Osman Nuri Topbaş Hocaefendi Kimdir?

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi kimdir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin ilim ve hayır hizmetleri nelerdir?

1942 yılında İstanbul Erenköy’de doğdu. Babası Mûsâ TOPBAŞ, annesi de H. Fahri KİĞILI’nın kerîmesi Fatma Feride Hanım’dır.

EĞİTİM HAYATI

İlk eğitimini Erenköy Zihni Paşa İlkokulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında özel Kur’ân eğitimi aldı. 1953 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi. O yıllarda bu okul, Osmanlı’nın ulu çınarlarının bakıyyeleri sayılan M. Celâleddin ÖKTEN, Mâhir İZ gibi üstadların, Nureddin TOPÇU gibi Batı’da eğitim almış mütefekkirlerin hocalık yaptığı önemli bir kurumdu. Amcası ve akrânı Âbidin TOPBAŞ ile bu okulu 1960 yılında tamamladı. İmam-Hatipli yıllarda söz konusu yaşlı hocalardan başka M. Zekâi KONRAPA, Yaman Dede (Abdülkadir KEÇEOĞLU), Ahmet DAVUTOĞLU, Mahmud BAYRAM, Ali Rızâ SAĞMAN hocalardan ders aldı.

İmam-Hatip yıllarında Üstad Necip Fâzıl’ı tanıdı. O’nun yakın çevresinde bulundu, sohbetlerinin müdâvimi, Büyük Doğu dergisinin takipçisi, eserlerinin okuyucusu ve de fikirlerinin maddî ve mânevî destekçisi oldu.

İmam-Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra bir süre ticaret ve sanayi ile meşgul oldu. 1962 yılında askerliğini amcasıyla birlikte Siirt-Tillo’da yedek subay öğretmen olarak yaptı. Görevi sırasında gönlüne öğretmenlik sevdâsı düştü ve insanları eğitmekten ve gençlerle meşgul olmaktan haz alır oldu.

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin tüm makalelerine bu adresten ulaşabilirsiniz.

İLİM VE HAYIR HİZMETLERİ

Askerlik dönüşü tekrar kendini sanayi ve ticaretin içinde buldu. Ancak o, ilim ve hayır hizmetlerinden hiç kopmadı. İlim Yayma Cemiyeti’nde faal olarak çalıştı. Kendi işyeri âdeta bir hayır kurumu ve vakıf gibiydi; talebelere burs verir, fukaraya yardımcı ve destek olurdu. Âilenin hayır hizmetleri âdeta onun uhdesindeydi. Yazıhânesinde îfâ ettiği bu hizmetleri Hüdâyî Vakfı’nın kuruluşundan sonra bu vakfa taşıdı. Kuruluşuna öncülük ettiği vakfın hizmet ufkunu önce ülkelere sonra kıtalara açtı. Türkî Cumhuriyetler başta olmak üzere bütün kardeş millet ve topluluklardan gelen gençlere maddî ve mânevî destekte bulunarak yetişmelerinde yardımcı oldu.

Tarih, edebiyat ve şiire merakı sebebiyle 1990’lı yıllardan sonra yazı hayatına başladı.

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin tüm eserlerine bu adresten ulaşabilir ve temin edebilirsiniz.

ESERLERİ

 • Mesnevî Bahçesinden BİR TESTİ SU
 • RAHMET ESİNTİLERİ
 • Tarihten Günümüze İBRET IŞIKLARI
 • Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle OSMANLI
 • İSLÂM ÎMAN İBÂDET
 • NEBÎLER SİLSİLESİ 1-3
 • HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFA 1-2
 • Îmandan İhsâna TASAVVUF
 • VAKIF-İNFAK-HİZMET
 • Gönül Bahçesinden MUHABBETTEKİ SIR
 • Gönül Bahçesinden SON NEFES
 • Gönül Bahçesinden SAÂDET DAMLALARI
 • Mesnevî Deryâsından ÂB-I HAYAT KATRELERİ
 • Dünyadaki Cennet HUZURLU ÂİLE YUVASI
 • Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem- EMSALSİZ ÖRNEK ŞAHSİYET
 • HÜDÂYÎ’NİN ZİYAFET SOFRASINDAN
 • TARİHE YOLCULUK
 • FAZÎLETLER MEDENİYETİ 1-2
 • HACC-I MEBRUR ve UMRE
 • Ebedî Fecre Doğru MUHABBET ve MÂRİFET
 • Mesnevi Bahçesinden İNSAN DENİLEN MUAMMÂ
 • Gönül Bahçesinden ÖYLE BİR RAHMET Kİ
 • Gönül İkliminde DAMLADAN DERYAYA
 • İHLÂS VE TAKVÂ
 • SIR ve HİKMET 1-2
 • Peygamber Mesleği: İNSANIN EĞİTİMİ
 • Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARININ ÖRNEK AHLÂKINDAN 1-2
 • EĞİTİMDE 101 ADIM
 • Îmandan İhsâna HAK YOLCULUĞU
 • BİR NASİHAT, BİNBİR İBRET…
 • ASR-I SAÂDET TOPLUMU
 • Nebevî Bir Eğitim Metodu SOHBET VE ÂDÂBI
 • Mânevî Zirvelerin Ulvî Basamağı HİZMET
 • Kâinat, İnsan ve Kurʼânʼda TEFEKKÜR
 • Hakkʼa Adanmış GENÇLİK
 • 40 Soru 40 Cevap
 • GÖNÜL YOLCULUĞU
 • Fahr-i Âlem – Habîb-i Hüdâ HZ. MUHAMMED MUSTAFA
 • Damla ve Derya DÜNYA ve ÂHİRET
 • ALTIN SİLSİLE
 • NESİL ENDİŞESİ
 • Hak Din İSLÂM
 • MÜSLÜMANIN PARA İLE İMTİHANI
 • HİDAYET GÜNEŞİ
 • ECDÂDIMIZ VE BİZ
 • HİZMETTE 101 ESAS
 • Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER 1
 • İSLÂM NAZARINDA AKIL ve FELSEFE
 • Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed – Ebedî Mûcize Kurʼân-ı Kerîm
 • EN BÜYÜK İLÂHÎ RAHMET
 • SIR VE HİKMET İNCİLERİ 1-2
 • Müslümanın Kendisiyle İmtihanında TASAVVUF
 • O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Nasıl Öğretirdi?
 • Oʼnun -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Eğitim Lisânı
 • Gönül Dergâhından HAKÎKAT İNCİLERİ
 • Mâziden İstikbâle
 • Hak Dostlarından Hikmetler – BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ
 • Eğitimde Önceliklerimiz
 • Hak Dostlarından Hikmetler – CÂFER-İ SÂDIK
 • Hak Dostlarından Hikmetler – İMÂM-I RABBÂNÎ
 • Bizim Medeniyetimiz
 • Gönüller Sultânı Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-ʼe MUHABBET
 • Kalbin Göz Yaşları
 • Sâliha Hanım
 • Mekteb-i Âlem KÂİNAT KURʼÂN VE İNSAN
 • Hak Dostlarından Hikmetler – HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ
 • Hak Dostlarından Hikmetler ŞÂH-I NAKŞİBEND
 • Toplumun Kalbindeki Yara İSRAF
 • Rahmet Peygamberi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve Biz (Mülâkat)
 • Cihan Semâmızda Bâkî Kalan HOŞ SEDÂLAR

Kitapları birçok dile çevrilen Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, bu dillerin konuşulduğu ülkelerden gelen seminer, konferans ve panel tekliflerini kabul ederek, fikirlerini paylaşmakta ve bunu insanlığa hizmet anlayışı içerisinde sürdürmektedir.

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, evli ve dört çocuk babasıdır.

OSMAN NURİ TOPBAŞ HOCAEFENDİ

Facebook: facebook.com/OsmanNuriTopbas

Twitter: twitter.com/osmannuritopbas

Youtube: youtube.com/user/OsmanTopbas

İnstagram: instagram.com/osmannuritopbas/

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Osman Nuri Topbaş hoca efendi hazretleri bugünün en iyi mürşidi kamillerindendir

  Rabbim sizlerden ve Osman Nuri Tobbaş hocamızdan razı olsun . Onun saysinde kur'an okumayı peygambeelerin hayatını öğrendim Rabbim her 2 cihqnda aziz eylesin Amin

  Allah hayrlı hizmetlerde daim ve muvaffak etsin. Kur'an-ı Kerim talebeliğinde hepimize ebedi nur versin.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.