Afrikalı Öğrenciler Afganistanlı Kardeşlerini Unutmadılar

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren Uluslararası İlam Misafir Öğrenciler Birimi'ndeki Afrikalı öğrenciler Afganistanlı kardeşlerini unutmadılar.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren Uluslararası İlam Misafir Öğrenciler Birimin'de eğitim alan Afrikalı öğrenciler, kendi aralarında yardım amaçlı topladıkları bağış bedelini vakfın İnsani Yardım Birimi Müdürü İlyas Ceyhan Bey'e teslim ettiler. Rahmet, bereket ve kardeşlik ayı olan Ramazan ayında Afganistan'daki mazlum Müslüman kardeşlerine bir nebze de olsa destek olmak için çam sakızı çoban armağanı bağışta bulundular. Öğrenciler maddi desteğin yanında Afganistan'daki kardeşleri ve tüm İslam alemi için dua ettiklerini dile getirdiler.

Uluslararası İlam Misafir Öğrenciler Birimi sorumlu Alim Çataklı Bey şu ifadelerde bulundu: "Afrikalı öğrenciler yanıma gelerek kendi aralarında bir miktar para topladıklarını ve bunu şuan zor durumda olan Afganistanlı kardeşlerine ulaştırmak istediklerini söylediler. Duyduğumda gerçekten çok duygulandım. Muhtaçken verebilmek, gönül zenginliği bu olsa gerek. Biz onlara yardım ederken onlarda diğer Müslüman kardeşlerine destek olmak istemişler. Öğretmenleri olarak hem duygulandık hem gururlandık. Ümmet şuur ve bilincinin bu örnekteki tezahürleri bizleri İslam alemi adına hem ümitvar edecek İnşallah."

PEKİ BİZLER NASIL YARDIM VE BAĞIŞTA BULUNABİLİRİZ?

Sizler de dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve muhtaçlara Hüdayi Vakfı online bağış üzerinden destekte bulunabilirsiniz.

Hüdayi Vakfı online bağış için tıklayınız...

Havale, EFT için hesap numaraları.

Haber: Mehmet Sait Temel

islamveihsan.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.