Suriyeli Yetimlere Sıcak Yuva Kuruldu

Sağlık Mensupları Dayanışma, Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık-Der), Suriye'deki iç savaşta babalarını kaybeden çocukların barınması için Kilis'te yetim evi kurdu.

Dernek Genel Başkanı Kasım Sezen, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki Halime Sadiye Yetim Evinin açılışı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık-Der'in eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın himayesinde kurulan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Suriye'deki iç savaştan en çok kadın ve çocuklarını etkilendiğini dile getiren Sezen, çocuklara ve gençlere ümit olmak istediklerini ifade etti.

Şanlıurfa, Hatay ve Kilis’teki yetim çocuklarla ilgili faaliyetler yürüttüklerini belirten Sezen, şöyle konuştu:

"Bugün biz çok hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Gerçekten yanı başımızda bir dram var. Bu dramdan etkilenmemek, bu yetim çocuklardan etkilenmemek mümkün değil. Hepsinin gözünde bir heyecan var. Hepsi güzel bir dünyaya yelken açmak istiyor. Biz inşallah çocukların ve gençlerin ümidi olmak ve ellerinden tutmak istiyoruz. İnşallah bugün açacağımız binada yaklaşık 10 aile ve 50'ye yakın çocuğumuz ile dul hanımlar burada kalacaklar."

Yaklaşık 1,5 ay sonra İstanbul'da Dünya İslam Sağlık Birliğinin kongresinin yapılacağını aktaran Sezen, "Dünyada yaklaşık 65 ülkede 110 sivil toplum kuruluşu ile beraber Dünya İslam Sağlık Birliğini kurduk. Bendeniz bu birliğin genel sekreteri olarak seçildim. İstanbul'da kongresi yapılacak. Bütün dünyadaki mazlumların sesi olan bu birlik, inşallah bütün dünyaya bir mesaj verecek. Bugün sadece Suriye değil Irak, Arakan ve dünyanın her tarafında felaketler var. Savaşlar ve depremler oluyor, biz de her tarafa yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan yetim evindeki daireleri gezen Sezen ve beraberindekiler, çocuklarla sohbet etti.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.