NAZARDAN KORUNMANIN 3 YOLU

Peygamberimizin "Nazar haktır" ifadesiyle dikkat çektiği ve halk arasında göz değmesi olarak da bilinen nazardan nasıl korunabiliriz? İşte cevabı...

Nazarın gerçek olduğunu ve insanın kaderiyle yakından alâkasının bulunduğunu ifade eden Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Nazar haktır, kader ile yarışan bir şey olsaydı, nazar değme işi yarışıp onu geçerdi” (Müslim, Selâm: 42; İbni Mâce, Tıb: 3)

Göz değmesi (nazar) illetine yakalanmadan önce korunmak için şu tedbirler alınmalıdır:

1- NAZARDAN KORUYUCU DUA, EVRAD VE ZİKİRLER

Sabah ve akşam koruyucu dua, evrad ve zikirlere devam edilmelidir. Onları okuyan kimseyi Allah (c.c.) nazardan muhafaza buyurur. Okunacak sure ve dualar çoktur. Bazıları şunlardır: Fatiha Suresi, Ayetü'l-Kürsî, Felâk Suresi, Nâs Suresi, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'in okuduğu muhtelif dualar.

Nazara karşı şu duaları da okumakta fayda vardır:

  • "Yarattığı şeylerin şerrinden Allah (c. c.)' in tam olan kelimelerine sığınırım." (Ebu Davûd, Tıp, 19; Dârimî, İsti'zan, 48; Muvatta, İsti'zan, 34; Ahmed b. Hanbel, 4/430)
  • "Bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan, kem gözlerden Allah (c.c.)'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Hiçbir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah (c. c.) 'ın yaratıp vücuda getirdiği bütün şerlerin şerrinden, gökten inenlerin ve göğe çıkanların şerrinden, yerde bitenlerin ve yerden çıkanların şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden, iyilik için kapı çalan hariç, gece ve gündüz her kapı çalanın şerrinden Allah (c. c.) 'ın tam olan kelimelerine sığınırım; Ey Rahman (olan Allah'ım)" (Buharî, Kitabü'l-Enbiya, 10; Müslim, Kitabu'z-Zikr, 54, 55)

Yine şu ayeti okunmalıdır: "Doğrusu inkâr edenler, Kur'an'ı duydukları vakit (sana olan düşmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi! Hâlâ da (senin için) mutlaka o, delidir! Diyorlar. Halbuki Kur'an, bütün âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir." (Kalem, 68/51,52.)

2- GÜZELLİĞİ TEŞHİR ETMEME

Nazar değmesinden korunma yollarından biri de kişinin, korktuğu ve şüphelendiği kişilerin yanında güzelliklerini teşhir etmemesidir. Hafız el-Bağavî "Şerhü's-Sünne" eserinde anlattığına göre, Hz. Osman b. Affan (r.a.) çok güzel bir çocuk görmüştü. Bunun üzerine, onu nazardan korumak için çocuğun velisine şöyle dedi: "Bu çocuğun çenesine siyah boya sürerek onun güzelliğini kamufle ediniz."

3- "ALLAH MÜBAREK ETSİN" DEMEK

Göz değmesinden korunma yollarından biri de bir kimsenin görüp beğendiği bir şey hakkında, bereketle dua etmesidir. Hadis-i şerifte buyrulur: “Bir kimse, kendi gözünün başkasına zarar vermesinden korkarsa, ona baktığı zaman şöyle demelidir: "Allah (c.c.) onu sana mübarek etsin." (Benzer ifade ile Bkz. Ebu Davud. Nikâh, 36; Tirmizî, Nikâh, 7; İbn-i Mâce, Ezan, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/281.)

nazar

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle