Türkiye’de Kaç Öğrenci Hafızlık Yapıyor?

Türkiye’de kaç öğrenci hafızlık yapıyor? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü’nün Ulu Cami’de düzenlediği hafızlık merasiminde Türkiye genelindeki hafız sayısını açıkladı.

Bursa Müftülüğü tarafından düzenlenen Hafızlık İcazet’ine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye genelinde 200 bine yakın belgesini almış hafız olduğunu, 80 bine yakın öğrencinin Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini sürdürdüğünü bildirdi.

FAYDALI DİN HİZMETİ NASIL YAPILIR?

Başkan Erbaş, Bursa Müftülüğü’nün “Hafız Ol Hafız Kal Projesi” kapsamında hafızlığını tamamlayan din görevlileri için Ulu Cami’de düzenlenen hafızlık merasiminde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde illeri ziyaret edip, bütün hocalarla çeşitli konuları istişare ettiklerini söyledi.

Hocalara “Yaşınıza bakmayın, siz mihrapta eğer hafız bir imam, kürsüde hafız bir vaiz, minberde hafız bir hatip olarak bulunursanız çok daha etkili, faydalı din hizmeti yapmış olursunuz” tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Erbaş, “Hocalarımız ‘Bismillah’ deyip başladılar ve 30 cüzü, 600 sayfayı ezberlediler, birkaç sene içinde. Kur’an-ı Kerim’in en iyi mucizevi yanlarından birisi de budur. Ezberlenebiliyor olması. Fatiha'dan başlayıp Nas suresine kadar gözünü kapatıp bir hafızımızın Kur’an-ı Kerim’i okuyor olması Kur’an’ın mucizesidir. Başka bir kitaba nasip olan bir husus değildir, Kur’an dışında.” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE 80 BİN ÖĞRENCİ HAFIZLIK YAPIYOR

Erbaş, hafızlık yaptırdıkları yatılı Kur’an-ı Kerim kurslarının olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Türkiye genelinde şu an itibarıyla 80 bine yakın öğrencimiz Kur’an kurslarımızda hafızlık yapmakta. 200 bine yakın belgesini almış, hafızlığını yapmış ve sınavda başarılı olmuş hafızımız var. Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan, şu an itibarıyla 140 bin hocamızın 42 bini hafız. Gönlümüz hepsinin hafız olmasını istiyor. İlahiyat fakültelerinde yüzlerce hafız talebemiz var. İmam hatip liselerinde yüzlerce, belki binlerce hafız talebemiz var. İnşallah hafızlıklarının gereğini yerine getirirler. Cenab-ı Hak, Kur’an’ı önce öğrenmeyi, öğrenenlerin okumasını, okuyanların anlamasını ve netice itibarıyla hepimiz için Kur’an’a göre bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Çünkü, Kur’an’ın nihai hedefi yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkartmak, hayat rehberi olarak onu kabul etmek ve yaşamak. Bütün insanlar için bir hayat rehberidir Kur’an-ı Kerim.”

Kaynak: Diyanet

İslam ve İhsan

NASIL HÂFIZ OLUNUR?

Nasıl Hâfız Olunur?

HZ. ÖMER'İN HAFIZLARA NASİHATLERİ

Hz. Ömer'in Hafızlara Nasihatleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.