ALLAH’IN NAZARGAHI

Yüce Al­lah’ın na­zar­gâ­hı­ neresidir?

Gönül kıvâmına ulaşabilmek için insana, Molla Câmî’nin şu beytinde ifâde buyurduğu hakîkat penceresinden bakmak lâzımdır:

Kâ­be bün­yâd-ı Ha­lîl-i Azer’est

Dil, na­zar­gâh-ı Ce­lîl-i Ek­ber’est

Ya­ni, “Kâ­be, Âze­roğ­lu Ha­lil İb­ra­him ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış­tır. Gö­nül ise, yü­ce ve bü­yük Al­lâh’ın na­zar­gâ­hı­dır.”

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Gönül Yolculuğu, Erkam Yayınları

ALLAH BİZDEN NE İSTER?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle