Ayasofya’da Binler Filistin İçin Duaya Durdu

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen “Büyük Filistin Yürüyüşü”ne karılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde akşam namazı sonrası dua etti.

Milli İrade Platformu İsrail’in Filistin’deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla İstanbul’da, “Büyük Filistin Yürüyüşü” etkinliği düzenledi. Beyazıt meydanından Sultanahmet’e yürüyen grup, etkinliğin tamamlanmasının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde akşam namazı kıldı.

Burada akşam namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz sonrası Filistinliler için dua etti.

Başkan Erbaş, duasında şu niyazda bulundu:

“İlahi Ya Rabbi! Ülkemiz genelinde okunan binlerce hatm-i şeriften hasıl olan sevabı, Kudüs’ün, Filistin’in, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için fedai can eden bütün şehitlerin ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi. Ruhlarını mele-i alada ferahnak eyle, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Ya Rabbi. Mazlumlara, mağdurlara, haksızlığa uğrayanlara yardım eyle Ya Rabbi. Zalimleri kahru perişan eyle Ya Rabbi.

İlahi Ya Rabbi! Yeryüzünde nice zulümler işleniyor, Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Arakan’da, Irak’ta, Hindistan’da, Keşmir’de, Doğu Türkistan’da ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu zulümleri en kısa zamanda ortadan kaldırman için Sana yalvarıyoruz Ya Rabbi. Bizleri her türlü kötülüklerden, şerlerden, düşmanların zulmünden muhafaza eyle Ya Rabbi. Bütün Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eyle Ya Rabbi. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır, gazaba uğramışların, azımsatmışların yolundan bizleri uzak eyle Ya Rabbi.

İlahi Ya Rabbi! Kur’an’ın da buyuruyorsun ki; ‘Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız, tefrikaya düşmeyiniz.” İlahi Ya Rabbi! İslam’da, Kur’an’da, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) izinde buluşmayı İslam alemine nasip eyle. Birliğimize, beraberliğimize göz dikmiş olan dahili ve harici düşmanlara fırsat verme Ya Rabbi. Onların dinimiz, inancımız, gençlerimiz, Müslümanlar, İslam beldeleri, Kudüs, Filistin, Gazze, Anadolu’muz ve bütün İslam alemi için kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına makus eyle Ya Rabbi.

İlahi Ya Rabbi! Kur’an-ı Kerim’inde “Allah’ın yardımıyla; O, dilediğine yardım eder.” buyuruyorsun Filistinli kardeşlerimizi meleklerinle güçlendir Ya Rabbi. Onların gücünü, gücünün üzerinde göster ve düşmanlarının kalplerine korku sal Ya Rabbi. Bizleri her türlü afetlerden, felaketlerden, görünür görünmez kazalardan, belalardan muhafaza eyle Ya Rabbi.”

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.