YÜZAKI DERGİSİNİN NİSAN 2020 SAYISI ÇIKTI

Yüzakı dergisinin 182. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Nisan 2020 sayısı “Kur’ân ve Ramazan” kapağıyla yayınlandı.

“Kur’ân ve Ramazan” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 182. sayısı şu şekilde takdim edildi.

KURAN VE RAMAZAN

Kur’ân ve gufran mevsimi Ramazân-ı şerîfe yaklaşırken; eşine, benzerine yakın tarihte rast-lamadığımız, dünya çapında bir musîbet ile de mücadele hâlindeyiz.

Dosya mevzumuz, Kur’ân-ı Kerim idi. Rabbimiz’in kelâmının bize bir şifâ ve rahmet sofrası açtığını, bize iki cihanda saâdetin yollarını gösterdiğini idrâk etmek. Onu okumak, anla-mak, yaşamak ve yaşatmak...

Şimdi; «Evinde kal!» buyuruyor Mevlâ: Kur’ân’ı oku!..

“Biz Kur’ân’dan mü’minlere Rahmet ve Şifâ olan şeyler indiriyoruz...” (el-İsrâ, 82)

ŞİFA KURAN’DA

Şifâ Kur’ân’da!.. Kur’ân;

“Temiz ol! Pislikten uzak dur!” dedi. Bu habis mikrop, muhtemelen vahşî hayattan beslen-mekten kaynaklandı. Pislikle yayıldı. Kur’ân ve Sünnet, habâisi men etti. İnsana;

“Sen mükerremsin. Sen vahşî bir hayvan değilsin!” dedikçe, insan daha da hunharlaştı. Tabi-ata kıydı. İnsanlıktan sıyrıldı. İşte netice!..

Kur’ân;

“Yaşlanan anne-babana; «Üf!» bile deme!” dedi. İnsanlıktan çıkan insanlık; «Yaşlılar, tedavi-ye değer mi?» diye kıvranıyor.

Kur’ân;

“Paylaş, ihsân et, ikram et!” dedi. Dünya cimrileşti, fukarâya kapıları kapattı. Şimdi kapı baca dinlemeyen mikro varlıklarla mücadelede dünyanın masrafını ediyor.

Kur’ân;

“Size verilen ilim pek azdır, onunla da kibirlenme!” dedi. İnsan dinlemedi. Burnu Kaf Dağı’nda, her şeye hâkimmiş gibi davrandı. Fakat şimdi bir zerreye mağlûp!.. Yine kurtulursa, Hakk’ın yardımı ve inâyetiyle kurtulacak.

Kur’ân;

“Âhiret!” dedi. Gafil insan;

“Dünya!” dedi. İşte dünya her köşeden fânîliğiyle insanın üzerine yürüyor.

Müslümanlardan dahî; mânevî virüslere kapılanlardan, Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğunu unu-tanlar oldu. O sofranın nimetlerine -hâşâ-; «Bayatladı.» dediler. Kendi hevâlarını yal gibi ortaya döktüler. Onlara göre, batı ne diyorsa o doğru idi. Ölçü, “evrensel değer” batı idi. İş-te batı, batıp gitmekte...

İbret alın ey basîret sahipleri!.

İBRET ALIN.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; korku ve endişe eğitimini, Allah korkusu üzerin-den inşâ etti ve iki cihanda korku ve hüzünden âzâde eden 14 maddelik Kur’ân reçetesine dikkatlerimizi çekti başyazıda.

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi; «Kur’ânî Tâlimatlar» makalelerinin 16’ncısında; «İslâm’da Kur’ân’a Karşı Vazifelerimiz ve Ramazân’ın İhyâsı»nı kaleme aldılar.

Mevlânâ köşesinde ise; Koronavirüs hâdisesini nasıl okuyabileceğimiz üzerinde bir tefekkür bizleri bekliyor: «Hâdiselerden İbret Alarak Allâh’a İlticâ Etmek»

Yazarlarımız; Kur’ân’a, Ramazân’a ve oruca derin tefekkürlerle yaklaştılar.

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamız, mezhepler hususunda mühim bir suâli tavzih etti.

Elbette sıhhatin muhafazasına, Korona hâdisesinden çıkarılacak ibretlere, meselenin tıbbî ve siyâsî noktalarına temas eden kıymetli yazılar da sizlerle...

İlhâmını Kur’ân’dan alan şairlerimiz; Ramazân’ı selâmlıyor, Kur’ân’ı hayatlarımıza davet edi-yor.

Evinde kal Türkiye! Okuyarak, Kur’ân’ı yaşayarak, evlâtlara da öğreterek.

Ayrıntılı bilgi yuzaki.com’da..

RAMAZAN AYININ ÖZELLİKLERİ

RAMAZAN AYININ ÖZELLİKLERİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle