Pestisitlerin Zararlarını En Aza İndirmek İçin Dikkat Edilecekler

Gıdalardaki pestisitten nasıl kurtulacağız? En kirli ve en temiz meyveler ve sebzeler nelerdir? Pestisitte riski en aza indirmek için dikkat edilecekler.

İlaç uygulanmış bir gıdadaki pestisiti, ev ortamında tamamen yok etmek mümkün değildir. Sadece miktarını azaltabiliriz ki, bu bile çok önemlidir.

1. Yıkama: Evde uygulayabileceğimiz en basit usûl, yıkamadır. Ancak çeşme altında biraz suya tutmaktan bahsetmiyorum. Gıcır gıcır elimizle ovalayarak akan su altında yıkamakla ilaç kalıntısı miktarını azaltabiliyoruz.

2. Suda Bekletme: Yıkamadan suda bekletip daha sonra duruluyorsak pek tesirli değil. Ancak birinci adımdaki gibi gıcır gıcır yıkayıp bir müddet de suda bekletip durulayabilirsiniz.

3. Sirkeli-Karbonatlı Suda Bekletme: Sirkeli suda bekletme, genelde daha çok bilinir. Fakat pestisitlerin çoğu, aside karşı dirençlidir. Dolayısıyla karbonatlı suda bekletme metodu daha tesirli olmaktadır. İlk adımdaki gibi güzelce yıkadığınız gıda maddelerini, 1 litre suya 1 tatlı kaşığı karbonat olacak şekilde karıştırdığınız suda 15 dakika bekletip durulayabilirsiniz.

4. Kabuk Soyma: En etkili yöntemdir. Pestisitler genelde kabukta ve gıdanın alt ve üst çukur bölgesinde yoğun olarak bulunurlar. Güzelce yıkadığınız gıdayı, kabuğunu soyarak tükettiğinizde pestisite maruz kalma seviyesini an aza indirmiş olursunuz. Meyveleri kabuğuyla tüketmeyi tavsiye ederdik. Ancak artık bu ilaçların kullanımı o kadar fazla ki, kâr-zarar hesabı yaptığımızda, kabuğunu tüketmemek daha mâkul oluyor.

Bu ilaçlar genelde sıcak suda daha iyi çözündüğü için yıkama ve bekletme suyunu ılık yapabilirsiniz. Kabuğuyla kullanmayı tercih ettiğiniz sebze ve meyveleri de sıcak suya mâruz bırakmamanız gerekir. Meselâ çayınıza küçük bir dilim limon atarak içmeyi seviyorsanız, limonun kabuğunu soyup çayınıza eklemeniz gerekir. Limon kabuğunu yıkamış olsanız bile pestisit kalıntısı kalmış olabilir. Sıcak çay, kabuktaki pestisitin çayınıza geçmesine sebep olabilir.

Tarım ilacı konusunda tek kesin çözümün, “organik tarım” olduğunu belirtmiştim. Ancak organik tarım, çok yaygın olmadığından hem organik tarım ürünleri ile diğer ürünler arasında maddî açıdan çok fark bulunmakta, hem de organik pazarlar her yerde olmadığı için herkesin organik ürünlere ulaşımı pek mümkün olamamaktadır.

Bu sebeple yurt dışı kaynaklı bir grup, her yıl dünya genelinde en yaygın olarak tüketilen gıdaları, pestisit kalıntısı açısından inceliyor ve en çok pestisit rastladıklarını “en kirli gıdalar” olarak listelerken daha az pestisit tespit edilenleri ise, “en temiz gıdalar” olarak sıralıyor.

EN KİRLİ VE TEMİZ GIDALAR

Bu listeye göre “en kirli” gıdalar: Çilek, ıspanak, nektarin, elma, şeftali, üzüm, kiraz, armut, domates, patates, acı kırmızı biber

Pestisitler açısından “en temiz” gıdalar: Avokado, mısır, ananas, bezelye, soğan, patlıcan, kuşkonmaz, kivi, lahana, karnabahar, kavun, brokoli, mantar…

Peki bu listeler bize ne ifade ediyor:

Kirli grupta olan gıdaları, daha çok organik tercih edebiliriz. Aldığımız bu gıdaları, kullanmadan önce en iyi şekilde yıkamalıyız. Ev dışı tüketimde (restoran, kafe gibi) mümkünse kirli grupta olan gıdaları tercihten kaçınmalıyız. Buralarda yeterli seviyede yıkanıyor olduğunu söyleyemeyiz.

Temiz grupta olan gıdaları ise, organik olarak bulamıyorsak bile içimiz daha rahat tüketebiliriz. Ev dışı tüketimde tercih edebiliriz.

Kaynak: Tuğba Tuğ, Şebnem Dergisi, Sayı: 186

PESTİSİT NEDİR, NELERDE BULUNUR?

Pestisit nedir, Nelerde Bulunur?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.