Üniversite Öğrencileri Atık Malzemeleri Teknolojiyle Buluşturdu

Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencileri, atık malzemeleri de kullandıkları bitirme projeleri kapsamında kabinli go-kart, üç tekerlekli drift aracı, elektrikli deniz botu gibi ürünler tasarladı.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencileri, atık malzemelerden faydalanarak birçok ürün geliştirdi.

Öğrenciler, bitirme projeleri kapsamında, atık malzemeleri de kullanarak kabinli go-kart, üç tekerlekli drift aracı, robot kol mekanik sistemi, elektrikli deniz botu, mekanik testere, mekanik asansör sistemi ve açı ayarlı metal kesme makinesi tasarladı.

KKÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bozdemir, öğrencilerini çok yönlü yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Öğrencilerden mezun olmadan önce öğrendiklerini, arzu ettikleri ve tasarladıkları ürün üzerinde göstermelerini istediklerini aktaran Bozdemir, "Önce projeleriyle ilgili dosyalarını hazırladılar, daha sonra atölye ortamında çevrelerinde buldukları atık malzemeleri ya da materyalleri kullanarak makine bölümünün çalışmalarını da anlatacak güzel projelere çevirdiler." dedi.

Öğrencilerin çok yoğun emeklerinin ve bilgi birikimlerinin olduğunu çalışmalarda gördüklerini dile getiren Bozdemir, "Öğrencilerimiz çok değişik konulardan orijinal çalışmalar çıkardı. Araç ve mekanik sistem tasarımlarımız var. Bizim bazı temel derslerde öğrettiğimiz bilgilerin hepsini makineleri tasarlamak ve imal etmekte kullandılar." diye konuştu.

Bozdemir, çevrenin korunması anlamında öğrencilerinin çok duyarlı olduğunu ve atık malzemeleri teknolojik ürünlere dönüştürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Atık materyaller öğrencilerimize projeleri yaparken katkı sağlıyor. Yaptıkları çalışmalar öğrencilerimize kariyer planlaması anlamında da katkı sağlayacak. İş görüşmelerine gittiklerinde kariyer uzmanları genelde bitirme projelerinde neler yaptıklarıyla ilgili bilgi almak ister. Böyle bir çalışması olmayan öğrenciler genelde ne söyleyeceklerini bilemezler. Öğrencilerimiz bu konuda çok iyiler."

Atık malzemeden go-kart tasarladılar

Makine bölümü 2. sınıf öğrencisi Alperen Özdemir de projelerinde atık malzemeleri kullandıklarını belirterek, "Mesela go-kart aracı projesinde kullandığımız profil malzemelerin hepsi atık. İmkanlarımız el verirse aracımızı elektrikli geliştirmeyi düşünüyorum. Şu anda benzin motoruyla manuel olarak çalıştırıyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı bölümden 2. sınıf öğrencisi Onur Yoldaş da atık malzemeleri kullanarak maliyeti düşürmeye çalıştıklarını söyledi.

Matkapla çalışan deniz botu geliştirdiğini dile getiren Yoldaş, "Pervanesi ve bütün mekanik kısımları kendim tasarladım. Üzerinde elektrikli matkap bulunuyor. Matkabın dönme gücünü kullanarak dişli sistem yardımıyla çalıştırdım. Matkap bir dönerken pervane kısmı iki dönüyor. Bu sayede hız kazanıyor. Yedek bataryalar sayesinde de uzun menzil seyahat edebiliyoruz." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.