Münevver Ne Demek?

Münevver: Işık­lı, ay­dın, par­lak, ten­vir edil­miş, ay­dın­lan­mış, bil­gi­li, kül­tür­lü kim­se, zi­yâ­lı anlamlarına gelmektedir.

MÜNEVVER KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Muhammed bin Kâ’b el-Kurazî şöyle anlatır:

Bir zamanlar Ömer bin Abdülaziz ile Medîne-i Münevvere’de karşılaşmıştım. O vakit gâyet yakışıklı, ter ü tâze bir gençti ve bolluk içinde yaşıyordu.

*****

Eski baskıda dördüncü cilde tekābül eden Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in hayâtı ise, yeni baskıda, biri Mekke-i Mükerreme, diğeri de Medîne-i Münevvere devrine âit olmak üzere iki müstakil cilt hâlinde hazırlandı.

*****

Hoca ve arkadaşları bir gün, Afrika’dan gelen hacıların kâfile başkanlarıyla, Medîne-i Münevvereʼdeki Ârif Hikmet Kütüphânesiʼnde oturuyorlarmış. Hac vazifelilerinden biri, Afrika’dan gelen bâzı hacıların âdâb-ı muâşerete pek dikkat etmediklerini dile getirmiş.

*****

Cenâb-ı Hak, îmânı ihsân ufkunda yaşamayı cümlemize nasîb eylesin. Kalplerimizi, zikrullah, mârifetullah ve muhabbetullah
nûruyla münevver kılsın. Katında makbul olan güzel bir kulluk hayatı yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin.

Âmîn!..

*****

Kurʼân ve Sünnet kültürünü lâyıkıyla hazmederek İslâm düşmanlarına karşı onu dâvâ edinecek olan âlim seviyesindeki münevver ve mütefekkir müslümanların, felsefe kanadından da gelebilecek bâtıl fikir ve iddiâlara karşı halkı idlâlden korumak için, bu ilimle de iştigâl etmeleri yadırganamaz.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE

MEDİNE-İ MÜNEVVERE

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle