Hadis

Hadis
0

SAHABE DEVRİNDE HADİS

Sahabe devrinde hadisleri iki bölümde incelememiz gerekir. Birinci bölüm Hazreti Peygamber’in hayatta olduğu dönem, ikincisi…

Hadis
0

HADİS UYDURMA SEBEPLERİ

Hadis uydurmanın çeşitli sebepleri vardır. Bunları şöyle sıralayabi­liriz: 1- İSLAM İNANCINI BOZMAK VE DİNİ YIKMAK…

Hadis
0

RAVİDE ARANAN ŞARTLAR

Hadis nakleden kimselere “râvî” denir. Hadisin sağlamlığı her şeyden önce onu nakleden kimselerin güvenilir olmalarına…

1 2 3 10