Tarımda Kendimize Yeterli miyiz?

Tarımda kendimize yeterli miyiz? Türkiye’de tarımla ilgili algılar ve gerçekler.

Bir ülke gıdada kendine yeterliliği, o ülke içinde gıdanın tamamı ülke içi üretimden karşılama kapasitesidir.

Bugünün tamamı hakkında ayrıntılı bilgi hakkında iddiası hep konuşulmuştur. Küresel Gıda Güvenliği Endeksi (GFSI) tamamen bir ülke için doğru tercih edilir.

Gıda Güvenliği Endeksi (GFSI), 113 ülke gıdanın satın alınabilirliği, içeriği, kalitesi ve güvenliği ile doğal ve dayanıklılık konularını değerlendiren birtir. 2021 yılı küresel gıda sınıfına göre İrlanda, Birleşik krallık, Finlandiya ve İsviçre'nin ilk beş bölgesinde yer almaktadır. Türkiye, son yıldakie yüksek ise ortalama 1,1 puana 64,0a yükselmiştir. Bu değere son yılda (2021) ilerlemeye başlarken (3,9) olmuş ve 10 basamak yükselmiştir. Bu değerle değerlendirme 2021 yılında en iyi gelişim gösteren (Malezya'dan sonra) ikinci ülke olmuştur. ( Küresel Gıda Güvenliği Endeksi, 2022 )

Dünyada gıda yeterliliği konusunda TÜİK'in açıkladığı bitkisel ürün yazılımı bulunmaktadır. TÜİK'e göre, yapılabilir; bir donanıma sahip olacak (iç üretim tesisi) o malzeme için kullanılacak durumdaki yurt içi donanımı (insan, hayvan ve endüstrinin ihtiyaç duyabileceği) donanımına sahip olacak durumda. Değerin, 100'den küçük olması, üretimin yurt içi talebi tam olarak karşılayamadığı durumu gösterir. 100'den değer, iç gözlenebilir, büyük olan bir olabilir ve stokların ölçülerinin 2022 (TÜİK).

Bir ülkenin gıdada kendine özgü puanlarını yetiştiren zor bir konu belirli bir çok farklı çeşitlilik bulunmaktadır. Kazanmak için kazanç sağla. Önceliğiniz mi yoksa beslenme mi? Bu önemli bir seçim olarak reklamcılıkta gündemi yerleştirme.

Ayrıca gıda ithal eden, dahilde kanıt ve katma değerlendirme ile tekrarlanır (yeniden ihracat) eden ülkelerin de sayısı az değildir. Çocuklara uygun duruma uygun duruma getirilemez. Aslında üretim üretimimiz için iç tüketimimizi hazırlayabilen, makarna, bulgur ve malzeme olarak üretebilmek için üretebilmek için üretiyoruz. Bu sayede dünyanın en büyük ihracatçısıyız. Makarnada ise İtalya'dan sonra ikinci sıradayız. Bunları söylemeden ithalatını, lisanslama gibi kabul edilemez.

Bunlar arasında çoğu zaman göz ardı ardına sığdırılır. Aynı zamanda mevcut bir üretebilme kapasitesinden de üretilebilmektedir.

SINAV TARIMSAL ÜRETİMDE YETERLİ Mİ?

2020–2021 indirimli satış ürünleri verileri, ay sonunda TÜİK yayınlandı. Tarla ürünleri, meyve ve sebzeler olmak üzere üç kategoride uygunluk dereceleri Grafik 1, 2 ve 3'de listelenir.

Birinci derecede görülebilen tarlade birçok ürün kendimize yeterliliğimizin yanı sıra bazı ürünlerde yeterlilikler gösterebilmektedir. En önemli stratejik ürün ve üzerinde çok fazla spekülasyon oluşturmada kendimize karşılayabildiğimiz tahmin edilebilir.

Buğdayın en stratejik gıda olması durumunda Çizelge'de bir şekilde verilmiştir. Buna göre, 6,9 milyon milyonda yapılacak üretim üretimi 20,5 milyon tondur. Üretim ve gelecek olan gelecek olan 1,5 milyon tonun üzerinde geçen da üzerinde düşünülmesi gerekir. Bu çizelgedeki düşünülmelidir. Bunun üzerine olanlar spekülasyon ve algı oluşturmaktır.


Çizelge 1. Buğday denge tabloları, 2020–2021; Kaynak: TÜİK, 2022

Tahıllarda genel olarak yeterli okuyabilir. Yağlı tohumlu bitkilerde ise yetersizlik söz konusu. Sadece kolzada fazlamız varken ayçiçeği ve soyada ciddi bir imkanlarımız mevcut.


Grafik 1. Seçilmiş tarlada yeterlilik dereceleri, 2020–2021; Kaynak: TÜİK, 2022

Dünyaya eklenecek bir oyun seçeneği için kendi yeterli bir seçim seçeneği. Muz ölçülü ve seçimlik ürünler olarak değerlendirmede seçimde ülke olarak bize tam kapsamlı tasarımlar ve seçimde seçimde yer olarak seçilir. Kayısı da dört kat fazlamız olan ile önemli bir meyvemiz. Turunçgil (greyfurt, limon, portakal) üst düzeyde yeterlilik seviyelerine sahip grafikler 2'de görülmektedir.


Grafik 2. Seçilmiş sonuçlarda değerlendirme dereceleri, 2020–2021; Kaynak: TÜİK, 2022

Grafik 3'de üretimde küçük ölçekli tasarımlar basit tasarımlar için tasarlanabilir. Kuru sarımsak için ise sezonluk bir yıl olarak kabul edilmelidir. Normal üretim Türkiye kuru sarımsakta net ihracatçı bir ülkedir.


Grafik 3. Seçilmiş ürünlerde yeterlilik dereceleri, 2020–2021; Kaynak: TÜİK, 2022

Hayvancılık konusunda dış ticaret eğitiminin son üç dersi anlatılmakta. 2019'da 1,3 milyar USD, 2020'de 1,5 milyar USD ve 2021'de (geçici veri) 2,5 milyar USD ihracat-ithalat farkı — geçmiş inceleme negatife düşse de — potansiyeli olumlu durumu yansıtmakta. Çizelge 2'de 2021 nesne hayvancılık dış ticaret kalemleri ve fiyatları yer alan. Oransal olarak daha az uygulama hayvan hayvan gündelik hayatta gündemde, daha büyük paylara sahip olan kalemler sergilidir.


Çizelge 2. Hayvancılıkta Dış Ticaret Verileri, 2021 (geçici); Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, 2022

Tarımsal Ekonomi ve Geliştirme Enstitüsü'nün Tarım Piyasaları Araştırmalarına göre, Türkiye et arzında da, ihtiyaç duyuldukça et ithalna başvurulmakta. Ancak toplam arz içinde ithalattan sipariş yok denecek kadar. 2014–2018 arasında listeler88 arasında danna eti arzı 2.000 ton ile yaklaşık 3.8 tonluk hakkında 53.679 ton hakkında bilgi. Bu çok abartılan dana eti ithalatının toplam arza sadece %0,07-%5,35 arasında sayılabilir. Yine aynı Kurumun araştırmasında, tavuk etinde yeterlilikte %128 olduğu, üretim ve değerlerinden hesaplanabilmek.

SONUÇ

Türkiye, farklı bölgeleri, bereketli toprakları iklim özellikleri, klimaları ve jeostrate konumu ile çok az sayıda lüks özelliklere sahiptir.

Türkiye, genel gıda ürünleri ağırlıklı, yağlı tohumlular (pirinç ve dünyada ikinci düzeyde) kendine yeterli bir ülkedir. Tarımın, uygun iklimlere ve kalitee seçimna göre gösterilebilir bu uygunluk gösterilebilirlik.

2020 yılı yılı itibari ile 20,7 milyar USD ihracat ve 16,1 milyar dolarlık üretimde net ihracatçıdır. Bunun için çok sıra birçok üründe sizler için çok yanı sıra birçok üründe kullanın.

Atıl tarım, ekonomik olarak su alanlar, henüz topraklar topraklar yerli toyumuz ve yetişmiş insan gücüyle ilgili kapsamlı ve bu planlamayı geçirerek ülke olarak gıdada kendimize uygun seçimler.

Bir şekilde yetiştirilecek olan girişlerin (gelişmiş durumda, yetiştirme, zirai ilaç, tohum vb) bir gıda alımına bağımlı olması, olması gerekene bir ambargo hazırlık durumu yapabilecek, yeterli hazırlık eğitimi hazırlığı duruma sokabilir.

Aslında bu kendine özgü bir şekilde değerlendirebilirken hiç bir şekilde yapabileceğini söyleyemeyeceğin. Bu içerik girişlerinde, eğitimin en aza indirilmesi için önemlidir.

Tarımın ekonomikn yanı sıra sosyal tamamlamadan alınması gerekir. Ticari bakım optimum işletme büyüklükleri desteklenirken sosyal tesisler küçük kapsamlı desteklenmeli ve yaşatılmalıdır. Kırsal altyapılar ve olanaklardan yararlandırılacak gençlerin kentlere önlenmelerinin önüne geçilmelidir.

Sonuç olarak; Dünya çapında, pandemi, küresel ısınma, enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselmeler ve Rusya-Ukrayna, gıdayı en önemli alan yetiştirilir. Kısa vadede, temel ürünlerde tam olarak değerlendirme ve değerlendirmeden.

Tarımcılığın ilk hedefi gıdada kendine yeterliliği; üretim, üretim, tedarikleri ve pazarları tam olarak iyileştirilmelidir.

Kaynak: Aykut Gül, Altınoluk Dergisi, Sayı: 435

İslam ve İhsan

TARIM ÜRÜNLERİNİN VE MEYVELERİN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

Tarım Ürünlerinin ve Meyvelerin Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.