Yozgat’ın Çamlıbel Köyünde 30 Yıldır Tek İftar Sofrası Kuruluyor

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı köyde vatandaşlar yıllardır Ramazan aylarında caminin sosyal tesisinde kurulan iftar sofrasında orucunu açıyor.

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı 50 haneli Çamlıbel köyü sakinleri, Ramazan aylarında tek iftar sofrasında buluşuyor.

KÖYDE 30 YILDIR TEK İFTAR SOFRASI KURULUYOR

Köylülerin 30 yıl önce bireysel katkılarıyla başlattıkları toplu iftar geleneği, 2018 yılından itibaren merkezi Ankara’da bulunan Yerköy Çamlıbel Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla profesyonel olarak sürdürülüyor.

Yemeklerin de hazırlandığı Çamlıbel köyü camisinin sosyal tesisinde kurulan iftar sofrasında bir araya gelerek oruçlarını açan köy halkı, birlik ve beraberliğini pekiştirip Ramazan ayının coşkusunu yaşıyor.

Ankara’da yaşayan Çamlıbellilerin dernek aracılığıyla topladığı para ile 30 günlük iftarda kullanılacak iaşe masrafı ile aşçı, çaycı ve yardımcılarının ücreti karşılanıyor. Köylüler, iftardan sonra artan yemeklerle köydeki hayvanları besliyor.

Derneğin başkan yardımcısı Mehmet Özdemir, toplu iftar geleneğini yaklaşık 30 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Özdemir, “Aramızda para topluyoruz, malzemeyi alıyoruz, aşçımız var, çaycımız var, bulaşıkçımız var. Restoran usulü 4 çeşit yemeğimiz oluyor. Gelemeyenlerin evine yemek götürüyoruz. Köyümüz 50 hane fakat Ankara’dan gelenler oluyor. Köy halkıyla tek sofrada buluşuyoruz, yemek yeniyor, çay içiliyor, namaz kılınıyor, sohbet ediliyor.” dedi.

KÖYLÜLER ARASINDA BİRLİK KUVVETLENİYOR

Derneğin yönetim kurulu üyesi Kenan Göksel de 29 yıldır Ankara’da faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Başkentteki sosyal etkinliklerin yanı sıra köyde de birlikteliği pekiştirmek için iftar organizasyonu yaptıklarını ifade eden Göksel, “Köyümüzün birlik ve beraberliği için elimizden geleni yapacağız. Kültürümüzü gençlerimizle beraber yaşatmak, onlara aktarmak istiyoruz çünkü birbirini tanımayan çok gencimiz var. Bu gençleri iftarda buluşturmayı, birbirini yakından tanımalarını ve bu kültürün gelecek nesillere taşınmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Köy halkından Nuriye İçer ise organizasyondan memnun olduklarını ifade etti.

İçer, evde yemek yapmadıklarını, iftara geldiklerini anlatarak, “Aynı lokantaya gitmiş gibi yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Eşle dostla birlikteyiz, emeği geçenlere teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Gülnaz Göksel de güzel bir geleneği sürdürdüklerini vurgulayarak, “İftar, köylülerimizi birbirine kaynaştırıyor. Buraya gelemeyen yaşlıların evine yemek gidiyor. Gençlerimiz birbiriyle tanışıyor, sohbet ediyor, yemekten sonra namazı kılıp evlerine dönüyor.” dedi.

İftara misafir olarak katılan Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca da organizasyondan çok etkilendiğini ve memnun kaldığını belirterek, bunu her gittiği yerde anlatacağını söyledi.

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da güzel bir geleneği yaşatan köy halkını tebrik etti.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.