Osmanlı Padişahları ve Hayatları

Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Osmanlı tarihi boyunca kaç padişah görev yapmıştır? Osmanlı Devleti'nin son padişahı kimdir? Osmanlı padişahlarının sıralı listesi ile hayatları...

Osmanlı padişahlarının sıralaması ve Osmanlı padişahlarının hükümdarlık yılları. Osmanlı padişahlarının hayatları, dönemleri ve daha fazlası için isimlerinin üzerlerine tıklamanız yeterli.

Osmanlı Padişahları Listesi
Sıra İsmi Tarih Hayatı ve Kimdir
1 Osman Gazi 1299 - 1326 Okumak için tıklayınız...
2 Orhan Gazi 1326 - 1361 Okumak için tıklayınız...
3 Sultan I. Murat 1360 - 1389 Okumak için tıklayınız...
4 Yıldırım Beyazıt 1389 - 1402 Okumak için tıklayınız...
5 Çelebi Mehmet (I. Mehmet) 1413 - 1421 Okumak için tıklayınız...
6 Sultan II. Murat 1421 - 1451 Okumak için tıklayınız...
7 Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) 1451 - 1481 Okumak için tıklayınız...
8 II. Beyazıt 1481 - 1512 Okumak için tıklayınız...
9 Yavuz Sultan Selim (I. Selim) 1512 - 1520 Okumak için tıklayınız...
10 Kanuni Sultan Süleyman (I.Süleyman) 1520 - 1566 Okumak için tıklayınız...
11 II. Selim 1566 - 1574 Okumak için tıklayınız...
12 III. Murat 1574 - 1595 Okumak için tıklayınız...
13

III. Mehmet

1595 - 1603 Okumak için tıklayınız...
14 I. Ahmet 1603 - 1617 Okumak için tıklayınız...
15 I. Mustafa 1617 - 1618 Okumak için tıklayınız...
16 II. Osman (Genç Osman) 1618 - 1622 Okumak için tıklayınız...
17 IV. Murat 1623 - 1640 Okumak için tıklayınız...
18 I. İbrahim 1640 - 1648 Okumak için tıklayınız...
19 IV. Mehmet 1648 - 1687 Okumak için tıklayınız...
20 II. Süleyman 1687 - 1691 Okumak için tıklayınız...
21 II. Ahmet 1691 - 1695 Okumak için tıklayınız...
22 II. Mustafa 1695 - 1703 Okumak için tıklayınız...
23 III. Ahmet 1703 - 1730 Okumak için tıklayınız...
24 I. Mahmut 1730 - 1754 Okumak için tıklayınız...
25 III. Osman 1754 - 1757 Okumak için tıklayınız...
26 III. Mustafa 1757 - 1774 Okumak için tıklayınız...
27 I. Abdülhamit 1774 - 1789 Okumak için tıklayınız...
28 III. Selim 1789 - 1807 Okumak için tıklayınız...
29 IV. Mustafa 1807 - 1808 Okumak için tıklayınız...
30 II. Mahmut 1808 - 1839 Okumak için tıklayınız...
31 Abdülmecit 1839 - 1861 Okumak için tıklayınız...
32 Sultan Abdülaziz Han 1861 - 1876 Okumak için tıklayınız...
33 V. Murat 1876 - 1876 Okumak için tıklayınız...
34 Sultan II. Abdülhamit Han 1876 - 1909 Okumak için tıklayınız...
35 V. Mehmet (Reşat) 1909 - 1918 Okumak için tıklayınız...
36 VI. Mehmet (Vahidettin) 1918 - 1922 Okumak için tıklayınız...

İslam ve İhsan

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osman Gazi Kimdir?

OSMANLI DEVLETİ KISACA

Osmanlı Devleti Kısaca

ERTUĞRUL BEY KİMDİR?

Ertuğrul Bey Kimdir?

KAYI BOYU TARİHİ

Kayı Boyu Tarihi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.