Kitap Tavsiyeleri

Altınoluk dergisinin 399. sayısında okurları için kitap önerileri...

İmtihan dünyası, sonsuz denklemler ve açılımlarla doludur. Kimin imtihanları türlü engelleri aşarak kazandığını, kimin zaaflara yenildiğini sadece Rabbimiz bilir. Ama kulun da belli kanaatleri olur. Bazılarımız mal sevdasıyla yaşama imtihanına yakalanırız, dışarıdan da çok bellidir kaybettiğimiz. Bazılarımızın ibadetleri azdır ama takvaya uygun yaşama gayesi cennetin kapılarını açıverir. Tersine bazılarımızın da ömürlük amelleri, ufak bir kibir, övünme, ben yaptım deme gafletiyle saman alevi olur gider...

MUHSİN KIVAMINDA BİR HAYAT: ABDULLAH TİVNİKLİ

Tüm bunları geçtiğimiz ay yayımlanan “Muhsin Kıvamında Yaşamak: Abdullah Tivnikli” kitabı için söyledik. Abdullah Tivnikli, Türkiye’nin son yarım asrına damga vurmuş önemli şahsiyetlerden biri. Bu derginin okurları iyi bilirler, abisi Fahreddin Tivnikli ile beraber güzel hayırlara imza attılar. Türkiye’nin önünü açacak, ufkunu genişletecek kurumlar kurdular, sayıya gelmez iyilikte bulundular, nitelikli insan gücünü en büyük dert edindiler ve hayatlarını neredeyse bu uğurda vakfettiler. İki işadamının hiç üzerine vazife edinmemesi gerektiği düşünülebilecek gayretlere giriştiler. Ehl-i sünnet itikadına sımsıkı bağlı, tıp, mühendislik, psikoloji gibi alanlarda okuyan ama çok iyi Arapça öğrenen, klasik medrese usülünü takip eden Müslüman alimler yetiştirmek için büyük vakıflar kurmak gibi. Gençlerle ilgilenecek dernekler, bağımsız düşünce kuruluşları kurmak gibi...

Abdullah Tivnikli, dünyada bankacılık sistemi ve faizsiz model üzerine akademik çalışmalar yapan biri. Türkiye’ye faizsiz bankacılığın gelişinde de kilit isimlerden. Kendisi, faizsiz finans kurumlarının bugünkü ekonomik ve siyasal atmosferin oluşumunda çok önemli bir noktada durduğunu düşünüyordu... O, mal varlığı son derece geniş olmasına rağmen tevazuyu kuşanabilmiş, takva ölçülerine göre yaşamayı kendine şiar edinmiş, yaptığı binlerce hayırda asla kendi adının geçmesine gönlü olmamış, bizim görebildiğimiz kadarıyla imtihanı da geçmiş, muhsin kıvamında yaşamayı kendine hedef tutmuş biri. Ömrünün sonlarına doğru malının üçte birini de vakfetmiş bir güzel insan. Allah gani gani rahmet eylesin.

“Muhsin Kıvamında Yaşamak” kitabı, sadece Abdullah Tivnikli’nin hayat öyküsünü anlatmıyor, hem mütedeyyin hem de zengin bir modelin nasıl olabileceğine dair ipuçları da veriyor. Aynı zamanda Türkiye’nin yakın dönemine dair önemli bir şahitlik sunuyor. Her eve lazım bir eser...

Kitabın içinde Abdullah Tivnikli ile yapılmış uzun bir söyleşi ve farklı isimlerle yapılmış söyleşiler, kitaba özel yazılar var. Katkı sunan isimlerden bazıları şöyle: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Osman Nuri Topbaş Hoca, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım, Ebubekir Tivnikli, Adem Ergül, Ahmet Taşgetiren, Mehmet Lütfi Arslan, Mehmet Emin Okur, Lütfi Doğan...

Tadımlık

Bizler aciziz ve bu acizliği bilmemiz lazım. Allah “Sen mi cömertsin ben mi?” diyor. Adeta yarışıyorsun ve sen verdikçe Allah daha çok ikram ediyor. O vermedikten sonra elimizi bile kaldıramıyoruz işte... Bu acizliği hissetmemiz lazım. Biz bir hiçiz. Allah’ın ipine sarılırsanız, yaptığınız işte muhsin olma hedefiyle ilerlerseniz Allah yolunuzu açıyor. Sonucuna bakar, şaşırıp kalır ve “Ben mi yaptım bu işi?” dersiniz ama sizsiniz işte, Allah sizi vesile kılıyor...  (s. 162)

KUR’AN AYNASINDA İNSAN

Kur’ân Aynasında İnsan, Ahmet Taşgetiren, Erkam Yayınları, (520 sayfa)

Ahmet Taşgetiren’in “Kur’ân Aynasında İnsan” isimli hacimli kitabı geçtiğimiz ay Erkam Yayınları’ndan çıktı. Taşgetiren’in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı “Kur’ân’da insan psikolojisine dair tespitler” konusu ve kendisinin bu konudaki fikirleri, açıklamaları ilk defa derli toplu bir eser haline gelmiş. Kitabın önsözünde yazan, formel psikoloji eğitimi almadığını ama Kur’an’daki kalp-ruh-zihin için uzun uzun tefekkür ettiğini, bunun da kendi içinde kıymetli olabileceğini anlatıyor.

Beslenme kaynağı doğrudan doğruya Kur’ân olan bu kitap, insanı anlama yolculuğunda olanlara, hayreti daima açık olanlara çok güzel ilhamlar sunacaktır. Kişiye daima kalp sınavında olduğunu hatırlatan bu çalışma, nasıl temiz kalabileceğimizin de cevabını bulmaya çalışıyor. Namaz, nefis mücadelesi, yoksulluk korkusu, mal-mülk sınavı, takva, zikir, dua, ümit kitabın anahtar kelimelerinden sadece birkaçı. “Kur’ân Aynasında İnsan” kitabı özenli bir içerik Erkam’ın titiz tasarım işçiliğinden geçerek raflarda yerini almış durumda, okuyucusu bol olsun.

Tadımlık

“Sizin için din olarak İslâm’ı seçtim” buyuruyor Allah Teâlâ. Bu kişinin bir dini seçmesinin Allah ile ilşkisi olduğunun ifadesidir. “İnsanı Allah yaratır, nasıl yaşayacağını belirleyen ölçüler demek olan dini de Allah seçer” demek bu. Onun için din konusunda insanın dimağının ve kalbinin net olması gerekir. Kur’ân’da insanı bu konuda netleşmeye çağıran ve ölçüler belirten pek çok âyet vardır. Bu âyetler aynı zamanda farklı insan tiplerinin din konusunda hangi tür kafa karışıklığı yaşayabileceğini de gösterir bize. Ta ki, insan sapmalara maruz kalmasın, sapmalardan korunsun. (s.343)

İBN-İ ARABİ KONUŞUYOR

Adem Ergül • Erkam Yayınları • 416 sayfa • Nisan 2019

Tadımlık

Şunu bilmiş ol ki, Hak Teâlâ Hazretleri bu mizânı, umûmî şeyler için değil, derecesi yüksek, ağırlığı fazla, menfaati çok olan şeyler için kurar. Çünkü bunlarla birçok zıtları karşılaştıracaktır. Dolayısıyla bu, zıtları karşılayabilecek şeyler olmasını iktiza eder. Bu inceliği kavrayanlar insanlara şeriat getirmiş nebilerdir. Bu nokta her Ârifin kavrayacağı bir husus değildir.” (s. 40)

DİKKAT ÇEKEN KİTAPLAR

  • Kâmil Mürşidin Mîrası Ahmet Yüksel Özemre ile Sohbetler, Necmettin Şahinler, Sufi Kitap (372 sayfa)
  • Tasavvuf Ehlinin Mahiyeti Erzurumlu İbrahim Hakkı, Çevirmen: Mazhar Bediroğlu, Gelenek Yayıncılık (184 sayfa)
  • Cihad ve İsyan, Selefilik, Vehhabilik, Cihadilik; Ergün Yıldırım, Timaş Yayınları (374 sayfa)

Hazırlayan: Yusuf Temizcan, Aşina Kitap, 392 sayfa, Nisan 2019

İslam ve İhsan

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR?

Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazanılır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.