Türkiye’de Bizi “Sevgili Kardeşim” Diye Çağırıyorlar

Türkiye’ye 7 ay önce okumaya gelen Ugandalı Huthaifah Busuulwa Abdallah, Türkiye izlenimlerini İslamveihsan’a anlattı.

Adım Huthaifah Busuulwa Abdallah, Ugandalıyım. Türkiye’ye geleli 7 ay oldu. Tabii ki Türkiye ve Uganda arasında çok fark var fakat buraya gelince alıştım. Türklerin çoğu iyi davranıyorlar, misafirperverler. Türkçe bilmiyordum, fakat selamlaşmak için birkaç kelimeyi kolayca öğrendim. Mesela ‘merhaba’ ve ‘kardeşim’.  Bunları daha kolay öğrendim çünkü her yerde insanlar kucaklaşarak “Oo sevgili kardeşim!” diye çağırıyorlar.  İlk 3 ayımızda apartmanımızdaki idareciler kapıda bizi beklerdi, döner dönmez çikolata verirdi. Ülkemde erkekler çikolatayı ve şeker gibi şeyleri yemez. Onları çocuklar ve kadınlar için ayırırız. Ama çikolata güzel olduğu için sık sık yemeye karar verdim.

Sanırım şu anda ben Türkiye’yi çoğu Türk’ten daha iyi biliyorum. Yaklaşık on şehri gezdim İstanbul’dan Şanlıurfa’ya, Edirne’den daha birçok yere... Birçok yerde biz turist olduğumuz halde insanların ilgisini çektik. Çok az Afrikalı Anadolu’da yaşıyor. Şanlıurfa’da sokakta birçok kişi bizi takip etti ve herkes bizimle fotoğraf çekinmeyi istedi.

ugandali_abdullah2

Her gezdiğim yerde tarihi yerlere gittik. Örnek olarak, Şanlıurfa’da İbrahim ve Eyüp peygamberin mekânları hoşuma gitti. Eski Harran medeniyeti, Mezopotamya Medeniyeti hâlâ yaşıyor.  İstanbul’daki pek çok turistik yerleri de gezdim ama camileri çok beğendim. “Eski çağlarda Ayasofya, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Selimiye ve benzer camiler nasıl inşa edildi?” diye düşündüm.

İlk geldiğimde İstanbul’un havasına alışamadım. İstanbul’un güzellikleri sayesinde soğuk havayı ılıkça hissettim. İlkbaharda, tarihi çiçek olarak İstanbul’da çok lale dikiliyor. Bunun için laleleri çok merak ediyorum. Birçok parkta lale festivali oluyor, bunu görmek için birkaç yeri gezdim. Türkiye’nin ulaşımı çok iyi, her yere kolayca gidiyorum. Türk yemekleri genellikle yağlı ve salçalı, ama hoşuma gider.

Kaynak: www.islamveihsan.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.