Öğretmenler, Öğrenci ve Velilerle Birlikte Kitap Okuyor

Bitlis’in Güroymak ilçesinde ilkokul öğretmenleri, ev ev dolaşarak öğrenci ve velilere kitap sevgisi aşılıyor.

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki okullarda görevli öğretmenler, kitap okumanın yaygınlaşması amacıyla her gün okul çıkışında iki evi ziyaret ederek, öğrenci ve velilerle birlikte kitap okuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce başlatılan “Ailemle Okuyorum” projesi kapsamında öğretmenler, okul çıkışında öğrenci ve velileri evlerinde ziyaret ediyor, onlarla kitap okuyor.

Güroymak ilçesinde projenin uygulandığı okullardan Kuştaşı İlköğretim Okulu’nda görev yapan öğretmenler, okunan kitapların yorumlanması ve aile içi iletişimin güçlenmesi için her gün iki öğrencinin ailesiyle bir araya geliyor.

“AİLELERİYLE KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMELERİNİ AMAÇLIYORUZ”

Ev ziyaretlerinde öğretmenlere eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kitap okuma oranının artırılması için “Kitap Hayattır” ve “Birlikte Başaralım” projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

“Ailemle Okuyorum” projesinin ise öğrencilerin aileleriyle kaliteli zaman geçirmeleri için hazırlandığını belirten Budak, şunları kaydetti:

“Bu çalışmayla öğrencilerin iyi iletişim kurabilmesi, aileleriyle kaliteli zaman geçirmesi, okuma alışkanlığı kazanması, okuduklarını sözlü ve yazılı dile getirebilmesi hedefleniyor. Öğretmenlerimizle bu etkinliğe katılarak velilerimizi ziyaret ediyoruz. İlçedeki 48 ilkokulumuzun tamamında proje uygulanıyor. Öğretmenlerimiz ders dışındaki zamanlarda bu etkinliği yapıyor ve velilerle bir araya gelerek daha sıkı ilişki kuruyor. Bu da öğrencinin hem okuldaki davranışlarına hem de başarısına olumlu katkı sağlıyor.”

“DAHA İYİ KAYNAŞMA İMKANI BULUYORUZ”

Öğretmenlerden Fatma Alsaç ise her gün aileleri ziyaret ettiklerini, öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki iletişimi güçlendirdiklerini aktardı.

Bu süreçte çocukların aileleriyle verimli vakit geçirmelerini sağladıklarını dile getiren Alsaç, şöyle konuştu:

“Çocuklar evde anne, baba, abla veya vakit geçirdikleri kişilere kitap okuyor. Sonra okudukları bölümlerle ilgili istişare edip paylaşımda bulunuyor. Okuduğunu anlama ve anlatma ile iletişim becerileri gelişiyor. Okul çıkışında her gün iki evi ziyaret ediyoruz. 30 dakika veya bir saat onlarla kitap okuyoruz. Sonra da bu kitapların değerlendirmesini yapıyoruz. İsteyenler okuduklarını anlatıyor. Çocukların iletişim becerileri gelişiyor. Biz de velilerle kaynaşıyoruz. Velilerimizle çay içip sohbet ediyoruz.”

Burcu Sönmez de proje sayesinde öğrenciler ve aileleriyle daha iyi kaynaştıklarını anlattı. Çocukların iletişim becerilerinin geliştirilmesi için projenin önemli olduğuna dikkati çeken Sönmez, “Gönüllü olarak destek veriyoruz. Kitap okuyan çocuklarımızın hem kelime dağarcığı hem de okuma ve anlamaları gelişiyor. Proje kesinlikle amacına ulaşıyor.” dedi.

Evde çocuklarıyla kitap okuyan anne Güzel Karataş, uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ederek, “Öğretmenlerimizle kitap okuyarak çocuklarımıza öğretiyoruz. Evimize geldikleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi kızı da “Öğretmenlerimiz sayesinde sürekli kitap okuyoruz. Annemle kitap okuduk. Okuduklarımızı anlattık. Öğretmenlerimiz eve geldiğinde çok mutlu oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

KİTAP TAVSİYELERİ

Kitap Tavsiyeleri

50 KİTAP TAVSİYESİ

50 Kitap Tavsiyesi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.