'SUFFE MECLİSİ' NEDİR?

Suffe Meclisi İslami İlimler Medresesi Sorumlusu Mehmet Büyükmutu ile Suffe Meclisi'nin yürüttüğü İslami ilimler eğitimi üzerine konuştuk.

5 SENELİK MÜFREDATI OLAN İLMİ DERS HALKASI

Suffe Meclisi İslâmî İlimler Medresesi nedir? Biraz bahsedebilir misiniz?

Suffe Meclisi, tamamı İslâmî İlimlere dair kadim Arapça eserlerin okutulduğu bir medresedir. Yapısı itibariyle müstakil bir fakülte hüviyeti arz eden ve kendine dair beş senelik müfredatı olan ilmî bir ders halkasıdır.

Müfredatına ve okutulan kitaplara baktığımızda Sarf, Nahiv, Mantık, Belâgât ve diğer âlet ilimlerinin” yanı sıra Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid ve Usûl-ü Fetva gibi “âlî ilimleri” görmekteyiz.

2012 Ekim ayında İstanbul’da kurulan Suffe Meclisi'nde derslere başlandı. Dersler Üsküdar’da Aziz Mahmut Hüdâyi türbesinin yakınında bulunan kendi özel binamızda icrâ ediliyor.

ÖZGÜN MÜFREDAT

Suffe Meclisi'nin kuruluş sebebi nedir ve neyi gâye edinmektedir?

Söz konusu İstanbul olduğunda ve ders halkası denildiğinde bir çok yapılanmayı görmemiz mümkündür. Cem’ eden bir şehir İstanbul. Fakat bu ders halkalarının bir kısmı tercih ettiği bazı dersleri verirken kimisi de ilahiyat fakültesinde alınan derslerin takviyesi niteliğinde eğitim vermektedir. halbuki ders halkasının kuruluşuna baktığımızda, kendine özgü bir müfredatı olan ve en önemlisi yedek parça vazifesi görmeyen bir oluşumdur. Bu sebeple Suffe Meclisi İslâmî İlimler Medresesi “ilahiyat fakültesi destek ve takviye programı”  gibi bir kurs programı değildir.

Bunlarla birlikte ders halkalarını zorunlu kılan ve birer kurum olarak vücut bulmaya icbar eden faktörler de bulunmaktadır. Bunların en başında, bazı ilahiyatlarda ve bazı hocalar sebebiyle zihni karışan, Kitap ve Sünnet’le arasına mesafe koyan, kadim ulemayı tenkit etme adı altında hakir görmeyi meşrulaştıran ve geçmişle olan bağlarımızı koparmaya çalışan ideolojik harekete karşı bağışıklık kazanmak ve bu yapılanmaya mukavemet göstermektir.

Mehmet_buyukmutu_roportaj2

İSLAM DAVASINA SAHİP ÇIKACAK HASBİ İNSAN YETİŞTİRMEK

Hal böyle olunca Suffe Meclisi’nin varlık sebebi, inşa edilmeye çalışılan yenidünya düzenine ve kutsal tanımayan moderniteye rağmen muazzez İslam davasına sahip çıkacak ve kurtuluşu “köklerinde” arayacak; keşf-i kadîmi mesnet bilip Necip Fazılları, Sezai Karakoçları, Mehmet Akifleri ulu hocaları telakki edecek; iman-fikir ve harekette “Kim var?” denildiğinde sağına ve soluna bakmadan ”Ben varım!” deme hüviyetini kendinde bulabilecek; ilimde, irfanda ve fikirde kendini yetiştirmiş ve tekâmülünü ehl-i sünnet çizgisine sarılmakla elde etmiş hasbî insan yetiştirebilmektir. Bu açıdan Suffe Meclisi; Fatih’ten ve Süleymaniye’den devraldığımız mirasın manevi emanetine liyakat göstermeyi gaye edinen; Necip Fazılın “Büyük Doğu” ve Sezai Karakoç’un “Diriliş Ruhuna” sahip gençlerini yetiştirmeye hizmet eden yeni medresedir.

SUFFE MECLİSİ BU YIL 20 TALEBE ALIYOR

Suffe Meclisi'nin imkânları ve burada eğitim alabilmenin şartları nelerdir?

Öncelikle Suffe Meclisi erkek öğrencilere yöneliktir. İstanbul’da ilahiyat fakültelerinde veya Din Kültürü bölümünde örgün okuyan erkek talebeler katılabilmektedir. Haftanın altı günü ders yapılmakta olup ders halkasına katılacak öğrencilerin beş sene boyunca devam etmeyi taahhüt etmeleri gerekmektedir. Derslerimiz tüm sene boyunca devam ediyor olup bayram izinleri ile birlikte yaz tatillerinde iki hafta, kış tatilinde bir hafta olacak şekilde bir izin dönemi yapmakta, diğer zamanlarda derslere devam etmektedir.

Uzun soluklu ve süreç itibariyle beş seneyi ihata eden bir müfredatı olduğundan izinleri oldukça kısıtlı tutmaktayız. Gelecek dönem yeni kayıtları başlamıştır. 30 Ağustos’ta başvurular sona erecektir. Kayıtlar online olarak www.ilam.org.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.

Ön kayıtlar bittikten sonra mülâkâtlar yapılacak ve kesin kayıt hakkı kazanan talebelerle derslere başlayacağız. Bu sene sadece 20 talebe alarak derslerimize yine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Kesin kayıt hakkı kazanan talebelere kalma ve barınma imkanı, geniş bir kütüphane ve çalışma ortamı, bunlarla birlikte belli miktarda burs gibi imkanlar sunmaktayız. Dersleri aksatmayacak şekilde dönem içerisinde bazı geziler ve etkinlikler de yapmaktayız.

SOSYAL MEDYADAN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Programa katılmak isteyenler sizlere nasıl ulaşabilirler?

İletişim adresi olarak Aziz Mahmut Hüdâyi Vakfı Üsküdar Merkez binasının yanındaki yerimizde dersleri icra ediyoruz. İsteyenler buradaki yerimize gelebilirler. Bununla birlikte sosyal medya üzerinden de iletişim kurabiliriz.

Facebook: http://www.facebook.com/suffemeclisi

Twitter: https://twitter.com/suffemeclisi

Ayrıntılı Bilgi: http://ilam.org.tr/birimler/ilam-suffe-meclisi.html

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle