Sahabeler

Sahabeler
0

Sabrın mükâfâtının Cennet olduğunu gösteren şu hâdise ne kadar ibretlidir. Abdullâh bin Abbâs (r.a.) bir…

Sahabeler
0

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in kanaat ve istiğnâyı ashâbına ne ölçüde tâlim ettiğini göstermesi bakımından oldukça dikkat…

1 2 3 37