SUFFE MECLİSİ'NDE İLİM HALKASI KURULUYOR

İstanbul’da herhangi bir İlahiyat Fakültesinde tahsil gören erkek öğrenciler için, Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi (İLAM) Suffe Meclisi Medrese Usûlü Ders Halkası 2014–2015 dönemi kayıt başvuruları başladı.

SUFFE

Suffe Meclisi, iki senedir devam etmekte olan ve tamamı İslâmî İlimlere dair kadim Arapça eserlerin okutulduğu müstakil bir fakülte hüviyeti arz eden ilmi ders halkasıdır. Muhtevası itibariyle Sarf, Nahiv, Mantık, Belâgât ve diğer “âlet ilimlerinin” yanı sıra Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid ve Usûl-ü Fetva gibi “âlî ilimleri” ders olarak okutuluyor.

Ders saatleri birinci ve ikinci örgün eğitimde okuyan talebelerin, okul ders saatlerine göre tayin edilmekte olup dersler birinci öğretimler için 16.00; ikinci öğretimler içinse saat 08.30’da başlayacak. Her sene yeni talebe alan Suffe Meclisi’nde dersler Ekim başında başlıyor ve kış tatilinde 1 hafta; yaz tatilinde 2 hafta olacak şekilde izin yapılıyor. Böylece tüm sene boyunca derslere ara verilmeden devam edilmekte olup 5 senelik program ve müfredata riayet ediliyor.

Dersler haftanın 6 günü devam ediyor ve sadece pazar günleri ders yapılmıyor. Evi İstanbul’da olan talebeler ise ev iznine 2 hafta aralıklarla çıkıyor, diğer zamanlarını ders arkadaşlarıyla birlikte mütâlaa ile dolduruyor. Bu şekilde ikinci bir fakülte şeklinde değerlendirilebilecek Suffe Meclisi, sınırlı zaman olan 5 senelik fakülte sürecini hakkını verecek şekilde ikmal etmeyi hedefliyor.

SEZAİ KARAKOÇ GİBİ MÜTEFEKKİRLER DE OKUTULUYOR

Bunlarla birlikte okullarda tartışılmakta olan ve ilahiyat talebesini yakından ilgilendiren tarihsellik hermenotik, modernizm gibi mes’elelere dair mülahazalar iki haftada bir defa Pazar günleri yapılan “Müesses İslam Nizamına Karşı Modern Zaman Telakkileri” başlıklı seminerleriyle ele almakta olup bunlarla ilgili okumalar yapılmaktadır. Arapça okunan muhalled eserlerin yanı sıra talebeler sürekli olarak Necip Fazıl, Sezâi Karakoç ve Mehmet Akif gibi iman, fikir ve harekette tecessüm eden ulu kahramanların fikir ufkuna dair okumalar yapmaya teşvik edilmekte; metinden ve ibareden alınan ilhamın müstakim bir fikir örgüsüyle ifade edilmesi gaye edinilmekte.

Kayıtlar ve dersler hakkında detaylı bilgi için iletişim;

Tel: 0537 309 53 60

www.ilam.org.tr/birimler/ilam-suffe-meclisi.html

suffemeclisi@gmail.com

www.facebook.com/suffemeclisi

www.twitter.com/suffemeclisi

 

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle