Altınoluk Dergisinin Mayıs 2020 Sayısı Çıktı!

Altınoluk dergisinin 411. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Mayıs 2020 sayısı “Ramazan'da Kalp Dergah Olsun Kanadı Kırıklar Bayram Etsin ” kapağıyla yayınlandı.

“Ramazan'da Kalp Dergah Olsun Kanadı Kırıklar Bayram Etsin ” kapağıyla çıkan Altınoluk dergisinin 411. sayısı şu şekilde takdim edildi.

Hepimiz Merhamete Muhtacız

Merhamet, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin her şeyi kuşatan en fârik vasfıdır. O’nun merhameti, bütün merhametlerin kaynağıdır. Kimse kimseye O lütfetmeden merhamet edemez. Merhamet bu anlamda bir ihsandır. İhsana layık olmak, yaratılanları Yaratan’dan ötürü hoş görmeye muvaffak olmak demektir. Egoizmin esas olduğu ve kendi başına kalan insanın ancak diğerinin kurdu olabildiği bir dünyada bizi bu hodkâmlıktan ancak merhamet kurtarır. Merhameti celbedecek olan ise has kulluk duruşudur.

Kulluk; Rabbim Allah dedikten sonra dosdoğru olmaktır. Allah’ın hakiki kulları yeryüzünde Hak duruşunun ve bu duruşla hayatın üzerine yürüyüşün temsilcileridir. Mütevazı, güzel bakışlı ve güzel sözlüdürler. Geceleri tazarru ile kıyamda durur, Allah’a iltica ederler. İsraf etmeden infak eder, şirk, kasten adam öldürme ve zinadan uzak dururlar. Yalandan sakınır, doğruya teslim olurlar. Sözleri hikmet, bakışları ibret, sükûtları tefekkür, işleri salih ameldir; yeryüzünün ıslah ve imarı için çalışır, ifsat edicilere karşı dururlar.

Küreyi bir yok oluşun kenarına getiren şu kokuşmuş düzeni ancak Allah’ın has kulları ıslah edebilir. İnsanlık, bu mânâda merhametin bir duruş, tavır ve hayat tarzı olarak tecessüm etmesine muhtaçtır. En alt kademesinden en  üste kadar hepimize lâzım olan yekdiğerimizle merhamet ekseninde münasebet kurmaktır. Bu ise ancak aktif bir merhamet siyaseti ile kazanılabilir.

Aktif merhamet siyaseti, merhametin bir hayat tarzı, usul ve üslup olarak yaşanmasıdır. Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmek, insanların dünyaları kadar ahiretlerini de mamur etmeye çalışmaktır. Geminin üst katında olup da alt kattan bîhaber olmak merhamet siyaseti ile bağdaşmaz. Bu duygudan nasipsizlerin tarihe, tabiata, tab’ına ve hemcinsine kast etmesi karşısında dik durmayı gerektirir.

Eğitim sistemimizi merhamet siyasetiyle şekillendirmeli; dış politikamızı merhametle biçimlendirmeli; teknoloji, sağlık, kültür, spor, mimari, güzel sanatlar, estetik, artık aklımıza gelen hayatın her alanını merhametle yeniden formatlamalıyız. Bunun için merhameti, düşük olana acımanın ötesinde yüce bir ahlâk ve hayat tarzı olarak takdim etmemiz gerekiyor. Hepimiz merhamete muhtacız. Yerde olanlara göstereceğimiz merhametin yine bize döneceğinden eminiz, necip milletimizin son dönemde sergilediği hamiyetperverliğin neticeleri bunun en güzel göstergesidir.

Buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Ama burukluk bizde, Ramazan yine ikramları ile geldi ve yine gönüllerimizi ihya ediyor. Nefislerimizle baş başa kaldık, camilerden mahrumuz. Belki bu inzivanın hâsıl ettiği tefekküre çok ihtiyacımız vardı. Zor günlerde yardımlaşmanın ve kardeşliğin kıymetini anlıyoruz. Ramazanımız, kadir gecemiz ve bayramımız mübarek olsun; Rabbimizden affolunarak bu güzel zamanları tamamlamayı ve huzuruna tertemiz erişmeyi niyaz ediyoruz. Bir sonraki sayımızda buluşmak temennisiyle Allah’a emanet olunuz.

M. Lütfi Arslan

Altınoluk dergisi temin etmek ve abonelik için tıklayınız...

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.