20 Adımda Nefis Terbiyesi

Nefis terbiyesi nasıl olur? İşte nefis muhasebesi yapabileceğiniz 20 adım.

1- Dinle ey nefsim… Sen Allah’a aitsin. Sen Allah’ın kulusun. Hakiki kul Allah’a asla asi olmaz.

2- Dinle ey nefsim… Bir zamanlar sen yoktun. Sen, şimdi varsın. Seni yoktan var etmeye kadir olan irade, seni bir anda yok etmeye de kadirdir. Hatta Cehennem gibi dehşetli bir adresi senin önüne koymaktadır. Bu iradeye karşı dikkatli ol. Varlığını kendine nispet ederek övünme, külli iradeye karşı saygında sakın ha kusur etme.

3- Dinle ey nefsim… Senin Dünya’ya gelmende, cinsiyetinin takdirinde, ırk, renk, şekil, biçim, anne ve baba tayininde, geliş zamanının ve yerinin tayininde senin hiçbir rolün yoktur. Tamamen Allah’ın dilemesi ve takdiriyle geldin. Bu kadar tasarrufu sana danışmadan, senin bilgin ve iraden dahilinde olmadan yapan güç ve kudret karşısında haddini bil, edebini takın ve sakın haddini aşmaya yeltenme.

4- Dinle ey nefsim… Kaf suresi 18. ayet de: Ağzından çıkan bütün sözlerin melekler tarafından eksiksiz olarak kaydedildiği bildirilmektedir. Söylenen hiçbir söz yoktur ki, ya sağdaki, ya da soldaki melekler tarafından kayıt altına alınmasın. Ağzından çıkan her söz sanma ki havada kalır. Sakın ha sakın, soldaki meleklerin rahatlarını bozma. Onların rahatlarının bozulması ve senin aleyhine zabıt tutmaları senin için Allah korusun afet demektir. Senin her söylediğin ve söyleniş biçimi, her yaptığın, her ettiğin ilahi kamera tarafından aynen kaydedilmektedir. Kalbinden geçen her şey açığa vursan da, vurmasan da ALLAH tarafından bilinmektedir. Seni senden daha iyi bilen otoriteye karşı haddini bil. Başına gelen musibetleri başka yerde arama….

ÇEKTİĞİN TESBİHİ MARİFETMİŞ GİBİ ÇEKME!

5- Dinle ey nefsim…Her yaptığını bilen, her yaptığını gören, kalbinden geçeni bile senden önce haber alan, hatta ağzından çıkan her sözü kaydettiren bir Allah var. Sakın o makama karşı haddi aşarak terbiyesizlik etme…

6- Dinle ey nefsim… Bu gün hidayet üzeresin, yarına garantin yok. Son nefeste iman garantin yok. Yaptığın ameli kendinden sanıp, sakın ha gururlanma…. Sen ve senin gibi görünen her şey aslında Allah’a aittir. Senin olmayan şey için kendinde varlık hissederek sakın yanılgıya düşüp Rabbine baş kaldırma. Hatta sana ibadet şansı tanıdığı için her zaman Allah’a teşekkür et…

7- Dinle ey nefsim… Yaptığın ibadetler aslında sana yakışandır. Sakın ha, Allah’a yakışandır zehabına kapılarak şirke girme… Sen Allah’a yakışan ibadetleri asla ve kat’a yapamazsın. Resulullah efendimiz hazretleri “Ya Rabbi ben seni hakkıyla (olması gerektiği gibi) sena edemem” buyurmaktadır. Sana ne oluyor…

8- Dinle ey nefsim… Çektiğin tesbihi, marifetmiş gibi çekme… Layık bir ibadet yapamadığına devamlı olarak üzül ve ettiğin tevbeler için de tevbe et…. Aksi halde oynadığın tiyatroyu izleyen beğenmezse, vay haline…. Yarın suratına çarpılır… Aman dikkat…

9- Dinle ey nefsim… Allah’ın öyle kulları vardır ki, bir an bile zikirden gafil olmazlar… Onların yanına git ve boyunun ölçüsünü bir gör bakalım… Yapacağın en öncelikli şey hemen yeniden iman etmektir. Kendinden ve yaptıklarından ve hatta yapacaklarından Allah’a sığınmaktır. Başını önüne eğ ve öyle yürü…

10- Dinle ey nefsim… Allah, sana kendisini anan bir lisan, kendisini zikreden bir kalb vermiş ise gerçekten sana çok büyük bir iyilik etmiş, büyük bir ihsanda bulunmuş demektir. Sen bunun şükrünü nasıl eda edeceksin? Otur, secdeye kapan ve ağla… Allah’ın veli kulları böyle yapıyorlar. Sen haline bak…

SANA "ALLAH" DEMEYİ NASİP EDEN ALLAH'A TEŞEKKÜR ET

11- Dinle ey nefsim… Yüce Allah seni küfürden korumuşsa, Cennet var demektir, kadrini bil. Allah sana halis bir niyetle kendini zikretme nimetini vermişse, sana hakikaten büyük bir ihsanda bulunmuştur. Bilesin ki; zikrin karşılığı ALLAH’tır. Senin için Allah var demektir. Dikkat et senin için önemli olan budur. Sen bu nimetin karşılığını ödeyemezsin, bari ödeme niyetinde devamlı ol, borcunu ödeyemeyen gariplerin halet-i ruhaniyeti içinde yaşa…

12- Dinle ey nefsim… Sen ALLAH diyorsun ya, bu tamamen Allah’tandır. Allah seni anmasa, sana izin vermese bir kere bile ALLAH diyemezsin. Sana Allah demeyi nasip eden Allah’a Kainatın elektronları, nötronları ve protonları sayısınca her gün teşekkür etmen lazım gelir. Sevildiğini bil. Sakın sevenin sevgisini su-i istimal etmeye kalkma…

13- Dinle ey nefsim… Kur’an Hazret-i Allah’ındır. Sana kitabını vermiş… Kur’an başkalarına inmedi. Ne büyük nimet. Sevildiğini bil ve seni seveni, sen de sev…

14- Dinle ey Nefsim… Her şey Allah’ındır. Her şeyin sahibi Allah’tır. Her insan Allah’ın kuludur. Beğenmediğin bunca mahlukatın sahibi Allah’tır. Yaratılmışı beğenmeyerek yaratanı kızdırma. Şayet O kızacak olursa, O’nun kahrının önünde hiçbir şey duramaz. Onun nazarıyla kendine bir bak. Ne kadar acizsin…

15- Dinle ey nefsim… Makamı, mansıbı, sanatı, ne olursa olsun, sakın Allah’ın düşmanlarını severek, Allah’ın kötü dediklerine iyi diyerek, iyi dediklerine kötü diyerek Allah ile ters düşme. Allah’a teslim ol. Olayları ve failleri şeriat mihengine vur. O, ne derse odur ve kat’iyetle doğrudur.

"ALLAH" DİYEMİYORSAN DÜŞÜN!

16- Dinle ey nefsim… Hazret-i Muhammed aleyhisselam, herhangi bir insan değildir. Çok güzel ve çok özeldir. Habibullah’tır. O’nun adının bile anıldığı yerde salavat okumak ve tazimde bulunmak vaciptir. Saygıda kusur etme. Saygıda kusur eden O’nun yolundan çıkar, O’nun yolundan çıkan Allah’ın da yolundan çıkar. Böyle bir akıbete düşmekten Allah’a sığınmak lazımdır. Bunu bil, yeter.

17- Dinle ey nefsim… Namazda yüce Allah’ın makamına varıyorsun. Senin o makama kabul edilmen bile sana gerçek manada bir lütuftur. Allah’ın sana yaptığı ihsanın kıymetini bil. Namazda huşu çok önemlidir. Anla yeter.

18- Dinle ey nefsim…Kaf suresi 16. ayette Allah; “Celâlim hakkı için insanı (biz) yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız” diyor. Sana senden yakın olan Allah’a senin uzaklığın neden?..

19- Dinle ey nefsim. Zikir yüce Allah’a yaklaştıran en müessir unsurdur. Allah demeye niyetin, Allah diyecek zaman ve enerjin var mı? Yoksa, Dünya seni aldatıyor demektir. Sakın aldanma…

20- Dinle ey nefsim… İslam’da emsalsiz örnek şahsiyet Hz. Fahr-i Kâinat (s.a.v.) efendimizdir. Sen O’nun ümmetisin. Kendi manevi durumunu şöyle ölçebilirsin. İslam’ı bilen ve kabul eden kişi, Peygamber efendimizle önce fikir birliğine varır. Buna kısaca fikriyat beraberliği denir. Sonra aynileşme başlar ve hissiyat beraberliğine ulaşılır. Burada kemalat tamamlanınca da hal, davranış, tavır ve istikamet birliğine ulaşılır. Sen Rasulullah efendimizin nazarından kendine bir bak bakalım. Benzerliklerin, beraberliklerin ne kadar?..

Kaynak: Osman Altaş, Altınoluk Dergisi, Sayı: 364

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Selamün aleykum öncelikle bana bu yazıları okutan Allah azze ve celleye hamd ü senalar olsun. Elhamdülillah. Bu faydalı ve gerçek dünya için bize bilgilerini paylaşan yazarlardan ve bu yazıları paylaşmakta aracı olan ve bir yararlı işte adını gördüğüm Erkam yayınlarından Allah razı olsun. Devamını bekliyoruz. Bir e posta abonelik varsa katılmak istiyorum

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.