Altınoluk Dergisinin Kasım 2020 Sayısı Çıktı!

Altınoluk dergisinin 417. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Kasım 2020 sayısı “Dürüstlük En Kârlı Ticaret” kapağıyla yayınlandı. Takdim yazısında İslam ve İhsan ailesine teşekkür eden Altınoluk dergisi ailesine bizde dijital platformdaki yayın süreçlerinde başarılar diliyoruz.

“Dürüstlük En Kârlı Ticaret” kapağıyla çıkan Altınoluk dergisinin 417. sayısı şu şekilde takdim edildi.

Heyecanını Yaşamadığımızı Kimseye Anlatamayız

Dürüstlük insanın meftun olduğu bir yüceliğin adresidir. Bir tür aynadır, orada herkes erişmek istediği güzelliğin temaşası ile sermest olur. Hırlı hırsız, arlı arsız herkesi kendisine hayran bırakan bir seviye, sözün en doğrusunu söyleyen, sözüne en çok sadık olan Rabbimizin ahlâkının bir tecellisidir. O ahlâkın pırıltısı bir kez gözüktü mü alır insanı can damarından yakalar. O yüzden dürüst kimseyi herkes sever. Dürüstlük bu açıdan gönlü ihyânın en kestirme yoludur. Gönlü ihyâ ise şu dünya hayatında yapılacak en kârlı alışveriştir.

Dürüstlük ilâhî olanla doğrudan irtibat kurmayı sağlayan bir mü’min markasıdır. Herkes işareti ve simgesi ile bilinir; El-Emin olan En Güzel İnsan’ın ümmetinin şiarı, Müslümanlığın şahsiyet simgesi dürüstlüktür. Rabbi ile hoşnut olmak isteyenin, O’nu hoşnut etmek isteyenin dürüstlükten başka tutacağı yol yoktur. Günde en az kırk defa hidayet talep ettiğimiz yol da bu yoldur zaten. Menfaatine uymasa da hep Hakkı tutup kaldırmak, her halde ve şartta dürüstlüğü muhafaza etmek, yalana hiçbir şekilde tevessül etmemek bu yolun gereğidir. 

“Dürüstlük en kârlı ticarettir” kapağıyla çıktığımız bu sayımızın ilham kaynağı, geçtiğimiz ay dâr-ı bekâya irtihal eden Ahmet Ziylan ağabey oldu. Ticaretini dürüstlük üzerine kurmuş bu kıymetli ağabeyimiz hayatında ne kârlı bir alışveriş yaptığını ortaya koyduğu insani, ilmî ve hayrî hizmetleri ile ispat etmişti. Ziylan ağabeyimize ve yine geçtiğimiz ay içerisinde vefat etmiş, dürüstlükleri, muhabbetleri ve samimiyetleri ile gönüllere girmiş Ahmet Ataç ve Ahmet Perek ağabeylerimize rahmet niyaz ediyoruz.

Altınoluk web sitemiz yenilendi. 400 sayıyı aşkın muazzam bir arşiv sözü 1 ve 0’ların mecrasında arayanlar için artık erişilebilir bir halde. Arşivimizin dijitale geçirilmesi noktasında islamveihsan.com ekibinin büyük katkısı oldu, kendilerine teşekkür ediyoruz.

Herkesin de fark ettiği gibi sözün mecrası artık dijitale kaymaya başladı. Her mecra kendi dili ve biçimi ile geliyor ve sözü kendi formatında talep ediyor. Matbu gittikçe kan kaybediyor; kalem, kâğıt, dergi ve kitap elimizden gidiyor. Buna oturup ağıt yakmak yerine sözü ulaştırmanın yeni vesilelerine yoğunlaşmamız lazım. Ağıt yakılacak iş; sözümüzün olmaması, kalmaması ve artık vardığı yeri sarsmamasıdır. Heyecanını yaşamadığımızı kimseye anlatamayız. Altınoluk’un sözü, kalbin ve zihnin birleştiği yerden yeşeren diri bir sözdür. Bu söze herkesin, özellikle de dijital mecralardan başkasını tanımayan yeni nesillerin ihtiyacı var. O yüzden dijitaldeki muhtevamızı zenginleştirmeye ve çeşitlendirmeye gayret edeceğiz.

Marifet Meclisleri isimli eserimizin dağıtımı devam ediyor. Bu kitap vesilesi ile bizimle yeni buluşacak, belki ilk defa Altınoluk ile tanışacak okurlarımız olacak; doğrusu onların heyecanlarını yüreğimizde hissediyoruz, hoş geldiler, safa verdiler. Bir sonraki sayımızda buluşmak temennisiyle hepinizi Allah’a emanet ediyoruz.

M. Lütfi Arslan

Altınoluk dergisi temin etmek ve abonelik için tıklayınız...

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.