Akaid

Akaid
0

Akaid ilminin metodu nedir? Akaid ilmi insanlara inanç esaslarının öğretilmesi ve benimsetilmesinde, Kur’an ayetlerini ve…

Akaid
0

Akaid nedir? Akaid konuları nelerdir? Akaid ilmi, İslam dininin inançla ilgili hükümlerinden bahseden bir ilimdir.…

Akaid
0

Akaid, akd kökünden türetilmiş olan akîde kelimesinin çoğuludur. Akîde, sözlükte “gönülden bağlanılan, düğüm atmışçasına sağlam…

Akaid
0

Akâid esasları zamana, mekâ­na, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez. Bütün Peygamberlerin ortak mesajı olan…

Akaid
0

Bilinmelidir ki, cenazeyi çelenklerle teşyî etmek Hristiyan âdetidir. Çelenk, aslında Hristiyanın kutsal bildiği haç taşıma…