Kur’an’a Abdestsiz Dokunulur mu?

Kur’an-ı Kerim’e abdestsiz dokunmak caiz midir? Kur’an-ı Kerim abdestsiz okunur mu? Abdestsiz ezberden Kur’an okunur mu?

Kur’an-ı Kerim’in, ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber, Allah kelamı olduğundan, ezberden okunduğunda da abdestli olunması, bazı âlimler tarafından tavsiye edilmiştir. (Nevevî, el-Mecmû‘, II, 69) Ancak, Kur’an’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur’an’ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda mezhepler ittifak etmiştir. (Bkz. Merğinânî, el-Hidâye, I, 33; Nevevî, el-Mecmû‘, II, 65; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108) İbn Kudâme bu konuda Dâvud ez-Zâhirî’den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir. (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108) Bu görüşün delili “Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.” (Vâkı‘a, 65/79) âyetiyle beraber, Hz. Peygamberin Amr b. Hazm’a gönderdiği mektupta yer alan “Kur’an’a ancak temiz olan dokunsun.” (Muvatta, Kur’an, 1) hadis-i şerifidir.

KUR’AN’A ABDESTSİZ EL SÜRÜLEBİLİR Mİ?

Yukarıda verilen deliller çerçevesinde ilk dönemden itibaren Kur’an’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi amelî sünnet oluşmuştur. Kur’an’ın Allah kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur’an’ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi, ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

ABDESTSİZ KUR’AN OKUNUR MU? - DR. MURAT KAYA

ABDESTSİZ EZBERDEN KUR’AN OKUNUR MU? - DR. MURAT KAYA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle