Mutlu Etliliğin Farkedilmeyen Sırları

Mutlu bir evlilik nasıl olur? Mutlu evliliğin farkedilmeyen sırları.

Nedense evliliklerin çoğu huzur ve mutluluğa hasrettir. İşte bu yazıda bütün eşlere evlilikte mutluluğun “farkedilmeyen” sırlarının neler olduğunu anlatıyoruz. Bunları uyguladıklarında farketmeden mutlu bir yuvaya da kavuşacaklardır.

  • Narsizmi Bırakın

Narsizm, yani kendini aşırı derecede sevmek evlilikte mutluluğu baltalar. Evliliğin mimarı erkek, yapımcısı kadındır. Dolayısıyla iki taraf da birbirinin nefsine kendi nefsini tercih etmeyi bilmelidir. Çâre: Eşinizin nefsini kendi nefsinize tercih etmeyi, yani fedâkârlığı mutlak surette öğrenmelisiniz. Aksi halde evlilik Cehenneme döner.

  • Sınırları Çizmeyi Bilin

Çocukluktaki aileden duygusal olarak ayrılın artık, evliliğe tam anlamıyla yatırım yapın. Böylelikle iki aileyle olan bağlantılarınızı tanımlayın. Artık siz farklı ve yeni bir ailesiniz. Çâre: Bu müdahaleceliğe son vermek için değil sokağı, semti, şehri, bölgeyi, ülkeyi değiştirmeye bile değer. Çünkü aslolan eşlerin gerçek mutluluğudur; kaynanaların, kayınbabaların, yengelerin, amcaların, halaların, teyzelerin, dayıların vs. durumları ikinci plândadır. Aksi halde bütün taraflar huzuru mumla ararlar.

  • Ortak Değerleri Bulun

Evlilik ortak değerler üzerine kurulur ve yürür. Çâre: Krallık veya kraliçelik duygusundan ya da tahsil, diploma, para, mevki, makam, şöhret vs. saplantılarından vazgeçip evlilikteki ortak değerleri keşfetmek ve yaşatmaktır.

MUTLU ETLİLİĞİN FARKEDİLMEYEN SIRLARI

Diğer “farkedilmeyen” sırlar şunlardır:

1. Eşinizin sevgiyle destek, beğenilme, bakılma ihtiyaçlarını karşılayın.

2. Hiçbir zaman ikiniz de aynı anda sinirlenmeyin.

3. Ev yanmadıkça birbirinize bağırmayın.

4. Elbise, eşya, vs. almak konusunda kendiniz ve eşiniz arasında seçim yapmak zorunda kalırsanız eşinizi tercih edin.

5. Tenkitlerinizi onu sevdiğinizi hissettirerek söyleyin.

6. Geçmişteki hataları gündeme getirmeyin.

7. Birbiriniz dışındaki hiçbir şeyi kafanıza takmayın.

8. Problemlerinizi çözmeden günü bitirmeyin. “Hata yaptığınızda eşinizle konuşun ve özür dileyin.”

9. Problemlerinizden yalnızca eşinizi sorumlu tutmayın.

10. Kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Ayda bir kere de olsa eşinize hediye almayı ihmal etmeyin.

11. İşyerinizdeki sıkıntıları evinize taşımayın. Günün stresini eşinize yansıtmayın. Eşinizdeki eksikliklerin düzelmesi için ona sıklıkla ismen dua edin.

12. Genellikle ikinci evliliğin ilkinden, üçüncünün ikinciden çetin olduğunu unutmayın. Bir sürü denemeden, yıllar geçtikten sonra “-Keşke birinci eşimin kıymetini bilseydim de, bu sıkıntıları yaşamasaydım!” dememek için her şeye rağmen şu andaki eşinizle iyi geçinmeye bakın.

Kaynak: Erkam Takvimi, 2016

PEYGAMBER EFENDİMİZİN EVLİLİK HAYATI

Peygamber Efendimizin Evlilik Hayatı

HAYIRLI BİR EVLİLİK İÇİN DUA

Hayırlı Bir Evlilik İçin Dua

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.