Vakıf

İnfak
0

Vakıfların da târih boyunca büyük hayırlara vesîle olduklarını görüyoruz. Bir hayır müessesesi olarak vakıflar… İnfakta…

1 2 3 18