LİBAS NEDİR?

Libas: Elbise, giysi, kıyâfet anlamlarına gelmektedir.

LİBAS KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Gecelerimizin ihyâsı ile meşgûl olmalıyız. Cenâb-ı Hak, “…Seher vaktinde Allah’tan bağış dileyenler…” (Âl-i İmrân, 17), “Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler.” (Furkân, 64), “Geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden…” (ez-Zümer, 9) buyurarak kulunu seher hayatına teşvik etmektedir.

Gecenin libâsında, kalbin Cenâb-ı Hak’la buluşmasına gayret etmeliyiz.

*****

Allah Rasûlü (s.a.v) “Herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan, onlardandır.” (Ebû Dâvûd,

Libâs, 4/4031) buyuruyor. Fakat maalesef, bugün gayr-i İslâmî çevrelerden gelen esintiler, kadının

kadınlığını, faziletini, iffet ve haysiyetini bertaraf ediyor. Hâlbuki çöplükte çıkan bir gül,

kaldırımlarda açan bir çiçek, ayaklar altında çiğnenmeye mahkûmdur.

*****

Abdülhâlık Gucdevânî Hazretleri’nin rûhî kıvam ve davranış güzelliklerine âit şu kıymetli nasîhatleri de tasavvuf yolunun pek değerli gönül düsturlarıdır:

"...Gönlün dâimâ mahzûn, bedenin kulluğa güçlü, gözün yaşlı ve kalbin rakîk olmalı. İşin hâlis, duân ilticâ, libâsın mütevâzî, yoldaşın sâlihler, sermâyen zâhirî ve bâtınî din ilimleri, evin mescid ve yakının Allâh dostları olsun!..”

*****

Allâh rızâsı istikâmetinde hac ve umre için yapılan gönül akdinin bir tezâhürü ve bu husustaki ihlâs ve samîmiyetin bir tecellîsi olarak ihram için sâdece zâhirî elbiselerden değil, iç âlemimizdeki mal, makam ve mevki gibi ihtiraslardan da sıyrılarak takvâ libâsına bürünmek îcâb eder ki, ilâhî sır ve tecellîlerden gönüller

lâyıkıyla nasîb alabilsin.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle