“Rabb” Ne Demektir Hangi Anlama Gelir?

İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin anlatımıyla: “Rabb” ifadesi ne anlama gelir? Allah’ın şanının yüceliğine deliller hangileridir?

“Rabb” ifadesi ne anlama gelir? “Rabb” ifadesi kısaca ne anlama geliyor?

ALLAH HER TÜRLÜ HAMDE LAYIKTIR

Cenâb-ı Hakk’ın zâtî olarak lâyık olduğu her türlü hamd, “Allah” ismi ile; sıfatları ile lâyık olduğu hamd da (Fatiha Suresi’ndeki) “Rabbi’l-âlemîn” lâfzıyla ifâde edilmiştir. Bu iki kelime, zât ve sıfat isimlerinin anlamlarını cem ederek, Allah’ın zâtî ve sıfâtî, dünyevî ve uhrevî her türlü hamde lâyık olduğunun delili gibidir.

“Rabb” terbiye ve ıslah etmek anlamına gelir. Hakk’ın âlemleri terbiyesi, onları beslemek ve varlık sebeblerini devâm ettirmekle olur. İnsanın zâhirinin terbiyesi nimetle; bâtınının, kalbinin terbiyesi rahmetle olur. Allah, âbidlerin nefslerini şerîat ahkâmı ile, âşıkların kalblerini tarîkat âdâbı ile muhiblerin sırlarını hakîkat nûruyla terbiye eder.

KEMİĞE İŞİTTİREN YAĞA GÖRDÜREN…

İnsanı bâzan değişik şekillerde eğitir ve organlardaki nûrânî gücün feyziyle terbiye eder. Kemiğe işittiren, yağdan oluşan göz yuvarlağına gördüren, et olan dili konuşturan; bitkileri meyve ve daneleri ile hayvanları etleri ve yağlarıyla, yeryüzünü ağaçları ve nehirleri ile gökyüzünü yıldızlarıyla ve onların ışıklarıyla donatan, geceyi haşerâtı teskin ve zararlıları hareketten men etmek sûretiyle insanların dinlenmesi için tahsîs eden, gündüzleri fazlından dilediği kadarını lütfeden Allah’ın şânı ne yücedir.

Sen ona hizmet etmediğin halde, O sanki senden başka kulu yokmuş gibi, seni terbiye edip beslemektedir. Sen ise kullukta sanki O’ndan başka bir Rabbın daha varmış gibi davranmaktasın.

Kaynak: İsmail Hakkı Bursevi, Ruhül Beyan Tefsiri, Erkam Yayınları

ALLAH’IN 99 İSMİ VE ANLAMI NEDİR?

ALLAH’IN 99 İSMİ VE ANLAMI NEDİR?

ESMAÜL HÜSNA NEDİR?

ESMAÜL HÜSNA NEDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle