“Kur’an Kurslarımızda Gençlerimizi Ecdada Layık Bir Ruhla Yetiştirme Gayretindeyiz”

Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı "Kur’an kurslarımızda gençlerimizi ecdada layık bir ruhla yetiştirme gayretindeyiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan eğitim-öğretim programları ülke genelinde ilgiyle karşılanıyor.

Bu kapsamda Rize'de faaliyet gösteren Kur’an kurslarında özenle uygulanan programlar ile öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alarak güzel ahlak sahibi olmaları amaçlanıyor.

İlde yürütülen Kur'an kursu eğitimlerine dair Diyanet Haber'e açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Naci Çakmakçı, il genelindeki 145 Kur'an kursunda toplam 5 bin 511 öğrencinin eğitim-öğretime devam ettiğini ifade ederek "Kur’an kurslarımızda gençlerimizi ecdada layık bir ruhla yetiştirme gayretindeyiz." dedi.

müftü-çakmakçı-11

Müftü Çakmakçı, Kur’an kurslarında temelden başlayan Kur’an eğitimi ve hafızlık eğitimi ile birlikte; itikat, ibadet, ahlak, siyer gibi derslerin verildiğini, pilot olarak belirlenen kurslarımızda Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programı uygulandığını ve bu eğitimlerin yanında da açık liseye devam eden öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

Çakmakçı, öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla ders dışı dini, kültürel, eğitsel, sosyal ve sportif etkinliklerin düzenlendiğini, bu durumun da öğrenciler üzerinde olumlu sonuçlar gösterdiğini ifade etti.

Kurslardaki etkinlik ve faaliyetlerden söz eden Çakmakçı, "Kur’an kursu öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak maksadıyla kurs ziyaretleri gerçekleştirerek öğrencilerle bir araya geliyor, hasbihal ediyoruz.  Meslek tercihi ve kariyer planlamasında öğrencilere ışık tutmak, yön göstermek ve örnek olmak maksadıyla ‘Kariyer Günleri’ adıyla buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Sistemli ve planlı bir şekilde çalışmalarını sağlamak, özgüven, iletişim, beceri konularında gelişimlerine katkı sağlamak, milli ve manevi değerlerini tanıyıp sahip çıkmak amacıyla ‘Değerler Eğitimi’ adıyla eğitimler veriyoruz. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla zaman zaman kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyor, özellikle gençlikle alakalı kitapları okuyup mütalaa ediyoruz. Özel günlerde, mübarek gün ve gecelerde Kur’an kurslarımızda bizzat öğrencilerimizin hazırlayıp sundukları programlar icra ediliyor. Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; ülkemizin milli, manevi, sosyal, kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla Çanakkale, Bursa, Gaziantep gibi illerimize kültür gezileri düzenliyoruz. Ebru gibi sanat etkinlikleri düzenliyor, zaman zaman sinema etkinliği gerçekleştiriyor, Ramazan ayında iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Öğrencilerimizle fakülte ziyaretleri gerçekleştiriyor, idealleri konusunda Diyanet Genç Ofisimizde bir araya gelerek değerlendirmede bulunuyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Çakmakçı, "Kur'an kurslarımızı ve eğitim yuvalarımızı daha da artırma, ilim, irfan, bilgi ve hikmetle kendisini her zaman geliştiren bir nesil yetiştirme gayretindeyiz. Rabbim gayretlerimizi zayi eylemesin. Kur’an kurslarımızı yaptıranların bütün geçmişlerini yad etsin. Kurslarımızda eğitim gören genç kardeşlerimizin Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde yetişmesini, ailelerine ve milletine hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini nasip eylesin." diye konuştu.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

KURAN ÖĞRENİYORUM

Kuran Öğreniyorum

KUR’AN ÖĞRENMEK İSTİYORUM

Kur’an Öğrenmek İstiyorum

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.