Medine-i Münevvere

“El-Medinetü'l-Münevvere” yani “Allah Resulü'nün nuru ile aydınlanmış şehir” adıyla anılan Medine nerededir? Medine'nin eski adı nedir ve diğer isimleri nelerdir? Medine'nin İslam tarihindeki yeri ve önemi.

Medine, Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde, Mekke'in yaklaşık 450 km. kuzeyinde ve Kızıldeniz kıyısından iki yüz km. kadar içeride yer alan bir şehirdir. İslam'dan önceki adı “Yesrib” iken, Hicretten sonra Hz. Peygamber ta­rafından “El-Medine” diye adlandırılmıştır.[1] Zamanla, “Peygamber'in Şehri” anlamına, “Medinetü'n-Nebî” ve “Allah Resulü'nün nuru ile aydınlanmış şehir” anlamına “el-Medinetü'l-Münevvere” diye de anılmaya başlamıştır.

Medine, Hz. Peygamber'in hicret yurdudur. Mekkeli müşriklerin baskı ve eziyetleri sonucu Allah'ın Resulü bu­raya sığınmış, peygamberlik hayatının son on yıllık kısmını burada geçirmiş, Kur'an'ın büyük bir kısmı bu topraklarda inmiştir. Yine, ilk İslam devleti Resulullah'ın öncülüğünde Medine'de kurulmuş, İslam'ın nuru dünyaya buradan yayıl­mıştır. Allah'ın Resülü son nefesini burada vermiş, yine bu­rada toprağa verilmiştir.

Her Müslüman, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) o büyük peygamberin yaşadığı, İslam'ı tebliğ ettiği yerleri görmek, onun soluduğu havayı solumak arzusunu içinde taşır. İşte bu sebeple, daha ilk dönemlerden itibaren Müslümanlar, Hz. Peygamber'in mescidinin, kabrinin, Uhud şehitliğinin ve Baki mezarlığının bulunduğu ve İslam tarihinin bir çok önemli olayının gerçekleştiği Medine-i Münevvere'yi ziyaret ede gelmişler, bu ziyareti gerçekleştirmek için adeta fırsat kollamışlardır. Özellikle Medine'ye uzak ülke ve beldelerde oturanlar açısından, hac yolculuğu, Resulullah'ın mescidini ve kabrini ziyaret için iyi bir fırsattır.

Dipnot:

[1] Ahmed, IV, 285.

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali

PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE DÖNEMİ

PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE DÖNEMİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle