KISSA   (649 içerik bulundu)

HİKMETLİ KISSALAR

Bir rivayette geçen gafil bir kimsenin yaşayıp gördüğü 4 hikmetli kıssa ve denk geldiği ihtiyardan ...

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) SAHABİLERE ANLATTIĞI İBRETLİK KISSA

Peygamber Efendimizin Ashab-ı Kiram’a bir mecliste anlattığı ibretlik kıssa. Bir gün Peygamber ...

ASHAB-I KEHF KISSASI

Ashâb-ı Kehf, putperest bir hükümdar olan Dakyanus devrinde Tarsus’da yaşamış, îman ve tevhîd mücâde ...

ASHAB-I DARVAN KISSASI

Dünyaya gösterilen hırs, er veya geç fakat daima boşa çıkar. İnsan uhrevî kıymetlere iştiyaklı olm ...

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VE KARINCA KISSASI

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin kaleme aldığı Tarihe Yolculuk eserin ...

KUR’AN-I KERİM’DE PEYGAMBER KISSALARI

Kur’an’daki kıssalar bize ne söyler? Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberler ve peygamber kıssaları ...

MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ HAZRETLERİNİN İBRET DOLU 6 KISSASI

İlim ve maneviyat sultanı Mevlana Hâlid-i Bağdadi Hazretlerinin ibret dolu 6 kıssası... Mevlana Hal ...

KUR’AN KISSALARININ ÖZELLİKLERİ

Kur’ân-ı Kerîm kıssalarının özellikleri nelerdir? Kur’ân-ı Kerîm, hâdiselerin özüne dikkat çeker. Z ...

KUR’AN’DA KISSALARA NİÇİN YER VERİLMİŞTİR?

Kur’an’da anlatılan kıssa nedir? Kur’an kıssalarının amaçları nelerdir? Kur’an-ı Kerim’de kıssalara ...

KUR’AN KISSALARININ ÖNEMİ NEDİR?

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan kıssaların (hikayelerin) önemi nedir? Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’inde ...