Mayıs Ayında Neler Oldu?

Mayıs ayında hangi tarihi vak'alar yaşandı?

1 Mayıs 2015 Cuma/12 Recep 1436- Emek ve Dayanışma Günü

2 Mayıs Cumartesi/13 Recep- Osmanlı-İran Savaşı (1776)

3 Mayıs Pazar/14 Recep- Fâtih Sultan Mehmed’in Vefatı (1481)

4 Mayıs Pazartesi/15 Recep- Eyyüb el-Ensârî’nin Vefatı (672)

5 Mayıs Salı/16 Recep- Rumî Takvimde Kasım’ın Sonu/Avrupa Konseyi’nin Kuruluşu (1949)

6 Mayıs Çarşamba/17 Recep- İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin Vefatı (767)/Hıdrellez Bayramı

7 Mayıs Perşembe/18 Recep- Türkiye’de ilk İlahiyat Fakültesi’nin Kuruluşu (1924)

8 Mayıs Cuma/19 Recep- II. Dünya Savaşı’nın Sonu (1945)/Almanya Federal Cumhuriyeti’nin İlanı (1949)/Uluslararası Af Örgütü’nün Kuruluşu (1961)

9 Mayıs Cumartesi/20 Recep- Batı Almanya’nın NATO’ya Katılması (1955)

10 Mayıs Pazar/21 Recep- Her gün anneler günüdür.

11 Mayıs Pazartesi/22 Recep-

12 Mayıs Salı/23 Recep-

13 Mayıs Çarşamba/24 Recep - Ahmet Ziyaeddin Gümüşhânevî’nin Vefatı (1893)/Manisa Soma’da Kömür Faciası, 301 işçimiz şehit oldu. (2014)

14 Mayıs Perşembe/25 Recep- Demokrat Parti’nin İktidara Gelişi (1950)

15 Mayıs Cuma/26 Recep- Miraç Kandili/Yunanlılar’ın İzmir’i İşgali (1919)

16 Mayıs Cumartesi/27 Recep- Son Osmanlı Padişahı Vahdeddin’in Vefatı (1926)/Galata Köprüsü’nün Yanması (1992)

17 Mayıs Pazar/28 Recep- İmam Muhammed’in Vefatı (804)

18 Mayıs Pazartesi/29 Recep- Gül Mevsimi/Müzeler Haftası

19 Mayıs Salı/1 Şaban- Hattat Hamit Aytaç’ın Vefatı (1982)/Gençlik ve Spor Bayramı

20 Mayıs Çarşamba/2 Şaban- II. Bayezid’in Tahta Çıkışı (1481)

21 Mayıs Perşembe/3 Şaban- Dünya Süt Günü

22 Mayıs Cuma/4 Şaban- Nene Hatun’un Vefatı /Büyük İstanbul Depremi (1766)

23 Mayıs Cumartesi/5 Şaban- Türk Vatandaşlığı Kanunu Kabul Edilişi/Tekke ve Zaviyelerin Kapatılışı (1928)

24 Mayıs Pazar/6 Şaban- Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu (1040)

25 Mayıs Pazartesi/7 Şaban- Necip Fazıl Kısakürek’in Vefatı (1983)

26 Mayıs Salı/8 Şaban- II. Bayezid’in Vefatı (1512)

27 Mayıs Çarşamba/9 Şaban- Elmalılı Hamdi Yazır’ın Vefatı (1942)/27 Mayıs Darbesi (1960)

28 Mayıs Perşembe/10 Şaban- Bükreş Antlaşması’nın İmzalanması (1812)/Sayıştay’ın Kuruluşu (1862)

29 Mayıs Cuma/11 Şaban- İstanbul’un Fethi (1453)/Türk Bayrağı Hakkındaki Kanun’un Kabulü (1936)

30 Mayıs Cumartesi/12 Şaban- Sultan Abdülaziz’in Vefatı (1876)

31 Mayıs Pazar/13 Şaban- Kanije Zaferi (1664)/Muş Depremi (1945)

Kaynak: Mahinur Aydın / Şebnem Dergisi, sayı: 123

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.