ZEMZEMİN ÖZELLİKLERİ

Zemzem, Hemze, Tayyibe, Tahire, Şarabü'l-Ebbar olarak da bilinen, Mekke'de Harem-i Şerif'te bulunan kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyudur.

Hac görevi yerine getirilirken, veda tavafından ve iki rekat namazdan sonra Kabe'ye bakarak zemzem içmek ve kendi üstüne dökmek sünnettir. Şifa verici bir özelliği olduğu yolunda söylenenler zemzeme daha büyük bir önem verilmesine yol açmıştır. Bu nedenle hacılar Mekke'den ayrılırken armağan olarak vermek üzere yanlarında zemzem götürürler. Ziyarete gelenlere ikram edilen zemzem kıbleye dönülerek ayakta ve besmeleyle içilir.

Zemzem Kuyusu’nu besleyen üç ana kaynağın bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan birincisi Hacerülesved, ikincisi Ebû Kubeys ve Safâ tepesi, üçüncüsü ise Merve tepesi yönünden akmaktadır.

Kutsal görülmemekle birlikte zemzem suyunun bir şifa ve bereket kaynağı olduğu belirtilir. Bu konuda pek çok rivayet zikredilmektedir. Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun içindir; şifa niyetiyle içene, Allah Teâlâ şifa verir.” [1] Zemzemin aynı zamanda şifa verici bir tarafı olduğu, ateşi düşürdüğü de rivayet edilir. Ateşli bir hastalığa yakalanan Ebû Cemre ed-Dubeî’ye İbn Abbas, “Sendeki bu hastalığı zemzem suyu ile serinlet! Çünkü Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, ‘Yüksek ateş, cehennemin şiddetli sıcağından bir parçadır. Siz onu su ile (yahut zemzem suyu ile) serinletin! buyurdu” der. [2] Bazı rivayetlerde anlatıldığına göre, Hz. Peygamber’in kalbi zemzemle yıkanmış, iman ve hikmetle doldurulmuş ve manevi kirlerden arınması zemzemle olmuştur. [3]

shutterstock_142727461

ZEMZEMİN BAZI ÖZELLİKLERİ

Allâh’ın Hazret-i İbrahim’in sıdkına, Hazret-i Hâcer’in teslîmiyetine ikrâmı olarak çölün ortasında ne kadar istifade edilse tükenmeyen bir rahmet pınarıdır.

Hiçbir su kaynağında görülmeyen nitelikleri bulunan zemzemin bazı özellikleri ise şöyledir [4]:

  • Amerika’da yapılan test sonuçlarına göre, dünyada içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan tek su zemzem. Yani mikrobik hastalıklara karşı etkili olan florürleri barındırıyor.
  • Batıda yapılan lâboratuvar çalışmalarına göre zemzem, diğer sulara nazaran çok daha az kükürt ihtivâ ediyor.
  • Diğer tüm sulara oranla çok daha fazla mineral barındırıyor bu sebeple çok daha besleyici.
  • Açsanız açlığınızı, susuzsanız susuzluğunuzu gideren tek su. (Ebû Zer Hazretleri bu hakikati tecrübe etmişti. İki ay boyunca sadece zemzem ile yaşamış hattâ kilo almıştı.)
  • Yüksek kalsiyum ve magnezyum tuzu ihtivâ etmesi sebebiyle, yorgun insanların yorgunluğunun gitmesini sağlıyor.
  • Alman kimyacıların yaptığı çalışma neticesinde; normal bir su ile karıştırıldığında katıldığı suya baskın gelip, bütününü mayalayarak diğer suyu da zemzeme çeviriyor.
  • Zemzem Araştırma Merkezi kayıtlarına göre zemzem kuyusundan saniyede 8.000 litre su çekiliyor. Bu, günde 691,2 bin litre zemzem demektir. 24 saat boyunca su çekilip, 11 dakika durulduğunda kuyu eski seviyesine geliyor.
  • Su kristalleri üzerine araştırmalar yapan Japon bilim adamı Dr. Masaru Emotu ise zemzem üzerinde yaptığı araştırmaların neticesinde şunları söylüyor:
  • “Zemzemde büyük bir enerji var. Başkasını değiştirir ama kendi değişmez. Zemzemin kristal düzeni ve yapısı çok farklı, çan sesini duyduklarında kararıyorlar. Her bir kristalin Kâbe-i Muazzama’ya benzeyen bir doku yapısı var. Kur’ân-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığı ve netleştiğini tespit ettim. Fizikî ve kimyevî özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklı. Çevresinde cereyan eden bütün değişimleri hâfızasına alıyor. Yapısı çok farklı. Bu, onu dünyadaki diğer elementlerin efendisi yapıyor.” (Kemal ÖZER, Hangi Suyu İçmeli?, s. 55-56)

ZEMZEM KAYNAKLARI KURUYOR MU?

Son dönemlerde Mescid-i Haram çevresindeki inşaatlardan dolayı zemzem kaynaklarının kuruduğu iddia edilmişti. Zemzem kaynaklarının kuruduğu iddialarına geçtiğimiz yıllarda yanıt veren Mekke Belediye Başkanı Usame el Bar, zemzemin Allah-ü Teala’nın Müslümanlara bir nimeti olduğunu hatırlatmış ve "Mekke’nin susuz kaldığı, yer altı sularının kuruduğu dönemlerde bile zemzemin seviyesinde bir alçalma olmadı. Zemzem kuyusundan ne kadar çok su çekerseniz o kadar fazla doluyor kuyu. Eksilme söz konusu bile değil" demişti.

Dipnotlar: 1) İbnü’l-Mülakkın. (1405/2004). el-Bedrü’l-münîr (nşr. Mustafa Ebü’l-Gayz vd.), Riyad: Dârü’l-hicre, VI, 302. Hadis ile ilgili olarak Hâkim en-Nîsâbûrî, Cârudi dışında hadisin sahih olduğunu belirtir (el- Müstedrek, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1411/1990, I, 646).  2) Buhârî, Bed’ü’l-halk, 10. 3) Müslim, Îmân, 264; Tirmizî, Tefsîrü’l-Kur’ân, 94. 4) Osman Nûri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Eylül 2014.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

  • Rabbim Sizlerden Razı olsun. Amin

Yorum Ekle