Kur'an Kurslarında Yeni Eğitim-Öğretim Dönemi Detayları Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an kurslarında, 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ilişkin uygulama esaslarını belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını gölgesinde devam eden Kur'an kurslarında yeni döneme ilişkin uygulama esaslarını belirledi.

Başkanlık tarafından 81 il müftülüğüne gönderilen "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları" başlıklı yazıda, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin 13 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları

1. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında eğitimler iki dönem halinde uygulanacaktır. I. dönem 18, II. dönem 16 hafta olacak şekilde eğitim öğretim yapılacaktır. 

2. Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. 

3. Kurslarda uygulanan programlar 12 Haziran 2022 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır. 

4. Kayıt tarihlerinde öğreticilerin görev yaptıkları Kur’an kurslarında bulunmaları esastır. Ancak müftülükler şartları dikkate alarak öğreticilerin nöbetleşe olarak da hazır bulunmalarına imkan verebilecektir. 

5. Kayıt sırasında tüm öğrencilerin iletişim bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girilecektir. 

6. Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımız kayıt için bizzat Kur’an kurslarına başvuracaklardır. Vatandaşlarımızın kayıtları öğreticiler tarafından gerçekleştirilecektir. 

7. Kayıt süresi içerisinde görevli her öğretici temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecektir. Kayıt süresi içinde açamayan öğreticiler de kayıt tarihleri haricinde temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecek ancak açtığı tarih itibariyle ek ders ücreti alabileceklerdir. 

8. Kur’an kurslarında bir dönem içerisinde farklı tarihlerde yapılacak üç denetim sonunda öğrenci sayısının 10’un altında olduğunun tespit edilmesi durumunda kadrolu öğreticiye, son denetim tarihinden dönem sonuna kadar ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu durumdaki geçici öğreticinin ise görevine son verilecektir. 

9. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre kısa süreli programların tanıtımı müftülüklerce yapılacak, öğreticiler kısa süreli programlardan akademik açıdan daha yetkin olduğu programları açacaktır. 

10. 18 saatlik programa devam edemeyecek öğrenciler için 12 saatlik temel öğretim programı açılabilecektir. Öğreticiler ders programlarını haftada en az 5 gün olacak şekilde planlayacaktır. Programlara ait dersler ve krediler tablosu EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında yer almaktadır. (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler) 

11. Eğitim programlarının haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında yer almaktadır. (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler) 

12. Bir öğrenci dönem içerisinde aynı programa birden fazla kayıt edilemeyecektir. 

13. Bir sınıf en az 12 öğrenci ile oluşturulabilecektir. 

14. Her öğretici haftada en az maaş karşılığı girmek zorunda olduğu ders saatlerini dikkate alarak 12/18 saatlik Temel Öğretim Programı açmak zorundadır. İhtiyaç olması halinde öğretici farklı öğrenci gruplarına yönelik ikinci bir temel öğretim programı açabilecektir. 

15. İhtiyaç olması halinde Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7. maddesine göre her öğreticiye 24 saate kadar müftülüklerince zorunlu ek ders görevi verilecektir. İstemeleri halinde ise öğretici 24 saatin üzerinde de ders açabilecektir. 

16. Öğretici, Sınıf Açma Talep Formu’nun (Ek-9) bir nüshasını, uyguladıkları eğitim programının kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere asacaktır. 

17. Kur’an kurslarında uygulanan öğretim programları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 web adresinden indirilebilecektir. 

18. Kur’an kurslarında Başkanlığın eğitim programları ve faaliyetleri haricinde dernek ve vakıflar tarafından her ne isim altında olursa olsun herhangi bir eğitim programı ve faaliyet uygulanmayacaktır. Aksi halde söz konusu kurs ile ilgili gerekli idari işlemler yapılacaktır. 

19. Müftülükler tarafından eğitim-öğretim dönemi içerisinde yapılan toplantı, konferans vb. programlar, yaşanılan salgın süreci ve eğitim-öğretim saatleri (sabah-öğleden sonra) gibi hususlar göz önünde bulundurularak düzenlenecektir. 

20. İl müftülüklerince her il/ilçede kurslar ve bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden İl Eğitim Kurulu raporu haziran ayı sonuna kadar Başkanlığımız kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir. 

21. Bir öğrenci İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programlarından her birine, uzaktan eğitim kapsamında uygulanan programlar dahil en fazla dört dönem kayıt yaptırabilecektir. Salgın süreci yaşanması ve eğitimlerin yüz yüze düzenli bir şekilde yürütülememesi sebebiyle en fazla 4 dönem kayıt şartı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle başlayacaktır. 

22. Her eğitim-öğretim yılı sonunda Temel Öğretim Programları ile Kısa Süreli Programlara iki dönem boyunca kaydedilen öğrenciler katıldığı programların her birinden isteğe bağlı olarak sınava tabi tutulacaktır. Bu öğrencilere sınav sonuçlarına göre başarı belgesi verilecektir. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’na kayıtlı öğrencilere sınav yapılmaksızın teşekkür belgesi verilecektir. Uzaktan eğitime katılanlara ise e-katılım belgesi verilecektir. 

23. Öğreticiler bağlı bulunduğu müftülükte ihtiyaç varken, haftalık 30 saat ders görevini tamamlamadan başka bir kurumda görevlendirilmeyecektir. 

24. Müftülükler haftalık maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini kendi kursunda dolduramayan öğreticileri, öğreticinin görev yaptığı kursa yakın olandan başlayarak belediye sınırları (büyükşehirlerde harcırah kanununa göre aynı yer sınırları) içinde kalmak kaydıyla öğretici ihtiyacı bulunan diğer kurslara görevlendirecek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini takip edecektir. 

25. D grubu Kur’an kursları Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 7 inci maddesindeki açılış amacı ve açılış şartları göz önünde bulundurularak EHYS’de D grubu kurs başvuru sayfasında tanımlanmış ve müftülüklerce fiziki açıdan eğitim-öğretime uygun görülen mekânlarda açılacaktır. 

26. A, B ve C grubu Kur’an kursları bünyesinde D grubu kurslar açılmayacaktır. 

27. EHYS’de daha önce 4-6 yaş grubu kurs tanımlaması yapılanlar hariç A ve B grubu Kur’an kursları bünyesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle yeni 4-6 yaş grubu sınıflar oluşturulmayacaktır. 

28. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” nden faydalanılarak önlemler alınacaktır. 

1. Yetişkinlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi 

Yetişkinlere yönelik yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları (Temel Öğretim 12/18, Kısa Süreli Programlar: Akaid-Siyer-İlmihal-Tefsir-Hadis-Cuma Dersleri) ve Camilerde Kur’an Öğretim Programı uygulanmaktadır. 

1. İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programlarında görev alan Kur’an kursu öğreticileri aşağıdaki hususlar çerçevesinde ders açacaklardır: 

a) Temel Öğretim Programında 18/12 ders açan öğretici, aynı öğrencilerle kısa süreli öğretim programı açamayacaktır. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) ve İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları programı kapsamında yatılı olarak eğitim gören öğrenciler için ders açan öğreticiler bu uygulamadan hariç tutulacaktır. 

b) Bir öğretici aynı anda en fazla 3 farklı kısa süreli öğretim programı açabilecektir. Ancak, farklı öğrenci grubu olması kaydıyla aynı kısa süreli öğretim programını zorunlu ve isteğe bağlı doldurması gereken ders saati kadar açabilecektir. 

2. Temel öğretime kayıtlı olan öğrenciler farklı bir öğreticiden en fazla 3 kısa süreli programda eğitim alabilecektir. 

3. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik, müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-22.00 saatleri arası ve cumartesi-pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla kayıt dönemlerinde halka duyurulacaktır. Ayrıca açılan kurslar müftülüklerin web sitesinden ilan edilecektir. 
4. Sınıflar, şartlar izin verdiği ölçüde yaş aralıkları dikkate alınarak oluşturulacaktır. 

5. Camilerde Kur’an Öğretim Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 58. Maddesine göre yürütülecektir. 

6. Kur’an kurslarında Başkanlığımızca hazırlanan “Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı” ve “Dinim İslam” kitabı takip edilecektir. Söz konusu kitaplar il/ilçe müftülüklerine Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca; https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden indirilebilecektir. 

7. İl ve ilçelerde oluşturulan Yaygın Din Eğitimi Takip Komisyonları ekim ayı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 50’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen görevlerini ifaya başlayacaktır. 

2. Gençlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi 

Örgün eğitime devam eden gençlere yönelik yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında yaş gruplarına göre uygun sınıflar oluşturularak İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programı ile Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı ve Kur’an Kursları Yurtdışı Misafir Öğrenci Öğretim Programı öncelikli olarak uygulanacaktır. 

Ayrıca, TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde gençlere yönelik D grubu Kur’an kurslarında İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programları açılabilecektir. 

İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programı ile Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı” bilindiği gibi yaz Kur’an kurslarında ve örgün eğitim sürecinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında elde edilen bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, örgün eğitime devam eden öğrencilerin okul dışındaki zamanlarının amaçlı etkinlikler vasıtasıyla nitelikli hale getirilmesi, muhatapların cami ve Kur’an kurslarıyla olan iletişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler söz konusu programlara yönlendirilecektir. İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimine göre öncelikle kız öğrencilere yönelik gerçekleştirilecektir. Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu

Kur’an Kursları Programı ise aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir: 

1. Program, Camilerde Kur’an Öğretimi kursları kapsamında hazırlandığından, uygulama hususunda söz konusu programın genel mevzuatı esas alınacaktır. 

2. Programın uygulanması aşağıdaki tabloda verilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. 

Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı Eğitim-Öğretim Takvimi 

3. Program, din hizmetleri sınıfındaki personel tarafından yürütülecektir.

4. Genel olarak yetişkinlere yönelik uygulanmakta olan Camilerde Kur’an Öğretimi Programına kayıtlı olan öğrenciler aynı anda Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programına kayıt yapılamayacaktır.

5. Programa erkek öğrenciler kaydedilebilecektir.

6. Program 15 öğrenci ile açılacaktır.

7. Program, 7-25 yaş arası öğrencilere yönelik açılacaktır. Birden fazla sınıf olması durumunda sınıflar, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak oluşturulacaktır.

8. Programa bir öğrenci en fazla 3 yıl kaydedilebilecektir.

9. Haftalık 4 saatten oluşan program, 2 saati cumartesi, 2 saati pazar günü olacak şekilde uygulanacaktır. Bu programı açan cami görevlileri haftalık izinlerini hafta içi kullanacaklardır.

10. Camilerde Kur’an Öğretimi Programında dersi olan öğreticiler Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programını aynı anda açamayacaklardır.

11. Programda görev alacak öğreticiler, farklı zamanlarda açılan Camilerde Kur’an Öğretimi ve Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı kapsamında toplamda, Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve

Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a göre yılda en fazla 100 saat ek ders ücreti alabilecektir.

12. Program, fiziki şartları eğitim-öğretime uygun olduğu müftülükçe belirlenen cami veya müştemilatında uygulanacaktır.

13. Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 adresinden ulaşılabilecektir.

3. Çocuklara Yönelik Yaygın Din Eğitimi

Çocuklara yönelik yaygın din eğitimi Kur’an kursu hizmetleri bağlamında Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 yaş grubu) açılabilecektir.

1. 4-6 yaş grubu kurslarda 18 saatlik Temel Öğretim Programı ve kısa süreli öğretim programları uygulanabilecektir.

2. EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında yer alan (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler) “Aile ve Çocuk Tanıma Formu” öğreticiler tarafından velilere kesin kayıt sırasında “İzin Belgesi” ise yapılan faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyuldukça öğreticiler tarafından velilere doldurtulacaktır.

3. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’na 30.09.2021 tarihi itibariyle 48 ayını tamamlayan ve 72 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılabilecektir.

4. Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-6 yaş grubu sınıflar aynı yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır.

5. 19.01.2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki en az 296 saatlik sertifika veya kurs bitirme belgesi olanlar ile 19.01.2017 tarihinden sonra ise sadece Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (380 saat)” sertifikaya sahip olanlara görev verilecektir. Bununla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanında lise, ön lisans veya lisans mezuniyet belgesi olanlardan ayrıca sertifika istenmeyecektir.

6. 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında 2018 yılı Ocak ayından sonra İlahiyat kategorisinde göreve başlamış olan 4/B sözleşmeli/kadrolu öğreticiler ders açmadan geçici öğretici görevlendirilmeyecektir. Ancak 01.01.1976 yılından önce doğumlu olanlar 4-6 yaş grubu kurslarda isteğe bağlı olmak üzere görev alacaklardır.

7. 4-6 yaş grubu Kur’an kursu sınıflarındaki öğretici ihtiyacının mevcut kadrolu/sözleşmeli ve 6. maddede bahsedilen 4/B sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde, dört (4) yıllık dini öğrenim (lisans) mezunu kadrolu/sözleşmeli öğreticilere de sertifikası olmasa dahi görev verilebilecek ve eğitim öğretim yılı içerisinde ders saatleri dışında kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır.

8. Öğreticiler, eğitim sürecinde çocuklardan birinci derece sorumludur. Ders çıkışı dâhil çocuklar hiçbir suretle yardımcı personel ve başka kişilerle kursta yalnız bırakılmayacaktır.

9. Cuma Dersleri Programı, yatılı kurslarda nöbet, Ramazan ayında mukabele okuma gibi görevler 4-6 yaş grubunda görev yapan öğreticiler için zorunlu tutulmayacaktır.

10. 4-6 yaş grubu Kur'an kursları gelir-gider ve personel yönetimi 21.07.2020 tarih ve e.488932 sayılı yazı çerçevesinde gerçekleştirilmeye devam edecektir.

11. 4-6 yaş grubu kurslara yardımcı personel ya da hizmetli olarak alınacak kişilerin Başkanlığımızın kurumsal niteliğine uygunlukları ve öğrenci yaş grubunun özelliklerine göre davranabilmeleri göz önünde tutulacaktır.

12. Beslenme veya ara öğün uygulanan 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler) yer alan “Ara Öğün” listesi esas alınacaktır.

13. 4-6 yaş grubu Kur’an kursları materyalleri Başkanlığımızca ücretsiz olarak gönderilecektir.

Öğreticiler için;

 “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II”

 Elif-Ba Öğretimi Etkinlik Örnekleri

Öğrenciler için;

 “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II”
 “4-6 Yaş Grubu Etkinliklerle Elif-Ba” kitapları kullanılacaktır.

4. Engellilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi

Yaygın din eğitimi hizmetleri bağlamında görme ve işitme engellilere yönelik eğitim öğretim çalışmaları yürütülmektedir.

Bu bağlamda;

1. Görme ve işitme engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılacaktır.

2. Müftülüklerce, her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve dernekler ile iletişime geçilerek engellilerin durumlarına uygun ortamlar oluşturulacak ve eğitim almaları sağlanacaktır.

3. İşitme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 27 Ocak-8 Şubat 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde ve/veya 24 Ağustos - 4 Eylül 2015 tarihleri arasında Kastamonu Eğitim Merkezi'nde ve/veya 25 Ocak-7 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen işitme engellilere eğitim veren/verecek olan personele yönelik çevrim içi olarak düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinde bulunan personele görev verilecektir.

4. Görme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 01 Eylül-13 Eylül 2014 Tarihleri Arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-3 Eylül 2015 tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.

5. Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personelden görme engellilerin eğitiminde “Görme Engelliler için Braille Alfabesi” ve “Braille Alfabesi ile Dini Kavramlar Öğreticiliği” sertifikalarına sahip olanlar; işitme engellilerin eğitiminde ise “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” ve “Türk İşaret Dili ile Dini Kavramlar Öğreticiliği ” sertifikası olanlar görevlendirilecektir. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslarda öğretici ihtiyacının yukarıda ifade edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan personelle sağlanamaması durumunda söz konusu alanla ilgili diploması veya sertifikası olan personele müftülükçe görev verilecektir.

6. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurs ve sınıflar; öğrencilerin engellilik durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Bedensel engelliler ise engelli olmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir.

7. Sınıflar aynı engel grubundaki öğrencilerden oluşacaktır.

8. Özel eğitim programı uygulanmak durumunda olunan engelli sınıfları aynı engel grubunda en az 3 öğrenci ile açılacaktır. Bir öğreticinin 3 engelli öğrenci ile ders açabilmesi için Kurs Derslik Tanımlama İşlemleri sayfasından sınıfın engel türünün işitme veya görme engelli olarak tanımlanması gerekecektir.

9. Sınıf mevcudunun aynı engel grubunda 10 öğrenciye ulaşması halinde kursta ikinci sınıf oluşturulabilecektir.

10. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlığımızca hazırlanmış eğitim-öğretim materyalleri (işaret dili sözlüğü ve alfabesi ile Braille alfabesi vb. yayınlar) kullanılacaktır. Eğitim-öğretim materyalleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

11. İşitme engellilere yönelik eğitimlerde İşitme Engellilere Yönelik Kur’an Kursları Özel Öğretim Programı uygulanacaktır. Program, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 web adresinden indirilebilecektir.

12. Müftülüklerce 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Kur’an kursu öğrencilerinin, öğreticilerinin ve halkın katılımıyla engellilere yönelik din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı programlar düzenlenecektir.

5. Mültecilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi

1. Mültecilere yönelik ders açan öğreticiler EHYS/Eğitim Türleri/Mülteci Programı sayfasından ders açılış işlemlerini gerçekleştirecek ve bu programa ana dilleri Arapça olan yabancı uyruklu öğrenciler kaydedilebilecektir.

2. Bu programda öncelikle Arapça bilen Kur’an kursu öğreticilerine görev verilecektir.

3. Mültecilere yönelik uygulanan söz konusu program A, B, C ve D grubu kurslarda, özellikle “Geçici Barınma Merkezlerinde” açılabilecektir.

6. Uzaktan Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri

Uzaktan yaygın din eğitimi bağlamında Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ile Akaid, Siyer, Tefsir, Hadis ve İlmihal Kısa Süreli Öğretim Programları uygulanacaktır.

1. Uzaktan eğitime başvurular web sitesi üzerinden çevrim içi yapılacaktır.

2. Uzaktan eğitimi sadece çevrim içi imkanı olan öğreticiler açabilecektir.

3. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ve Akaid, Siyer, Tefsir, Hadis, İlmihal Kısa Süreli Öğretim Programları aşağıdaki takvime göre uygulanacaktır.

4. Uzaktan eğitimde öğretici-öğrenci cinsiyet uyumu aranacaktır.

5. Uzaktan eğitimde (işitme ve görme engelli) en az 3 engelli öğrenci ile sınıf açılabilecektir. Sınıflar aynı engel grubu öğrencilerden oluşacaktır.

6. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)16 haftadan oluşmakta olup her iki dönemde de açılabilecektir.

7. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)’na bir öğrenci en fazla 4 dönem kayıt yaptırabilecektir.

8. Uzaktan uygulanacak kısa süreli öğretim programları 32 haftadan oluşmakta olup 2 dönem halinde uygulanacaktır.

9. Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ile Kısa Süreli Öğretim Programlarını uzaktan uygulayacak olan öğreticilere ek ders ücreti ödenecektir.

10. Uzaktan eğitim kapsamında uygulanan programlarda en az 6 kişi ile sınıf açılacaktır. Öğrenci sayısı 10 ve üzeri olması halinde ek ders ücreti alabilecektir. Bir sınıfa en fazla 18 kişi kaydedilebilecektir.

11. Uzaktan Kısa Süreli Öğretim Programlarında vaiz ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında çalışan personel görev alabilecektir.

12. Uzaktan Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) 10 ve üzeri yaş grubuna uygulanacaktır.

13. Uzaktan Kısa Süreli Öğretim Programları 16 ve üzeri yaş grubuna uygulanacaktır.

14. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ile Kısa Süreli Öğretim Programlarını uzaktan uygulayacak olan tüm personel İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları Öğrenci Yoklama ve Ders Defterini dolduracaktır.

15. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ders saatleri 30 dakika ve kısa süreli öğretim programlarının ders saatleri ise 40 dakika olarak gerçekleştirilecektir.

16. İdari izinli personel Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (uzaktan eğitim) programı ile kısa süreli öğretim programlarında görev alabilecektir.

17. Vatandaşlarımızın başvuruları web sitesi üzerinden https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR linkinden alınacaktır. Öğreticiler, uzaktan eğitim talep eden vatandaşları ise söz konusu web sitesi üzerinden başvuru yapmaya yönlendirecektir.

18. Temel öğretim programına kaydolan bir öğrenci;

a) Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (uzaktan eğitim)’na kayıt yaptıramayacaktır.

b) Temel Öğretim Programını aldığı öğreticinin açmış olduğu kısa süreli öğretim programlarına kayıt yaptıramayacaktır.

c) En fazla 3 kısa süreli öğretim programına kayıt yaptırabilecektir.

19. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (uzaktan eğitim)’e kayıtlı bir öğrenci uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen kısa süreli öğretim programların tamamına da kayıt yaptırabilecektir.

20. Öğreticiler yüz yüze eğitimde normal kayıtlarda takip edilen prosedürden farklı olarak öğrenci başvurularını almadan 1. dönemde 13-19 Eylül 2021; 2. dönemde ise 24-30 Ocak 2022 tarihleri arasında tercih ettikleri dersi/derslerini açacaklardır.

21. Uzaktan Kısa Süreli Öğretim Programlarında vaiz ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında çalışan personel görev alabilecektir.

22. Başkanlığımızca hazırlanan “Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı” https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden indirilebilecektir.

23. Öğrencilerin ders dışında konuları tekrar etmeleri ve kazanımlarını pekiştirmeleri için Başkanlığımızın https://kuran.diyanet.gov.tr/elifba/ internet adresini kullanmaları teşvik edilecektir.

B. KUR’AN KURSLARINDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ

1. Kur’an kurslarında görev yapan psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenleri hafızlık eğitimi verilen kurslar ile 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler) yer alan “PDR Öğretmenlerinin Çalışma Usul ve Esasları” çerçevesinde görev yapacaklardır.

2. Hafızlık eğitimi verilen kurslar ile 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarındaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler) yer alan çerçeve program kapsamında yerine getirilecektir.

3. Psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenlerinin yapmış oldukları rehberlik faaliyetlerinde maddi ihtiyaçlar, Kur’an kursu yöneticisiyle iş birliği yapılarak mahallindeki imkânlar yoluyla karşılanacaktır.

C. PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

1. Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı geliştirmek amacıyla her sınıfta/kursta kitaplık/kütüphane oluşturulacaktır. Kitaplıkta/kütüphanede öncelikle Başkanlığımız yayınlarına yer verilecektir. Ayrıca İl Eğitim Kurulunun uygun gördüğü eserler de kitaplık/kütüphanede yer alabilecektir.

2. Başkanlığımızca ihtiyaç sahibi kimselerin varlığına dikkat çekmek, Covid-19 salgını sebebiyle yaşanılan maddi sıkıntıları hafifletebilmek, Kur’an kursu öğrencileri ve öğreticilerinin yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı ile müşterek çalışmalar yürütülecektir.

3. Kur’an kursu öğreticisi, öğrencisi ve velilerin katılımı ile Yeşilay şubeleri veya İl Sağlık Müdürlükleri ile iş birliği halinde sigara, içki ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar konusunda çevrim içi/yüz yüze seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Bu konuların dini boyutu ise müftülüğün belirleyeceği bir personel tarafından anlatılacaktır. Seminerlerde Başkanlığımız PDR öğretmenlerine de görev verilebilecektir.

4. Aile ve Dini Rehberlik Büroları ile koordineli bir şekilde ailenin önemi, aile içi iletişim vb. konularda öğretici, öğrenci ve velilerin katılımıyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile iş birliği halinde yüz yüze/çevrim içi seminer ve konferanslar düzenlenecektir.

D. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ

1. 2021-2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre yıllık saat vizesini aşacak şekilde görevlendirme yapılamayacaktır.

Bu bağlamda;

a) Kadrolu ve sözleşmeli öğreticiler Temel Öğretim 18/12 derslerini açmadan geçici öğretici görevlendirme yoluna gidilmeyecektir. Kayıt dönemi ve kayıt olan/olacak öğrenci potansiyeli göz önüne alınarak geçici öğretici planlaması yapılacaktır.

b) Kadrolu ya da sözleşmeli öğretici ders açmadan geçici öğreticinin görevlendirildiği tespit edilirse bu durumda geçici öğreticinin görevine son verilecektir.

c) Kadrolu ve sözleşmeli öğreticilerin, kadrosunun bulunduğu kursta ders açamaması durumunda ihtiyaç bulunan diğer kurslarda ders açacak/görevlendirileceklerdir.

d) Görevlendirmeler İKYS üzerinden Başkanlıkça belirlenen kotayı aşmayacak şekilde yapılacaktır.

2. Kur’an kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) programı üzerinden yapılacaktır.

3. Geçici öğreticiler, İKYS programı üzerindeki işlemleri onaylanmadan fiili olarak göreve başlatılmayacaktır.

4. Gündüzlü kurslarda görevlendirilen geçici öğreticilere haftalık 25 saatten fazla ek ders görevi verilmeyecektir.

E. DİBBYS/EHYS (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ/EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ)

1. Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemler https://dibbys.diyanet.gov.tr adresli program üzerinden DİBBYS/EHYS aracılığı ile yürütülecektir.

2. DİBBYS/EHYS üzerinden resmi olarak açılmayan dersler için öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir.

3. Tahakkuk bildirim tarihleri 1-31 olan personel her ayın son günü ve takip eden ayın 1. ve 2. günlerinde, 15-14 olan personel ise 14’ünden itibaren 3 gün içerisinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Geçerli mazeretleri sebebi ile belirtilen süre içerisinde tahakkuk beyanını doldurmayan personelin tahakkuk beyan girişleri DİBBYS/EHYS il/ilçe yetkilerince açılabilecektir. Tahakkuk girişlerini zamanında yapmayan personeller hakkında 657 sayılı Kanunun 125. Maddesi uyarınca gerekli işlem yapılacaktır.

F. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR

1. İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları Öğrenci Yoklama ve Ders Defterleri müftülükler tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel: 0312 354 91 31)

2. Kitaplar https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden de indirilebilecektir. Ayrıca Tavsiye Kitap Listesine EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığından (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler) ulaşılabilecektir.

3. Başkanlığımızca yaygın din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı afişler https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yayg%C4%B1n-din-e%C4%9Fitimi-daire-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 web adresinden indirilerek çoğaltılabilecektir.

4. İl/ilçe müftülüklerince afişler, Kur’an kursları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları, TDV kitapevleri, okuma salonları, millet kıraathaneleri, öğrenci konuk evleri, huzurevleri, gençlik merkezleri, YURT-KUR, AVM mescitleri vb. halkın görebileceği tüm mekânlara asılacaktır.

5. Kur’an kurslarında örnek ders, tanıtım ve benzeri amaçlarla yapılacak fotoğraf ve video çekimleri için müftülükçe verilen izinle birlikte görsele konu olan öğrenci/veliden EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler) bulunan muvafakat alınacaktır.

6. Kur’an kursu öğrenci ve öğreticilerinin yaygın din eğitimi faaliyetleri ile ilgili tespit, teklif, sorun ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan “Bize Yazın” afişleri https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Detay/677/bize-yaz%C4%B1n-afi%C5%9Fi adresinden müftülüklerce Kur’an kurslarının uygun görülen yerlerine asılacaktır.

7. Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için; aşçı, temizlikçi vb. personel ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) adı altında sunduğu hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

8. Rehberlik ve denetim yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek amacıyla müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından eğitim öğretim yılında bir kurs en az üç defa denetlenecektir. Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin
yapıldığı tarih ve saatler ile kursa ait bilgiler DİBBYS/EHYS’ye kurs denetim formu sayfasından girilecektir.

9. Başkanlığımızın 22.06.2015 tarih ve E.27742 sayılı yazısı gereği; Kur’an kurslarımızdan uygun olanlar, mülki amirden alınacak onayla ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin kendi öğreticileri rehberliğinde yapacakları eğitim-öğretim faaliyetleri için tahsis edilebilecektir. Söz konusu eğitimlerin yapılması sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için müftülüklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

10. Müftülüklerce 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları Kur’an kursu öğreticilerinin telefonlarına veya mail adresine gönderilecektir. Ayrıca tüm Kur’an kursu öğreticilerine müftü, eğitim hizmetlerinden sorumlu müftü yardımcısı ya da şube müdürü tarafından

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları planlanan seminerlerle anlatılacaktır.

Kur’an kurslarında özveri ile çalışan Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülük personelimize teşekkür eder, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.