Öğrenciler Suriyelilere Kışlık Yardım Gönderdi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri “Suriye İçin Kışlık Eşya Yardımı” yardım kampanyası ile bir tır dolusu kışlık eşya toplandı ve Suriyelilere gönderildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlim ve Medeniyet Topluluğu tarafından düzenlenen “Suriye İçin Kışlık Eşya Yardımı” yardım kampanyası sona erdi. 14-23 Aralık 2016 tarihleri arasında toplanılan eşyalar, tasnif edildi ve paketlenerek yardımı götürecek tıra yüklendi. Yardım malzemeleri ile yüklenen tır İdlib’e gitmek üzere yola çıktı.

Düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra İstanbul genelinden pek çok hayırsever kampanyaya destek oldu. Kampanya kapsamında erkek-hanım kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, ayakkabı ve battaniyenin yanı sıra ilk yardım ve gıda malzemeleri de toplandı. Düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 40.000 adet muhtelif kıyafet, 1600 adet muhtelif ayakkabı, 17 adet halı, 200 adet ilk yardım malzemesi, 15 adet gıda kolisi, 350 adet battaniye toplandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesinde depolanan yardım malzemeleri Suriye’ye gönderilmek üzere tıra yüklendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve İlim ve Medeniyet Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Korkusuz, Genel Sekreter Doç. Dr. Lütfi Arslan ve Yrd. Doç. Fatih Bayram da yardım malzemelerinin tıra yüklenmesinde yardımcı oldular. Yardım tırı, yapılan duanın ardından Suriye’ye gitmek üzere yola çıktı.

 

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.