup İslâm’da da büyük günahlardan sayılmıştır. Peki Zina nedir? Zina etmek neden yasaklanmıştır? Zinanın maddi ve manevi zararları nelerdir? İslam’da zina etmenin hükmü nedir? Zina etmekle ilgili ayet ve hadisler.

Haberin devamı için görsele tıklayınız!

Cenâb-ı Hak kullarını sevmekte ve onların Cennete girmelerini istemektedir. Bu sebeple de kullarını günahlardan kıskanarak günahın açığını da gizlisini de yasaklamıştır. Aynı şekilde, bütün günahların sebebi ve anahtarı olan içkinin de her türlüsünü, ister az olsun ister çok, ağır ifadelerle haram kılmıştır. Peki İslam’da içki içmek neden haramdır? Şarabın, alkollü içeceklerin (içkinin) haram olmasının sebebi nedir? İçki ile ilgili ayet ve hadisler.

Haberin devamı için görsele tıklayınız!

Kazançların en şerlisi faizle elde edilen maldır. Karşılıksız mal elde etme esâsına dayanan faiz/ribâ, büyük bir kul hakkı ihlâlidir. Zâhirde, insanlara yardım ve kolaylık gibi görünse de, hakikatte zor durumdaki insanların çâresizliğini istismâr etmekten başka bir işe yaramayan büyük bir musîbettir.

Dînî ve ahlâkî duyguları söndüren ve ekonominin içini kemiren habis bir urdur. Enflasyonu artırmak sûretiyle zenginin daha çok güçlenmesine, muhtâcın da daha çok ezilmesine sebep olur. Böylece toplum kesimleri arasında derin uçurumlar meydana getirir. Peki İslam’da faiz neden haramdır? Faiz alan, veren ve aracılık edenlerin hükmü nedir? Faiz (Ribâ) ile ilgili ayet ve hadisler.

Haberin devamı için görsele tıklayınız!

İslâm’a göre ilim muhteremdir, her türlü hürmete lâyıktır ve öğrenilmesi yasaklanan hiçbir bilgi yoktur. Hatta şerrinden korunmak için sihir bile öğrenilebilir. Ancak hiçbir zaman ilmi kötüye kullanmaya müsâade edilmez. Bu sebeple sihir yapmak haram kılınmış, hatta küfür olarak kabul edilmiştir. Peki büyü (sihir) nedir? İslam’da büyü (sihir) yapmanın hükmü nedir? Büyü yapan kimse şirke girer mi? İslam’da büyü (sihir) haram mıdır? Büyü (sihir) ile ilgili ayet ve hadisler.

Haberin devamı için görsele tıklayınız!

Beşeriyet için en zararlı günahlardan biri de yalandır. Yalan rûhu çürüten mânevî bir hastalıktır. Kıyâmet günü insanın aleyhine en büyük delil olarak çıkacaktır. Peki İslam’da yalan söylemenin ve yalancı şahitlik etmenin hükmü nedir? Yalan söylemek ve yalancı şahitlikle ilgili ayet ve hadisler.

Haberin devamı için görsele tıklayınız!

Resûlullah adam öldürmeyi büyük günahlar arasında zikretmektedir. Hatta adam öldürmek, muhtelif rivâyetlerde şirkten hemen sonra zikredilir. Peki İslam’da adam öldürme ve intihar etmenin hükmü nedir? Adam öldürmek ve intihar etmekle ilgili ayet ve hadisler.

Haberin devamı için görsele tıklayınız!

İslam ve İhsan

ŞİRK NEDİR? GİZLİ ŞİRK NASIL OLUR?

Şirk Nedir? Gizli Şirk Nasıl Olur?

ZİNA ETMEK NEDEN GÜNAHTIR?

Zina Etmek Neden Günahtır?

İÇKİ İÇMEK NEDEN HARAM?

İçki İçmek Neden Haram?

FAİZ NEDEN HARAM?

Faiz Neden Haram?

İSLAM’DA BÜYÜ (SİHİR) YAPMANIN HÜKMÜ NEDİR?

İslam’da Büyü (sihir) Yapmanın Hükmü Nedir?

İSLAM’DA YALAN SÖYLEMENİN VE YALANCI ŞAHİTLİK ETMENİN HÜKMÜ

İslam’da Yalan Söylemenin ve Yalancı Şahitlik Etmenin Hükmü

ADAM ÖLDÜRMEK VE İNTİHAR ETMEKLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Adam Öldürmek ve İntihar Etmekle İlgili Ayet ve Hadisler

HELAK EDEN GÜNAHLAR

Helak Eden Günahlar

BÜYÜK GÜNAHLARLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Büyük Günahlarla İlgili Ayet ve Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Öbür tarafa bir şey götürebilen olmamış...

    En büyük günah bir insanın hayatına son vermek yada su yada bu suçlardan iftira usulü hapis yada başka cezalarla hayatını kısıtlamaktır.o dediki siz anlamadınız. benim yarattığımı yok etmeyiniz.Ayrıca Gay lık ... çünkü biz çok güzel kadınlarr inşa ettik. Eğer sen zevk almıyorsan eylem yapmak zorundadeğilsin.Anlayan anlar.Şunuda ileve edeyim.Nükleeer silah konusu dünyadışı tehliklerden korunmak için bir proje idi.Burdan yazıyorum.sıradan bir insan olarak....Eğer cenneti bullmakistiyorsanız kendinize çeki düzen veriniz.Dikkatle geçmiş ve günümüzü izleyin kardeşler.Nükleersilah üreten ülkelerin başı beladan kurtulamıyor.Nedenmi sen ona meydan okuyorsun.O bir aşk üzerine bu dünyayı bizim için inşa etmişş...C.C.Selamun aleykum....

    • esselamu aleyküm, kötü ve Rabbimizin sevmediği pis işler yapılmamalıdır. en büyük zulüm de ona şirk koşmaktır

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.