ORTAÇAĞ’A DAMGA VURMUŞ MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI

Ortaçağ’da yaşamış ve bilim için mühim gelişmeler kaydetmiş olan Müslüman bilim adamları...

Ortaçağ’a damga vurmuş Müslüman bilim adamları.

Sabuncuoğlu Şerefeddin: Osmanlı devrinde tıp alanında çok mühim eserler vermiş Türk hekim ve cerrahdır. İlk Türk cerrâhî eserin sahibidir. Eserleri; Mücerreb-nâme, Cerrahiyet-i al Haniye, Cerrahnâme... ( d.1385 - ö.1468)

Abdullâtif el-Bağdadî: Muvaffakuddin olarak da anılan meşhur bir hekim aynı zamanda filozoftur. Şeker hakkında araştırmalar yapmıştır. (d.1162 - ö.1261)

Aydınlı Hacı Paşa: Kendisine ait bir resmi bulunmayan Âlim, Bâyezîd devrinde yaşamıştır. Türk hekim ve din âlimidir. Konya'da dünyaya gelmiş ancak daha sonraları Aydın'a yerleşmiş ve ismini bu şehirden almıştır. (ö.1339 - d.1413)

Ali Kuşçu: Türk astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. Matematik alanında cebir hakkında çalışmalar yapmıştır. (ö.1403 - d.1474)

Uluğ Bey: Timur İmparatorluğu'nun 4. sultanı. Ayrıca matematikçi ve gök bilimcidir. Rasathâne yaptırıp orada astronomiyle alâkalı birçok çalışma yapmış ve bütün çalışmaları 12 sene sürmüştür. (d.1393 - ö.1449)

İbn-i Sina: Türk hekim, fizikçi, yazar, filozof ve bilim insanı... Sindirim sistemini keşfetmiştir. Tıp ve Felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Batılılarca, Orta Çağ Modern Bilimi'nin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir ve "Büyük Üstad" ismi ile tanınır. Tıp alanında yedi asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı kitabı ile ünlenmiş ve bu kitap Avrupa üniversitelerinde 17. asrın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. (d.980 - ö.1037)

El-Birûni: Astronomi, fizik, tıp, kimya, felsefe ve matematik alanında çalışmaları vardır. Gazneli Mahmud Hindistan’a yaptığı seyahâtlerde El-Biruni’yi yanında götürdü. El-Biruni, 1017-1030 tarihleri arasında Hindistan’da yaşadı ve bu devirde meşhur kitabı Kitab’üt-Tahkik Ma li’l-Hind’i yazdı. Birûni, Jeodezi biliminin kurucusudur. Astronomi ve coğrafya ölçümleri için birçok alet geliştirdi. Tıp alanında ilk kez sezeryanla doğum yaptırmayı bulan bilim insanıdır. El-Kanunü'l-Mesudi, İstihrâc el-Evtâr fî Dâire, Kitâbü’s-Saydele, Kitabü’I Cemahir fi Ma’rifeti mühim eserleri arasında yer alır. (d.973 - ö.1048)

Zerkâli: Endülüslü Arap astronom. Toledo’da bir rasathâne kurdurmuş ve 1061-1087 yılları arasında burada yaptığı çalışmaları bir kitapta toplamıştır. Eserleri: Ṭuleyṭula Zîci, el-Ḳānûn. (d.? - ö.1100)

ULUĞ BEY KİMDİR?

ULUĞ BEY KİMDİR?

 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle