Nijerya'nın Kano Eyaletinde "Temiz Su" İçin Kilometrelerce Yürümek Gerekiyor

Nijerya'nın Kano eyaletinde temiz su temin etmekte zorlanan bölge sakinleri, su ihtiyaçlarını bölgedeki gölet ve nehirlerdeki çamurlu sularla karşılıyor.

Nijerya'da 70 milyonu aşkın kişi temiz suya erişemiyor fakat maddi durumu iyi olanlar ödemesini yaparak seyyar su satıcılarından temiz su temin ediyor.

Kano eyaletine bağlı Gezawa bölgesindeki halk ise suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yürüyor.

Bölge sakinleri çeşitli kaplarla getirdikleri çamurlu suyu arıtıp içilebilir hale getirmek için "şap taşı" olarak da bilinen alum taşı kullanıyor.

Temizlenen suları kaynattıktan sonra, soğutmak için testilere dolduran halk, içme suyunu böylece temin etmiş oluyor.

Günlük su ihtiyacını göletlerden karşılayan Alhaji İsa Yau, yaptığı açıklamada, Kano eyaletindeki şehir ve köylerde yıllardır su sıkıntısı olduğunu belirtti.

- "Göletlerde su toplamak zorundayız"

Yau, bölgelerinde başka su kaynağı olmadığını için hayvanların susuzluklarını giderdiği göletlerdeki suyu tüketmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Ekonomik sıkıntılardan dolayı seyyar su satıcılarından alım yapamayan Yau, "Seyyar su satıcıları, 25 litre suyu 70 nairaya (2,53 TL) satıyorlar, buna gücümüz yetmez. O nedenle göletlerden su almaya mecburuz." dedi.

Özellikle çocuklar ve kadınların her gün göletlerden su taşıdıklarını belirten Yau, "Eve getirilen su temiz değil. Bu suları alum taşı ile arıtıp, sonra kaynatıyoruz ve böylece suyla bulaşma ihtimali olan salgın hastalıklardan kısmen korunmuş oluyoruz." diye konuştu.

Yıllardır hükümet tarafından su tesisi kurulacağının vadedildiğini ancak şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadığını belirten Yau, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

- Nijerya'da 70 milyon kişi temel ihtiyaç olan içme suyu hizmetine erişemiyor

Dünya Bankası tarafından yayınlanan rapora göre, 213 milyonluk nüfusa sahip Nijerya'da 2021 yılında 70 milyon kişi temel ihtiyaç olan içme suyu hizmetlerine erişemiyor.

Rapora göre, mahalle ve evlerde çeşme suyuna erişim 1990'da yüzde 36 iken 2021'de bu oran yüzde 11'e kadar düştü.

Kaynak: AA

 

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.