ABD'de, Katil İsrail'in Gazze'ye Saldırılarından Sonra İslam'ı Tanımak İçin Kur'an Okuyanlar Arttı

ABD'de birçoğu genç yüzlerce kişinin, katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından İslam'ı tanımaya ve Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre, Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleyen ve sosyal medya kampanyaları organize eden yüzlerce kişi, aynı zamanda "Filistinlileri daha iyi anlayabilmek" amacıyla İslam'ı tanıma etkinlikleri gerçekleştiriyor.

İslam'a ilgi duyan isimlerden ABD'nin Chicago kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Megan Rice, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarında Filistin hakkında konuşmaya başladı.

Rice, konuşmalarında "Filistinlilerin inançları hakkında konuşmak istiyorum. (İnançları) Ne kadar sağlam ve her şeyleri ellerinden alınmış olmalarına karşın hala Allah'a şükretmeyi önceleyebilecek imkan bulabiliyorlar." ifadeleriyle şaşkınlığını ve hayranlığını dile getirdi.

Bazı Müslüman takipçilerin Filistinlileri anlamak için Kur'an-ı Kerim okumasını tavsiye etmesinin ardından Rice, sosyal medyada İslam'ı tanımak amacıyla "Kur'an Okuma Kulübü" oluşturdu.

Rice, Kur'an'ı, okudukça "baskı karşıtı" ve kadın hakları yanlısı bulduğunu belirterek, bir ay sonra Müslüman oldu.

"Kur'an Okuma Kulübü" kısa sürede yaklaşık 2 milyon kişi tarafından görüntülendi.

Kur'an-ı Kerim hayatının önemli parçası haline geldi

Rice, Gazze'de saldırılara maruz kalanlara sempatisini artırmak için Kur'an okumaya başladığını ve Kur'an'ın hayatının önemli parçası haline geldiğini söyledi.

Müslümanlar hakkında ABD'de "yanlış algıların" yayılmaya çalışıldığına dikkati çeken Rice, Kur'an okuyana dek kendisinin de İslam'ı "katı bir din" olarak gördüğünü ancak bu düşüncelerinin değiştiğini dile getirdi.

Katil İsrail'in saldırılarının ardından insanlar Kur'an'a yöneldi

Katil İsrail'in saldırılarına başladığı ekimden bu yana sosyal medyada, pek çok kişinin Kur'an-ı Kerim aldığı ve okuduğu görüntüleri paylaşılırken bir süre sonra da İslam'ı seçtiğini ifade eden çok sayıda kullanıcı görüldü.

Yale Üniversitesinde ABD kültüründe İslami metinler ve dini hoşgörü konusunda çalışan Doç. Dr. Zareena Grewal ise katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından insanların "Filistin halkının inanılmaz direnç, iman ve manevi gücünü anlamak için Kur'an okumaya başladığını" söyledi.

Filistin halkından etkilenen isimlerden biri olarak öne çıkan Instagram fenomenlerinden Nefertari Moonn (35) da "ölümle karşı karşıya olan insanları Allah'a yönelten şeyi merak ettiğini" vurgulayarak, Kur'an okumaya başladığını kaydetti.

"Kur'an-ı Kerim'i okudukça etkilendiğini" söyleyen Moonn, "Açıklayamıyorum ama Kur'an okurken huzur geliyor. Sanki daha önce olduğum bir yerden geldiğimi ve oraya dönmeyi beklediğimi hissediyorum." şeklinde konuştu.

Instagram'da "Kur'an Okuma Kulübü" düzenleyen Misha Euceph de Kur'an'da ABD'de gençlerin değer yargılarıyla örtüşen çok fazla ortak nokta bulunduğuna işaret etti.

Euceph, Kur'an-ı Kerim'in insanları çevreci olmaya teşvik ettiği ve "tüketim karşıtlığını" içerdiğini belirtti.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.