“1. Uluslararası Aile Sempozyumu” Neden Gerçekleştirildi?

Altınoluk dergisi, İstanbul Aile Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “1. Uluslararası Aile Sempozyumu”na dair merak edilenleri vakfın başkanı Sami Yılmaz’a sordu.

İstanbul Aile Vakfı Başkanı Sami Yılmaz, “1. Uluslararası Aile Sempozyumu”na dair merak edilenleri Altınoluk dergisine anlattı.

İstanbul Aile Vakfı olarak 13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde Uluslararası Aile Sempozyumu düzenlediniz. Sizleri tebrik ederiz.

Sempozyum hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Sami YILMAZ: Öncelikle bize, güzide derginizde yer verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Cenab-ı Allah’a hamdolsun, çok yoğun ve seri bir hazırlık döneminden sonra yüzümüzün akıyla böyle bir programı organize edip sonuçlandırdık. Ailenin temel sorunlarına çözümler aramak, aileyi tehdit eden unsurlarla mücadele etmek için kurulmuş bir vakıfız. Bu gayeye matuf bir sempozyumu organize ettiğimiz için çok mutluyuz.

Sempozyumu düzenlemedeki amacınız neydi? Nasıl bir tesir uyandırmasını bekliyorsunuz?  YILMAZ: İstanbul Aile Vakfı olarak ana gayemiz aileyi yeniden ihya etmek. Biz, medeniyetin temelinin aile olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu bağlamda ailenin gelişimi, korunması ve desteklenmesini hedefleyen bir dizi faaliyet ve eğitim planlarımız oluşturduk. Tüm faaliyetleri de üç ana başlık altında topladık. Düzenlemiş olduğumuz uluslararası aile sempozyumu da “toplumu bilgilendirici, bilinçlendirici akademik ve sosyal yayınlar ve programlar” ana başlığının altında icra ettiğimiz bir programdır. İSAVAR şeklinde adlandırdığımız İstanbul Aile Vakfı Araştırmalar Merkezi marifetiyle hayata geçirildi. Aileyi konu edinen bir vakıf olmamız hasebiyle, Birleşmiş Milletlerin “Aile Haftası” olarak ilan etmiş olduğu 15-21 Mayıs tarihlerine sahip çıkmak, ailenin öneminin farkındalığını sağlamak, aile değerlerini gündemde tutmak, aileye yönelik tehlikelerin fark edilmesini sağlamak gibi birbirinden önemli gayelerle, geleneksel hâle getirmeyi düşündüğümüz uluslararası aile sempozyumu programını icra ettik.

Bu sempozyumla, aile kavramının daha da kalıcı izler bırakarak büyük aile, geniş aile, değerlerine sahip çıkan aile olma konusunda olumlu bir adım atarak insanların zihninde sağlam izler bırakmasını umut ediyoruz.

Sempozyum “Dijital Çağda Aile” temasıyla yapıldı. Bu sempozyumda “dijital çağ” vurgusu yapmanızdaki sebep nedir?

YILMAZ: Sadece Türk aile yapısını değil tüm dünyada aile mefhumunu olumsuz yönde etkileyen en önemli faktör sosyal medya. İnsanlar her türlü ahlaksızlığın fütursuzca sergilendiği, doğruluğu teyit edilmeden yayınlanan içeriklerin pençesinde boğuşuyor. Günümüzde insanlar dijital teknolojilerle çevrili bir ortamda yaşıyor. Her gün onlarca araştırma yapılıyor, yazılar yazılıyor. Bu araştırma ve yazılar gösteriyor ki, günümüz insanları gün geçtikçe daha çok dijital faktörlerin etkisi altına giriyor. Çocuklarımız gün geçtikçe daha küçük yaşlardan itibaren dijital dünyayla tanışıyor. Dijital bir kuşatmanın altındayız tabiri caizse. Çocukların böyle bir kuşatma altında büyümesi, anne-babaların çocuklarını bu kuşatmanın zararlarından koruma çabaları, aile kurumunu direkt ilgilendiriyor.

İstanbul Aile Vakfı olarak bundan sonrası için nasıl planlarınız var?

YILMAZ: İstanbul Aile Vakfı Eğitim ve Kültürel Faaliyetler Merkezi (İSAVEK) vasıtasıyla başta Ülkemizin her şehri olmak üzere Avrupa da yaşayan Türk kardeşlerimizin Aile hassasiyeti konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan bir dizi konferans, panel ve seminerler planlıyoruz. Yine, Vakıf Bünyesinde yer alan ve YouTube üzerinden yayın yapacak olan AİLE TV vasıtasıyla, eşler arası iletişim, çocuk ve ebeveynler arası iletişim, çocuk gelişimi, aile ekonomisi, evlilik kültürü vb. daha birçok konularda, halkımızı aile hususunda bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca dijital olarak yayınlanan haftalık AİLE GAZETESİ Vasıtasıyla da ailenin sorunlarına, aile ile ilgili haberlere değineceğiz. İstanbul Aile Vakfı Araştırmalar Merkezi (İSAVAR) vasıtasıyla ülke genelinde aile merkezli sürekli ve düzenli araştırma raporları, aileyi ilgilendiren kitaplar neşretmeye devam edeceğiz. İstanbul Aile Vakfı Aile Danışmanlık Merkezi (İSAVAM) vasıtasıyla öncelikle İstanbul olmak üzere bilahare ülke genelinde, evlilik öncesi danışmanlık, evlilik sürecinde danışmanlık ve eşler arası yaşanılan sorunlara çözüm üretmek maksatlı danışmanlık hizmetleri sunacağız.

Kaynak: Altınoluk Dergisi, Sayı: 436

İslam ve İhsan

AİLE NEDİR?

Aile Nedir?

AİLE HAYATININ ÖNEMİ

Aile Hayatının Önemi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.