Meşakkatsiz Evlat!

Peygamber Efendimizin (s.a.v) kız ve erkek çocukları ile ilgili hadisi şerifleri nelerdir? Peygamberimiz (s.a.v) hadisi şeriflerinde çocuk nimeti için nasıl bir duada bulunmuştur? Hadisi şerifinde geçen meşakkatsiz evlat kimin için söylenmiştir? İşte cevabı...

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çiftler verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.” (Şûrâ, 49-50)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kim bu kızlardan bir şeyle imtihan edilir, onlara iyi muâmele eder (iyi bir eğitim verir) ve onları (din ve ahlâk bakımından) denk ve uygun kimselerle evlendirirse bu kız evladları ona cehennemden kalkan olur.” (Buhârî, Zekât, 10; Müslim, Birr 147; Tirmizî, Birr 13.)

Peygamberimiz (sav) kız evlâdlarını “mücehhezât ve mü’nesât” diye nitelemiş: “onların uğur ve bereket vesîlesi olarak çeyizleri hep hazırdır. Ayrıca anneleri, babaları ve eşleri için onlar birer ünsiyet ve dostluk vesilesidir” demek istemiştir.

MEŞAKKATSİZ EVLAT!

Hadis-i şerifte şöyle buyrulur: “Allah’tan geçimi kolay, meşakkatsiz bir evladla beni rızıklandırmasını istedim. O da bana kız evlâdlar ihsân etti.” (Deylemî, Hadis no: 3418.)

Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:
“Kız evlâdlarını hor görmeyin. Zirâ ben de kız babasıyım.” (Deylemî, Hadis no: 7385; Münâvî, VI, 420)

HADİSLERDEN ÇIKARMAMIZ GEREKEN DERS NEDİR?

Peygamberimiz (sav)’in kız babası olması, kız evladlarının hor görülmemesi konusunda yeterlidir. Çünkü Allah Teâlâ, Sevgili Peygamberi’ne ancak iyi ve hayırlı olanı seçer, verir. Kim Allah’ın bu tercihine râzı olmazsa o, Allah’ın gazabına maruz kalır. Bu zamanda nice insanların câhiliye ehline uyarak kız evlâdlarını hor görüp sevmediklerine şâhid olunur. Şayet bu insanlar Peygamberimiz (sav)’i örnek almış olsalardı elbette onun sevdiğini severlerdi. Bu da onlar için pek büyük bir şeref olurdu.

Kaynak: Altınoluk Dergisi, 2g1d Hizmeti

GERÇEK HAYIRLI EVLATLAR

GERÇEK HAYIRLI EVLATLAR

EVLÂTLARIMIZI KUR’ÂN KÜLTÜRÜ İLE YETİŞTİRMELİYİZ

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANNE-BABAYA DÜŞEN VAZİFELER

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle