Zübeyr Bin Avvam (r.a) Hayatı Kısaca

Zübeyr İbnü’l Avvam radıyallahu anh, Aşere-i Mübeşşere’den (cennetle müjdelenen on kişi) “Havariyyu’n Nebi” nâmıyla nâm bulunan Hazreti Zübeyr. Fahr-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onun hakkında “Her peygamberin havarisi yani samimi dostu vardır. Benim havarim de Zübeyr’dir” buyurmuştur.

  • ONU YAPAN KILIÇ DEĞİL BİLEKTİR

Ebû Bekir Sıddîk radıyallahu anh’ın İslâm’ından bir müddet sonra on beş yaşında İslâm olmuştur.

Evvela Habeşistan’a, sonra Medine-i Münevvere’ye hicret etmiştir. Seleme bin Selâme ile akt-ı muâhât-ı nebevî olmuştur. İslâm’da en evvel (Selli Seyf) eden Zübeyr radıyallahu anh’dır. Bedir Savaşı’nda düşmana en evvel kılınç çekmiştir. Kılıç vurmakta maharetleri meşhurdur.

Hendek Gâzvesi’nde mübareze için karşısına çıkan Nevfel’i Mahzûmî’ye havale ettiği kılıç merkumu yukarıdan aşağıya iki şak edip altındaki eğeri de kesmiş olması üzerine “Senin kılıncın gibi kılınç görmedik” diyenlere “Onu yapan kılınç, değil bilektir” demiştir.

VALİLİK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Bütün gazalarda, sonradan Yermûk Seferi’nde ve Mısır’ın Fethi’nde bulunmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona “Mısır valiliğine rağbet eder misin?” diye kerametle sual etmekle, Zübeyr radıyallahu anh “Hayır valilik istemem, fîsebîlillah cihad ve o yolda imrar-ı evkat etmek isterim. Mısır’a giderim. Eğer Amr ibnü’l As’a fetih müyesser olmuş ise murabıt (Serhad muhafızı) olmak üzere sevâhile inerim ve eğer Mısır’ın Fethi henüz müyesser olmamış ise ona yardım ederim.” demiş ve onun üzerine, Mısır üzerine teçhiz olunan, askere emir olarak, Mısır’ın muhasarasında Amr İbnü’l Âs’a yetişmiş ve çok yararlık etmiştir.

BENİM HAVARİM ZÜBEYR’DİR

Kale duvarlarına merdiven kurmak, takıp çıkarmak ve tekbir alarak dalkılıç içeri atlamak gibi fedakârlıklarıyla düşmana dehşet vermiştir. Fahr-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onun hakkında “Her peygamberin havarisi yani samimi dostu vardır. Benim havarim de Zübeyr’dir” buyurmuştur. Zübeyr radıyallahu anh’ın katili “İbn-i Hürmüz” isminde bir hâindir ki müşarun ileyhi uyurken öldürmüştür. Ve “Zübeyr’in katilini Cehennem ile tebşir edin” hadis-i şerifine mâsadak olmuştur.

Kaynak: Sadık Dana, İslam Kahramanları 1, Erkam Yaınları

SAHABENİN PEYGAMBER SEVGİSİNE ÖRNEKLER

SAHABE-İ KİRAM’DAN ZÜHD ÖRNEKLERİ

 
 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle