Altınoluk Dergisinin Temmuz 2021 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 425. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Temmuz 2021 sayısı “Kur’an, Şanımız ve Şerefimizdir” başlığıyla yayınlandı.

“Kur’an, Şanımız ve Şerefimizdir” kapağıyla çıkan Altınoluk dergisinin 425. sayısı şu şekilde takdim edildi.

ALTINOLUK DERGİSİNİN 425. SAYISI ÇIKTI

Kur’an, Şanımız ve Şerefimizdir

Ayasofya’da tam yüz sene sonra bir hafızlık icazet programı tertip edildi. Kapağa bu programdan bir fotoğraf koyduk. Objektifin gördükleri hâmil-i Kur’an olarak Hakkın bülbülü olmaya namzet İmam-Hatip Lisesi öğrencileri. Önlerinde ise onları tebrik ve tesîd için cemiyetlerine iştirak etmiş, dahası bu cemiyete tilaveti ile katkıda bulunmuş bir Cumhurbaşkanı var.

Ayasofya’daki hafızlık töreni Kur’an okumanın ve okutmanın yasaklandığı, fethin sembolü camisinin müzeye dönüştürüldüğü, yetkilisinin laikliğe aykırı diye Allah demekten bile imtina ettiği bir ülkenin nereden nereye geldiğini gösteren muhteşem bir hadisedir. Bu hadisenin fotoğrafını kapaktan vermemiz yüreğimizdeki hamd ve şükür hissimizi ifade edebilmek içindir. Milletimize bu sevinci yaşatan irade sahiplerine ve gencecik yaşlarında böyle bir hizmete talip olma şerefiyle öne çıkmış hâfızlarımıza teşekkür ederiz.

Ayasofya’da hâfız-ı Kur’an olma şerefine ermiş bu ve benzeri nesiller vatanın ve milletin teminatıdır. Vatan bizi tarif eden şeyse, vatan adımız, tarihimiz, iddiamız ve geleceğimizse işte Kur’an’a hizmetle hayatı şereflenecek bu neslin vatanı bizim için kıymetli kılan değerlerin müşahhas hali olduğunu söyleyebiliriz. Dün bu toprakları vatan yapan ecdadın fârik vasfı Kur’an’a hizmetti. Bugün de onların ahfadı yine Kur’an’a hizmetle temayüz ediyor.

Kur’an bu milletin şanı ve şerefidir. Millet Kur’an’a hizmet ettiği ölçüde izzet bulmuş, kınayanın kınamasına aldırmadan Din-i Mübin-i İslam’ın bayraktarlığı yaptığı ölçüde sevilmiş ve sevgi medeniyetinin merkezi olmuştur. Asırlar boyunca mazlumların, mağdurların ve Allah diyen herkesin hâmisi olmuş bu millete bugün tekrar aynı his ve heyecanla bakılıyorsa bunun sebebi kapaktaki fotoğrafın anlattığı mânâda aranmalıdır.

Bize bu sevinci yaşatanlar Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen Örgün Eğitimle Hafızlık Projesi’nin meyveleridir. Bu müstesna çalışmanın mahiyetini bizzat Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz Bey’e sorduk. Bir diğer mülakatımızı da kapaktaki hafızların okulu İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Hafızlık Programı Sorumlusu Hafız Faruk Tekeli ile yaptık. Her iki hocamıza da kıymetli tespitleri için teşekkür ediyoruz.

Altınoluk Dergisinin 2021 Abone Kampanyası

Yeni abone dönemimiz başlıyor. Bu sene okuyucularımıza muhterem Osman Nûri Topbaş hocamızın kaleme aldığı “Müslümanın Gönül Dünyası” isimli eseri hediye edeceğiz. Sağlık şartlarındaki sıkıntılar yüzünden vicahi görüşmelerin azaldığı bir zamanda bu eserin gönül âlemimizi şenlendirecek muhtevası ile hepimize iyi geleceğini ümit ediyoruz. Böyle güzide bir eserle bir sene boyunca her ay elinize ulaşacak Altınoluk, Şebnem ve Altınçocuk dergilerimizin abonelik ücretini de yeni dönemde 250 Türk Lirası olarak belirlemiş bulunuyoruz. Şartlarımızı zorlayarak yaptığımız bu düzenlemenin sizler tarafından anlayışla karşılanacağını ümit ediyor, yeni dönemde de birlikteliğimizin devam etmesini bekliyoruz.

Altınoluk dostluğu, gönül kıvamının ana gündem olduğu bir dostluktur. Bu dostluk zihnin ve kalbin kesiştiği yerden yeşeren bir neşe ve neşvede berdevam olmanın azmi ve gayreti ile bilinir. Biz kalbimizin hayatını, hayatımızın kalbine koymaya çalışırız. Yeni hediye kitabımız “Müslümanın Gönül Dünyası” bu dostluğu bir ömür devam ettirecek gönlün standartlarını ortaya koyan bir Altınoluk klasiğidir. Hocamıza yoğun programı arasında kaleme aldığı bu kıymetli eseri için teşekkür ediyor, hepimiz için istifadeye medar olmasını niyaz ediyoruz.

Kurban Bayramınızı tebrik eder, bayramın hepimize hayırlar getirmesini temenni ederiz. Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle Allah’a emanet olunuz.

Dergiyi temin etmek için tıklayınız.

İslam ve İhsan

KÜÇÜK YAŞLARDA KUR'AN ÖĞRENMENİN FAZİLETİ

Küçük Yaşlarda Kur'an Öğrenmenin Fazileti

KUR'ÂN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Kur'ân-ı Kerim Okumanın Fazileti İle İlgili Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.