Rıhlet Ne Demek?

Rıhlet nedir? Rıhlet ne demek? Rıhlet kelimesi ne anlama gelmektedir? Rıhlet kelimesine örnek cümleler...

Rıhlet: Göç, Sefer, Yolculuk, Ölüm gibi anlamlara gelmektedir.

RIHLET KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Şâir Yahyâ Kemâl, Yavuz Sultan Selîm Hân’ın âhirete rıhletini (yolculuğunu) şu içli ifâdelerle anlatır:

Bir gün çalındı nevbet-i takdîr rıhlete,
Ukbâda yol göründü Hüdâ’dan bu dâvete...

*****

Mevlânâ Hâlid Hazretleri, evlâtlarının definleri sırasında kendi rıhletinin de yakın olduğunu hissetti. Talebelerine kabrini hazırlamalarını söyledi ve nereye defnolunacağını bildirdi.

*****

Mûsâ Efendi -kuddise sirruh-’un rıhletinden sonra tecellî eden bu ve benzeri hususları îzâh sadedinde şu hadîs-i şerîf ne kadar mânâlıdır:

“Kâmil mü’minler ölmezler! Sadece dünyâ evinden âhıret yurduna hicret ederler.”

*****

Şâir Yahyâ Kemâl, Yavuz Sultan Selîm Han’ın âhırete rıhletini (yolculuğunu) şu içli ifâdelerle anlatır:

Birgün çalındı nevbet-i takdîr rıhlete,
Ukbâda yol göründü Hüdâ’dan bu dâvete..

DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLCULUK

Dönüşü Olmayan Yolculuk

MÂNEVİYATTA ZİRVELERE YOLCULUK

Mâneviyatta Zirvelere Yolculuk

PEYGAMBERİMİZİN YOLCULUKTAN DÖNÜNCE İLK İŞİ

Peygamberimizin Yolculuktan Dönünce İlk İşi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle